Een honderdtal landen (landjes) hebben zich verbonden om te zorgen dat de door de mens veroorzaakte wereldwijde temperatuurstijgingen een halt wordt toegeroepen.

Althans zij denken dat te kunnen doen. Ondanks de vele tegenbewijzen dat de invloed van de mens op die stijging van ondergeschikt belang is.

Kyoto en andere milieu projecten zijn 25 % onzin en 75 % politiek. Vooral linkse politiek.

Dit meedoen aan het Kyoto project zal de belastingbetaler handenvol geld gaan kosten. Terwijl het niet echt veel zal uitrichten. Geld dat, als het toch uitgegeven moet worden, veel beter aan talloze andere zaken besteed kan worden. Denk maar aan de zorg, onderwijs en economie. Uiteraard nog beter is om het de belastingbetaler, de rechtmatige eigenaar, te laten houden.

Vandaag ontvingen we ook twee lezenswaardige artikelen die beide op de domheid van het Kyotoverdrag betrekking hebben.

Als eerste een artikel met aankondigingen van De Groene Rekenkamer:

http://www.richel.org/grk/i…

En een artikel van Hans Labohm :”Kyoto’s Walls Are Crumbling” http://www.techcentralstati…

Een citaat uit dit laatste artikel willen we u hier niet onthouden:

” The well-known British climate sceptic, Benny Peiser, was among the audience. His first-hand impressions:

‘I have just returned from the most depressing conference I have ever attended. After two days of relentless barrage of doom and gloom predictions at the Met Office conference on ‘Avoiding Dangerous Climate Change’ I decided that enough is enough.

‘The unmitigated exposure to prophecies of imminent ice ages, looming hell fire, mass starvation, mega-droughts, global epidemics and mass extinction is an experience I would not recommend to anyone with a thin-skinned disposition (although the news media couldn’t get enough of it). But such was the spectacle of pending disaster that anyone who dared – or was allowed – to question whether the sky is really about to fall on us (and there were at least half a dozen of moderate anti-alarmists present), was branded a ‘usual suspect’ ….’

And so he goes on.