Gisteravond (23-2) zomaar drie artikeltjes in de Telegraaf over de leiders van ons land. Drie heren die ons regeren of vertegenwoordigen en die ons vertrouwen vragen wanneer het om belangrijke zaken gaat zoals volksgezondheid, sociale-zekerheid, democratie, gelijkheid en vrijheid.

VVD fractievoorzitter Van Aartsen

wil een gekozen formateur want dat is “de best haalbare manier om de kiezer meer invloed te geven op kabinetsformaties”. Eerst stemt de VVD vóór de nieuwe EU-grondwet, zodat alle werkelijke bevoegdheden naar Brussel overgeheveld worden, en dan pleit ze er voor om de premier van de provincie Nederland meer door de burgers te laten kiezen. Een écht gekozen eerste minister die straks mag beslissen over belangrijke binnenlandse aangelegenheden zoals het uitleggen aan het volk, van de EU-beslissingen en regels. Een écht gekozen PR-functionaris dus.

PvdA-leider Wouter Bos

toonde zich woensdag een sprekend voorbeeld van een witte, hoogopgeleide vader die er als de kippen bij is om zijn kroost op een goede school te krijgen. Dochtertje Iris heeft haar eerste verjaardag net achter de rug, maar nu weet haar vader al dat ze naar een witte school van christelijke signatuur zal gaan.

Op de site van de PvdA staat te lezen wat het officiële partijstandpunt is: “…Zwarte en witte scholen ontstaan niet alleen door onwillige scholen voor bijzonder onderwijs; ook ouders dragen eraan bij. Doordat veelal de hoger opgeleiden (blanke) ouders hun kind naar een goede school buiten de wijk brengen, ontstaan en blijven er zwarte scholen in de oude wijken achter. [..] Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe de regeringscoalities nu het tegengaan van het onderscheid tussen witte en zwarte scholen gaan aanpakken. Immers, de coalitiepartijen zijn ook tegen acceptatieplicht. De PvdA vindt dat alle leerlingen via het onderwijs in ontmoeting moeten komen met andere culturen die in Nederland voorkomen”

CDA-minister van Justitie Donner

ergert zich aan de gevolgen van het gedoogbeleid rondom softdrugs. “Er is een hele cultuur rondom wietteelt ontstaan”. Hét Geweten van Nederland wil gaan onderzoeken of er niet iets gedaan kan worden tegen “deze openlijke uitwassen”. Het gaat hier om bijvoorbeeld grondstoffen, lampen of andere gereedschappen om de wietplantjes tot volle groei te laten komen, trucks van ‘ons stekje’ die de spullen rondbrengen en heuse glossy magazines over softdrugs. De minister denkt aan een “vergunningenstelsel”.

Prachtig: Een vergunningenstelsel voor enerzijds de bij wet verboden teelt van wiet, en anderzijds volledig legale zaken als bedrijfsauto’s en tijdschriften.

Telkens als Papa Donner z’n mond open doet blijft er maar een gedachte hangen: “waar bemoeit die man zich in vrédes naam mee? Van welke planeet is hij nou toch afkomstig?”

Voor uw eigen bestwil…

Drie heren van de drie grote partijen. Dit zijn onze grote roergangers. Dit zijn de mensen die ons Europa binnenloodsen. Dit zijn de mensen die we moeten vertrouwen dat onze toekomst bij hen in goede handen is. Dit zijn de wijze mannen die namens ons de grondwet hebben gelezen. Stem VOOR wanneer u hen gelooft. Stem VOOR. Vertrouw vooral de politici, dan kunt u straks tegen uw kinderen en kleinkinderen zeggen: “Hoe moesten we nou in 2005 weten dat het zó fout zou lopen met Europa? Wir habben es doch nicht gewusst?”.

bronnen:

Van Aartsen

Bos

Donner

PVDA-standpunten