Voor het komende referendum over de EU-Grondwet heeft de “onafhankelijke referendum commissie” de vraag geformuleerd die aan den volke wordt voorgelegd.

Ik moet bekennen dat die vraag mij niet helemaal duidelijk is. Daarom al twee personen gevraagd hoe het precies zit, maar die konden me ook al niet verder helpen.

De Vraag is:

“Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa”

Die vraag gaat dus over “het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet“.

Het document met 270 pagina’s dat door de Europese Conventie in 2003 al is aangenomen heeft inderdaad de officiële titel “Verdrag tot vaststelling van een GRONDWET VOOR EUROPA”. Maar praktisch iedereen die het er over heeft of over schrijft, noemt het de EU-Grondwet.

Nu wordt echter in deze vraag gesuggereerd dat DIT niet de Grondwet is, maar dat het een verdrag is OM EEN GRONDWET TE MAKEN. Maar dat wordt dan weer niet door de inhoud van het stuk gedekt. Daarin staan honderden regels en voorschriften. Tot en met het voetballen!

De kiezer wordt dus gevraagd of hij/zij instemt om een Grondwet te maken, en trapt er dan automatisch in om al die regels goed te keuren.

Bovendien is het niet juist dat het over “Europa” gaat. Er zijn Europese landen die er niets mee te maken (willen) hebben. Het gaat over de EU.

Het lijkt ons noodzakelijk en eerlijker als er een nieuwe betere vraag geformuleerd gaat worden die inderdaad eenduidig is en duidelijk voor iedereen.

We zullen de voorzitter van de onafhankelijke commissie dit bericht doorsturen en hem ruimte voor verklaring aanbieden.