“De Vraag” is voor gewone burger niet duidelijk. Verwarring tussen “Verdrag” en “Grondwet” bij iedereen.

We publiceerden onze eerste bezwaren tegen de vraag die aan de goedwillende burger wordt voorgelegd direct na het bekend worden ervan. Dat was op afgelopen vrijdag 25 februari, Zie:

https://www.vrijspreker.nl/b…

Alhoewel de voorzitter van de onafhankelijke Referendum Commissie nog niet heeft geantwoord, maar wel een andere Tijn Kortmann, zijn we in ons bezwaar alleen maar gesterkt.

Ik had het oorspronkelijke stuk kennelijk doorgestuurd naar de verkeerde Hr. Tijn Kortmann. Deze T.K. is van het “Molengraaf Instituut voor Privaatrecht, en hij is zo vriendelijk geweest om het stuk door te sturen naar de goede Tijn Kortmann, voorzitter van de Referendum Commissie.

Behalve deze aardige geste, gaf hij ook nog zelf het volgende commentaar:

—————–

“Overigens zal ik u in alle vrijsprekendheid vast laten weten dat u naar mijn mening spijkers op laag water zoekt. Het vaststellen van een grondwet is niet hetzelfde als het ontwerpen van een grondwet. De term vaststellen is volstrekt gebruikelijk. Zo nemen de gemeenteraden in Nederland dagelijks besluiten tot vaststelling van bestemmingsplannen en verordeningen, en dan gaat het ook om de definitieve tekst. Leest u er de Staatscourant maar op na.

In elk geval kan de onafhankelijke commissie er niets aan doen dat het verdrag “Verdrag tot vaststelling van de Grondwet voor Europa” heet, en niet “Verdrag tot vaststelling van de definitieve tekst van de EU-Grondwet” (een term die mij overigens minder bekend voorkomt dan u), zoals u het wellicht graag zou zien. Dat hebben de verdragsluitende partijen zo beslist. U had dit zelf eenvoudig kunnen nagaan op

http://europa.eu.int/eur-le…

Met vriendelijke groet, mr. C.N.J. Kortmann

——————-

Ik ben benieuwd of hierop nog commentaar van onze lezers komt. Misschien is het voor de lezers duidelijk, maar zelf ben ik nog niet overtuigd.

De term “vaststellen” is me duidelijk. Als bvb een Bestemmingsplan wordt vastgelegd, dan gaat het over een concreet stuk, dat ligt op tafel, en wordt vastgesteld. Heel duidelijk, het onderhavige stuk wordt aangenomen en in werking gesteld.

Maar wat gebeurt nu bij “een verdrag tot vaststelling van iets (“iets” is hier dus de Grondwet)”. Ik denk dat je dan goed- of afkeurt een “verdrag”, je keurt een afspraak goed/af om iets te gaan vaststellen.

In DE Vraag dus: de kiezer is er voor of tegen dat “iemand” (wie?) “de Grondwet” gaat vaststellen.

De Grondwet is kennelijk iets anders dan dit verdrag. Wat is dan die Grondwet die vastgesteld moet worden?

Wil dat dan zeggen dat de kiezer goed/af keurt dat iemand (wie?) een grondwet gaat maken en dat hij/zij daar blindelings mee instemt? Dat zou toch wel heel erg de kiezer er inluizen zijn.

(Over de foutieve aanduiding Europa ipv EU, zegt de heer Kortmann niets)

Graag inbreng. Zoek ik spijkers? Ik begrijp het in ieder geval niet, en de tien mensen die ik het tot nu toe gevraagd heb, ook niet. In zoverre ze er al iets over wisten, dachten ze dat ze een Grondwet moesten goed/afkeuren. Dat hadden ze ook uit al die verhalen over Spanje begrepen.

En als deze tien het al niet 100% begrijpen, hoeveel kiezers begrijpen het dan wel?

Vooral dit laatste bevestigt mij dat De Vraag een kompleet verkeerde, verwarrende Referendumvraag is. Ze suggereert dat het onderhavige stuk DE GRONDWET is.

Het is volksverlakkerij als het referendum met deze vraag door gaat.

Als uw toekomst u lief is, begin dan met te protesteren tegen deze vraagstelling. Geef uw protest hieronder als reactie, en wij zullen proberen dat verder te brengen.

En als u weet HOE dit protest verder behandeld kan worden, dan graag uw advies. Minimaal moet er een andere, betere, vraag komen.