Enkele dagen geleden ging in Berlijn een tentoonstelling over de “Rote armee Fraction” (RAF) van start.

De RAF was een extreem-linkse terreurgroep die in de jaren ’70 en ’80 van zich deed spreken door een reeks bloedige aanslagen.Door middel van deze aanslagen wou men de Duitse regering provoceren tot het nemen van drastische repressieve maatregelen wat dan weer (dialectisch) zou leiden tot een revolutie van de bevolking waarna

Duitsland kon worden omgevormd tot een maoïstisch arbeidersparadijs.Zo ver is het gelukkig niet gekomen : de val van het ijzeren gordijn betekende ook het begin van het einde voor deze (door Oost-Europese inlichtingendiensten gesteunde) rooie moordenaarskliek.

In 2003 werd het plan opgevat om aan deze terreurgroep een tentoonstelling te wijden.Officieel heette het een expositie te zijn over hoe “sinds de jaren zeventig de RAF in de (West-)Duitse cultuur werd verbeeld”.Ook in Duitsland wordt belastingsgeld

misbruikt om zogenaamde (uiteraard politieke correcte) kunst te financieren en dus kregen de organisatoren (waaronder de zoon van een RAF-kopstuk) in eerste instantie van de stad Berlijn een subsidie van 100.000 euro toegekend.Hiertegen kwam echter zwaar protest van nabestaanden van RAF-slachtoffers,een protest dat aan kracht won toen bleek dat de iniatiefnemers en hun sympathisanten wel heel vriendelijk waren voor de RAF en in interne memo’s zich bijv afvroegen : “Welke ideëen, idealen [van de RAF] hebben hun waarde in de loop der tijd behouden en kunnen niet als naïef worden afgedaan ?” (ter vergelijking : men stelle zich de hysterie bij links voor als iemand zo iets zou schrijven over bijv de neonazistische skinheads die destijds aanslagen pleegden ).Het protest zwol zo aan dat kanselier Schröder en minister van binnenlandse zaken Schilly (beiden in de seventies extreem-links) zich er gingen mee moeien , de tentoonstellingsopzet zo waar afkeurden en de subsidies uiteindelijk werden ingetrokken.Eind goed, al goed ?

Nou nee…de tentoonstelling is dus toch georganiseerd, gefinancierd door particulier verzameld geld…particulier geld EN een milde bijdrage van de Nederlandse Mondriaanstichting Deze stichting is het stimuleringsfonds van de Nederlandse staat

voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed en wordt uiteraard gefinancierd met belastingsgeld (+ 8 miljoen euro per jaar).Ik heb niet kunnen terug vinden hoeveel van uw geld door de wilde weldoeners van de Mondriaanstichting naar de RAF-tentoonstelling is versast maar alleszins voldoende om op de tentoonstellingssite bedankt te worden.

Als zoon Bin Laden,dochter Arafat of Zarqawi junior straks een tentoonstelling willen opzetten over de onvergankelijke idealen van hun bloeddorstige vaders kunnen ze best es voor subsidie aankloppen bij de maecenassen van de Mondriaan-stichting.

http://www.nos.nl/nieuws/ar…

http://www.kw-berlin.de/eng…

http://www.mondriaanfoundat…

Groetz,

Mark (aka Cincinnatus)