Het artikel van Wladi, onder de titel: “Idioten”, heeft aardig wat negatieve en positieve reacties opgeroepen. Het is zowel jammer als gelukkig dat ik daar niet eerder op kon reageren omdat ik “reizende” was.

Jammer omdat het misschien frustraties of misverstanden had kunnen voorkomen, maar gelukkig omdat we er wel heel wat uit kunnen leren.

Het betreft hier namelijk het moeilijke terrein van menselijke communicatie!

De Vrijspreker wil het libertarisch ideaal van een vrije maatschappij

overbrengen naar zoveel mogelijk mensen. Hoe meer mensen weten dat dit

alternatief op de huidige maatschappij bestaat, hoe groter de kans dat meer

mensen gaan begrijpen dat dit de enige morele samenlevingsfilosofie is, Een

maatschappij waarin iedereen recht heeft op zijn eigen leven, en niemand

zich hoeft op te offeren voor niemand.

De vaste VrijsprekerSchrijvers benaderen dit ieder op compleet verschillende

wijzen. Ze zijn allen geheel verschillende individuen. Dit is een van de

sterke punten van deze site.

Ook zullen ze afhankelijk van hun stemming, als normale mensen reageren. Zo

zal ik de ene keer een heel serieuze studie maken alvorens ik een stuk

schrijf, en de andere keer primair reageren als ik de pest in krijg door de

stomme, mensonterende maatregelen van de “idioten” die ons regeren.

Die laatste soort reacties/artikelen is natuurlijk niet erg goed om anderen

rationeel te overtuigen van het libertarisch ideaal. Misschien is het beter

ze na het schrijven niet te publiceren.

Maar na de ervaring van het stuk “Idioten”van Wladi twijfel ik daarover.

Wladi ging namelijk nogal emotioneel tekeer tegen die “idioten”, waardoor de

rationele bewijzen van zijn stelling niet altijd begrepen werden.

Ik constateer echter namelijk (minstens) twee typische dingen, die ik nog

niet begrijp:

a) Hoe verder de discussie over dit stuk vorderde, hoe meer begrip er kwam

van de oorspronkelijk felle protesteerders. Terwijl ook enkele tegenstanders

het lieten afweten.

b) Een vergelijking met een “succesvolle” site als “geenstijl”, die het

vorig jaar tot “beste site” werd verkozen, laat zien dat de stijl daar heel

wat feller en emotioneler is dan bij de Vrijspreker normaal is.

Betekent dit dat we meer emotioneel moeten gaan publiceren? Ik geloof niet

dat dat juist is. De kracht van het libertarisme is toch immers dat het een

rationele morele filosofie is. We zijn gewend met feiten te werken en onze

stellingen te onderbouwen.

Vooral dit tweede punt is belangrijk. Frits Bolkestein zei een deze dagen

nog dat zonder rel geen goede discussie zou komen.

Wel, wat kunnen we hier uit concluderen?

Voorlopig meen ik te kunnen stellen dat rationele bewijzen en onderbouwde

uitspraken uiteindelijk beslist de beste resultaten zullen opleveren. Door

emotionele stukjes kunnen we misschien even in de aandacht komen, maar die

zullen dan toch niet overtuigen.

“Spelen op de man” in plaats van “de bal” werkt zelfs negatief. De kritische

lezer heeft dit snel door, en leest niet verder. Misschien komt hij zelfs

niet meer terug. En dan bereiken we het tegendeel van wat we willen

bereiken.

Ik realiseer me dat dit nog ver van een eindconclusie af is, maar ik vertouw

ook dat we daar wel uitkomen

Essentieel blijft natuurlijk het doel van de Vrijspreker om te komen tot een

libertarische wereld. Maar op weg daar naar toe, moeten ook de activisten

best hun ei kunnen kwijtraken. Liefst zonder ons doel uit het oog te

verliezen.