De klimaatgrafiek die aantoont dat de aarde steeds warmer wordt, is een statistisch verzinsel. Dat stellen twee Canadese onderzoekers. In de week dat het protocol van Kyoto in werking trad, betwisten zij de fundamenten van het verdrag. In Netwerk een interview met een van hen, Stephen McIntyre.

De klimaatgrafiek die aantoont dat de aarde steeds warmer wordt, is een statistisch verzinsel. Dat stellen twee Canadese onderzoekers. In de week dat het protocol van Kyoto in werking trad, betwisten zij de fundamenten van het verdrag. In Netwerk een interview met een van hen, Stephen McIntyre.

‘Hockeystick’

De klimaatgrafiek van de Amerikaanse klimaatonderzoekers Michael Mann, Raymond Bradley en Malcolm Hughes is een van de pijlers van het Verdrag van Kyoto. Hun ‘hockeystick’-grafiek laat zien hoe de temperatuurlijn van het jaar 1000 tot 1900 licht daalt, maar vervolgens stijl omhoog schiet.

IPCC

De mens moet deze klimaatverandering hebben veroorzaakt, suggereert de grafiek. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de organisatie die door de VN in het leven is geroepen om beleidsadviezen te geven over de opwarming van de aarde, heeft de ‘hockeystick’-grafiek altijd voor waar aangenomen.

Jaarringen

Nu stellen twee Canadese onderzoekers, Stephen McIntyre en Ross McKitrick, dat het onderzoek niet klopt. De grafiek is onder meer gebaseerd op de dikte van de jaarringen van bomen. Hun collega’s hebben echter niet alle gegevens even zwaar laten meerekenen, stellen de Canadezen.

Controle

Bovendien heeft niemand de resultaten van het Amerikaanse onderzoek gecontroleerd. McIntyre en McKitrick publiceren binnenkort over hun eigen onderzoek in het wetenschappelijke blad Geophysical Research Letters (GRL).

Heidelberg Appeal

De Canadezen staan niet alleen in hun kritiek op het IPCC. Een groep van bijna drieduizend onderzoekers hebben het Heidelberg Appeal getekend, een manifest tegen ‘irrationele denkbeelden’ en ‘pseudo-wetenschappelijke argumenten’ in het debat over milieuproblematiek.

In Netwerk een interview met de Canadese onderzoeker McIntyre. Verder geven dhr. Tennekes, oud-directeur van het KNMI en de chemicus Hanekamp, een van de ondertekenaars van het Heidelberg Appeal, commentaar op het onderzoek van McIntyre en McKitrick.

Bekijk de uitzending op http://www.netwerk.tv/index…

Zie ook de grote hoeveelheid artikelen over het broeikaseffect en Kyoto op Libertarian.nl: http://www.libertarian.nl/N…