Naar aanleiding van het opnemen van contact met een aantal Parlementariërs betreffende de EU-Grondwet, en de gang van zaken betreffende het “referendum” kregen we enkele reacties terug.

Opvalt is dat deze over het algemeen keurig, netjes en beleefd zijn, en ontwijkend.

Een groot aantal verwijst alleen maar door naar een grote partij-website waar je naar antwoorden kunt zoeken.

Sommigen zijn iets persoonlijker, en dat zijn misschien wel de personen die misschien nog voor rede vatbaar kunnen zijn.

Sophie In ’t Veld (D66) gaf het meest uitgebreide antwoord. We zij daar al afzonderlijk op teruggekomen.

Maar zie hier een bloemlezing van wat andere antwoorden. Door momenteel slecht internetcontact kan ik er zelf niet voldoende op terugkomen.

Mogelijk kunnen onze lezeres dit even van me overnemen? Ga je gang!

Hier volgen Parlementaire reacties:

=======================

Paul van Buitenen

pvanbuitenen@europarl.eu.int

Ik was tijdens de stemming in Straatsburg niet aanwezig door persoonlijke omstandigheden. Doch ook ik had neen gestemd aangezien er geen enkele democratische basis is om een ´grondwet´ goed te keuren.

Als jullie tips hebben, graag!

=========================

boris van der Ham

Wie maakt de samenvatting van het referendum?

Juist om te voorkomen dat er gezegd gaat worden dat dit partijdig gebeurt is het samenvatten van de tekst overgeleverd aan een referendumcommissie bestaande uit vijf onafhankelijke mensen die worden voorgesteld door de SER, de WRR, de Kiesraad, de Raad voor het Openbaar Bestuur en een Raad voor Internationale Vraagstukken. Die gaan de tekst samenvatten, zodat deze behapbaar is en zichtbaar is. daarnaast is iedereen natuurlijk vrij om hun eigen draai te geven aan hun lezing van de grondwet, maar dit is de onafhankelijk versie.

===========================

Clemens Cornielje, Lid VVD-fractie Tweede Kamer

Op mijn website http://www.clemenscornielje.nl staat onder NIEUWS een stukje

over het recht op vrijheid en veiligheid. Het recht op veiligheid wordt

in de Europese Grondwet geregeld. Een stem voor de Grondwet is dus ook

een stem voor het recht op veiligheid. Dit aspect moet je tezijnertijd

ook meewegen of je voor of tegen de Grondwet bent.

Met vriendelijke groeten

================================

Liesbeth Spies, namens de CDA-fractie

Via een referendum krijgt u inderdaad de gelegenheid om u voor of tegen

de Europese Grondwet uit te spreken. Welke vraag u precies krijgt

voorgelegd kan ik u niet zeggen. Onderdeel van het wetsvoorstel dat dit

referendum mogelijk maakt is de instelling van een referendumcommissie.

Deze commissie is onafhankelijk en is verantwoordelijk voor een goed

verloop van het referendum. Tot de taak van de referendumcommissie

behoort ook het opstellen van de vraag die aan de kiezers wordt

voorgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de referendumcommissie

binnen 2 weken ingesteld. Zij kunnen daarna pas aan de slag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

====================================

Op http://www.groenlinks.nl en dan via de knop “Alles over de EU-Grondwet” kun je informatie vinden over de EU Grondwet en het standpunt van GroenLinks daarover.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Cremers assistent van Kathalijne Buitenweg

tel 0032.2.2837176 fax 00.32.2.2849176

e kbuitenweg@europarl.eu.int

http://www.groenlinks.nl/eu…