We horen nu regelmatig geluiden uit de politiek over de vlaktaks. Bij de Libertarian en de Vrijspreker (voorheen Hublog) hadden we hier al het een en ander over te zeggen.

Wat het kabinet van VVD, D’66 en CDA nu bekijken is de mogelijkheid tot implementatie van deze vlaktaks. Ook Willem Vermeend heeft in de media van zich laten spreken door de vlaktaks aan te prijzen. Hij was tezamen met Gerrit Zalm en Wouter Bos hier al over in discussie in 1998.

Wat is nu het vervelende van hun vlaktaksvoorstellen voor een belastingtarief van 25-40%?

Allereerst is een vlaktaks bedoeld om een laag tarief tot stand te brengen, waarbij niemand meer belasting hoeft te betalen, maar juist minder. Bij een tarief van boven de 30% is dat natuurlijk belachelijk en maakt dit hele belastingstelsel tot een lachertje.

Alle landen die de vlaktaks hebben ingevoerd, waaronder Rusland en Slowakije hebben hun belastingtarieven beneden de 20% gesteld en daardoor hun belastinginkomsten aanzienlijk verhoogd, dit vanwege een economische barometer, geheten de Laffer Curve.

Ten tweede is het voor de burgerij gemakkelijk om hun belasting zelf uit te rekenen, waardoor allerlei moeilijke belastingformulieren de prullenmand in kunnen.

Ten derde kunnen de belastingkantoren flink worden uitgedund en het personeel worden gesaneerd. Alles wordt natuurlijk een stuk eenvoudiger.

Het vlaktakstarief mag nooit meer bedragen dan 20%, want anders verliest men de steun van de lagere inkomensgroepen, want die zouden dan meer belasting moeten betalen en dat is natuurlijk pervers en anti-liberaal.

Sommige demagogische collectivisten binnen de politiek zullen daarom dit aanvallen, omdat ze bang zijn dat de belastinginkomsten te kort schieten. Maar dit is een grote misvatting, want het betekent natuurlijk wel een drastische sanering van de overheid. Dat houdt in dat alle subsidies onmiddellijk worden afgeschaft, waaronder ook de rente-aftrek. Verder kunnen ministeries en departementen worden samengevoegd of gesloten, zoals dat in Nieuw-Zeeland en Zwitserland is gebeurd. Ook kunnen niet-essentiële taken van deze overheid per direct worden geprivatiseerd, ik denk hierbij bijvoorbeeld aan omroepstichtingen. Geen enkele subsidie wordt meer gegeven aan instanties, stichtingen of verenigingen in de samenleving. Als het belangrijk genoeg is dan krijgen deze instellingen gemakkelijk kapitaal vanuit de samenleving en hoeven belastingbetalers niet meer op te draaien voor sterk gepolitiseerde en extreem-collectivistische propaganda-fabrieken, zoals nu gebruikelijk is.

Ook moeten de vermogensbelasting, successierechten en gemeentelijke erfpachtsystemen worden opgedoekt.

De directe gevolgen van deze beleidsmaatregelen zijn als volgt:

1. Er komt enorm veel kapitaal vrij uit binnen- en buitenland voor de Nederlandse economie, want voor 20% wordt het witwerken weer aantrekkelijk gemaakt

2. Het ondernemen wordt weer een leuke en winstgevende bezigheid, want 80% van de inkomsten mag men zelf houden.

3. De verstikkende overheidsbureaucratie wordt in één klap weggevaagd, want de invloed van bureaucraten en apparatchiks neemt zienderogen af.

4. De gesubsidieerde sector speelt geen enkele politieke rol van betekenis meer, want ze kunnen niet meer blijven parasiteren op de rest van de bevolking via de kapitaaloverdracht die momenteel via subsidies plaats vindt, dus extreem-collectivistische partijen en organisaties raken hun kapitaal en aanhang kwijt.

5. De werkloosheid daalt enorm, want het wordt weer aantrekkelijk voor ondernemers om mensen in dienst te nemen, omdat de loonsom drastisch is gedaald.

6. De individuele vrijheid neemt toe, want men is niet meer afhankelijk van uitkeringen, subsidies en toelagen die door de overheid via een enorme kapitaalindustrie wordt beheerd.

Doen dus, maar dan wel een vlaktaks van ten hoogste 20% en niet meer. Wanneer deze vlaktaks van 20% is geïntroduceerd kunnen we naar een verdergaande liberalisering van de Nederlandse economie door de rest van de overheidssector langzaam maar zeker naar de private sector over te hevelen, waardoor de vlaktaks periodiek verder kan worden verlaagd.

http://www.cse.org/flattax/…

http://www.heritage.org/Pre…

http://www.adamsmith.org/pd…