Uitnodiging voor donderdag 17 februari in Amsterdam.

Café Heffer, Oudebrugsteeg 7, Amsterdam

Schrijver en vertaler Theo Kars zal een voordracht houden.

De voordracht zal bestaan uit een korte inleiding en het voorlezen van enkele passages uit zijn boek Praktisch Verstand. Theo Kars is schrijver en vertaler. Hij studeerde enige tijd letteren in

Utrecht en richtte in 1964 met B. van Houten het literair tijdschrift Tegenstroom op. Zijn laatste boek, Praktisch verstand – klein handboek voor non-conformisten, kwam in 2003 uit.

Beschrijving:

‘Praktisch verstand’ handelt over de kunst een gelukkig leven te leiden. De titel is ontleend aan de Griekse wijsgeer Epicurus, die het praktisch verstand als hoogste goed beschouwde.’Vanaf mijn dertiende jaar,’ schrijft Kars in zijn inleiding, ‘heb ik mij in schrijvers verdiept wier werk mij kennis en inzichten bood die mij in staat stelden de school van het leven sneller te doorlopen. Die pragmatische instelling heb ik altijd behouden: ik heb gelezen om wijzer te worden, niet om schoonheid te vinden. Tegelijkertijd met de wereldbeschouwelijke kennis heb ik al lezend praktische, direct toepasbare kennis gesprokkeld.’ ‘Praktisch verstand’ bevat de neerslag van een halve eeuw lees- en leefervaring en biedt een bonte verzameling van praktische ideekn en wenken. Zo citeert Kars de beroemde achttiende aforismenschrijver Chamfort over laster: ‘Laster is als een lastige wesp waar je alleen naar dient te slaan als je er zeker van bent dat je hem doodt. Anders valt hij je opnieuw aan, agressiever dan ooit.’ En

bij Montherlant las hij eens het advies: ‘Als je problemen hebt in een restaurant of in een bioscoop, richt je dan tot de leukste serveerster of ouvreuse: de kwestie zal worden opgelost omdat zij gelukkig is.’ Kars citeert en parafraseert zijn raadgevers uit de wereldliteratuur en voegt daar zijn persoonlijke observaties aan toe.

Meer informatie bij: redactie@meervrijheid.nl