De politici hebben Spanje als eerste belangrijke land voor het referendum gekozen omdat:

— 90 % van de Spanjaarden heeft geen flauw benul waar het over gaat.

— 80 % van de Spanjaarden is vóór de EU-Grondwet!


Met een dergelijke (idiote!) verhouding hoeven de politici zich inderdaad geen zorgen te maken.

De enige angst van de politici is nu nog dat er aanstaande zondag maar erg weinig stemmers komen opdagen.

Mochten er weinig kiezers opkomen, dan denkt men al een herhaling! Net zolang tot het goed gaat!

Te weinig opkomst zal echter niet aan de Spaanse regering te verwijten zijn. Zij hebben de bevolking overladen met exemplaren van het 465 artikelenlange document, toespraken en discussies georganiseerd, de voetballers voor hun balletje gespannen, en een “referendum-drank” uitgedeeld.

De Spanjaarden is ingepompt hoeveel belastinggeld ze al uit de EU hebben ontvangen en dat zij nu heel belangrijk zijn als ze voor de grondwet stemmen. Het zou me niets verwonderen als hen zelfs gesuggereerd is dat een ja-stem deze subsidies ook in de toekomst zal laten vloeien (maar daarvoor ben ik de Spaanse taal niet machtig genoeg).

Socrates verafschuwde democratie. Hij zei dat de meeste mensen gekken zijn. Dus alles wat door een meerderheid wordt beslist, is waardeloos. )

In Nederland zijn de bovengenoemde percentages niet zo extreem, maar hebben wel dezelfde teneur. Zie voorgaande stukjes daarover.

Dit alles moet toch de ogen openen van ieder denkend mens! Als dat klopt, dan zullen die in ieder geval allemaal EU-NEEN stemmen, en daardoor misschien een ommekeer in de negatieve EU-ontwikkeling op gang brengen.

—————————————————

*) Het schijnt dat Socrates deze stelling eens aan de senaat heeft voorgelegd, en dat zijn stelling akkoord bevonden werd door een grote meerderheid!!!