Daarvoor wil hij zelfs graag met Wouter Bos op één poster!

Na een paar weken vakantie geen krant gezien te hebben, is het interessant als je op weg naar huis het vliegtuig instapt en een paar Nederlandse kranten krijgt. Je zit dan binnen enkele minuten weer in het politieke spel van kiezersmanipulatie.

In de Volkskrant stond een foto van Maxime Verhagen die met een verbeten gezicht in een interview vragen over het EU-referendum beantwoordde.

Maxime was verheugd dat in Spanje het volk wordt voorgelicht door EU-deskundige voetballers en zou graag die TV-spotjes ook in Nederland vertonen. Te meer daar Johan Kruijff daar vaak op verschijnt.

Ik heb nooit geweten dat Johan en zijn makkers zo deskundig waren op dat gebied. Ik twijfel er zelfs aan of er één voetballer is die de 270 bladzijden heeft gelezen, laat staan begrepen.

Maar voetballers moeten lief zijn voor de politici. Subsidie!! En politici zijn dan lief voor voetballers die stemmen kunnen opleveren. Om dit te verwezenlijken hebben de politici de burgers eerst een hoop belastinggeld laten betalen waarmee ze nu de voetballers omkopen.

Maar dan komt de argumentatie van Maxime:

–Om veilig te zijn tegen terrorisme moet de burger voor de Grondwet kiezen, WANT internationale samenwerking is daarvoor nodig.

Dat samenwerking nodig is, willen we nog wel geloven, maar daar heb je echt geen EU voor nodig. Die samenwerking moet dan net zo goed plaats vinden met Amerika en andere niet-EU-landen. Dit is dus een drog-argument. Of moet Amerika ook in de EU om het terrorisme te bestrijden?

–Door de EU-Grondwet komt er ook een einde aan de verdeeldheid in het buitenlands beleid.

Lees wel goed: als die Grondwet doorgaat, en Nederland zit nog in de EU, is het hele Nederlandse buitenlands beleid niet meer nodig. Dat beleid wordt dan uitgemaakt door de bazen Duitsland en Frankrijk met hulp van Engeland, Italië en straks Turkije. Nederland heeft dan niets meer in te brengen. Met EU-NEEN blijft Nederland tenminste nog een vetorecht behouden.

–Het is goed dat het kabinet een harde ja-campagne voert OMDAT het zijn handtekening onder de Grondwet heeft gezet. Het kabinet moet dus niet neutraal zijn, en nu al de 1,5 miljoen euro “oorlogsreserve” inzetten.

Oorlogsreserve? Welke oorlog? Belastinggeld? Wordt het belastinggeld van de burgers die tegen zijn, tegen hen gebruikt? Hoe moreel is zoiets? En wat wordt er naast die 1,5 miljoen nog gefinancierd?

Dit betekent dus dat het kabinet eerst belangrijke zaken beslist, en daarna aan het kiezersvolk zijn wil opdringt. Uiteraard met behulp van belastinggeld van dat zelfde volk.

–Maxime vindt dat het belastinggeld dat de overheid uitdeelt voor campagnevoeren NIET gelijk tussen voor- en tegenstanders verdeeld moet worden! Liefst laat hij al dat belastinggeld uitgeven aan ja-campagne.

Ik dacht dat alle burgers gelijk behandeld moesten worden? Maar burgers die de wil van het kabinet promoten, zijn kennelijk meer gelijk dan de andere burgers.

–Dat belastinggeld moet besteed worden OMDAT dat in Spanje en Frankrijk ook gebeurt!

Ook ons eigen BINNENlands beleid wordt kennelijk al in het buitenland bepaald!

–Ook zegt Maxime dat hij het referendum graag zo vroeg mogelijk heeft.

Is dat omdat hij vreest dat steeds meer burgers de gevaren en de negatieve gevolgen van die EU-Grondwet gaan inzien en dat de EU-NEEN stem steeds waarschijnlijker wordt?

En dat alles speelt in een situatie waarin het gros van de stemmers niet eens weet waar het over gaat en wat de consequenties zijn.

Als de kiezers goed luisteren/lezen wat de politici precies zeggen en bedoelen, dan is een EU-NEEN gegarandeerd. Laat iedereen van goede wil en die verdere uitholling van de soevereiniteit wil voorkomen, dat aan zoveel mogelijk anderen bekend maken. Dan is er een kans dat het onheil wordt voorkomen.

———————–

P.S. Dit bericht ook doorgestuurd naar Maxime Verhagen.

P.P.S. Heb ik gemist of de “onafhankelijke” referendumcommissie al is benoemd?

————————