En met meer belastinggeld gaan rondstrooien!Je kunt de krant niet openslaan of je slaat bijna achterover van verbazing. De politici vertellen ons minstens vijf keer per dag dat het nodig is om te bezuinigen. En dan valt je blik op een kop in de krant waarin aangekondigd wordt dat de VVD gaat vechten om twee keer zoveel belastinggeld te gaan uitgeven aan prentjes en liedjes!

Zitten we daar nu echt op te wachten? En mag iedere burger niet zelf bepalen hoeveel van zijn verdiende geld aan dergelijke (leuke) zaken hij/zij uitgeeft?

En niet zo maar oppervlakkig. Neen, het komt in het nieuwe LIBERAAL MANIFEST!

Dit Manifest schijnt over een week te verschijnen en te bepleiten dat aan kunst 1 % van de totale rijksbegroting moet worden uitgegeven. (We praten dan wel over ongeveer een miljard euro!)

Ik ben overigens ontzettend benieuwd of in dat Manifest dan ook een definitie staat betreffende wat de VVD zegt WAT KUNST IS.

Mag ik aannemen dat dat een eerste voorwaarde is? Als je ergens belastinggeld aan gaat uitgeven, dat je dan ook duidelijk maakt wat je bedoelt met waaraan je het uitgeeft.

Maar als ik het zwevende citaat in de NRC lees, twijfel ik met grote twijfel.

Lees en verwonder u: (uit de NRC)

Volgens G. Dales, de Leeuwardense burgemeester die voorzitter is van de commissie die het concept-Liberaal Manifest heeft opgesteld, heeft de staat een bescheiden verantwoordelijkheid, maar moet die juist wel goed en genereus worden uitgevoerd. Hij bepleit het creëren van ,,een nieuwe Gouden Eeuw” en zegt dat ,,onze prestaties de trots van toekomstige generaties moeten zijn”. Een bloeiend, divers en kwalitatief hoogstaand kunstaanbod kan volgens het concept in sterke mate bijdragen aan het maatschappelijke welzijn en de sociale cohesie en daarvoor is een substantieel en genereus staatsaandeel in de financiering gerechtvaardigd.

De staat heeft bij de financiering daarvan slechts een beperkte rol en moet zich verre houden van het najagen van allerhande politieke en maatschappelijke doelstellingen door middel van het cultuurbeleid.

Getverderrie, hier zie je duidelijk met welke vaagheden door de VVD verdoezeld wordt hoe belastinggeld dat besteed zou kunnen worden aan zorg, onderwijs, economie e.d. verdwijnt naar het “najagen van allerhande politieke en maatschappelijke doelstellingen”.

Nog los van het feit dat dit belastinggeld verplicht moet worden afgedragen door duizenden mensen die nu de grootste moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Over immorele politici gesproken.

Echte “liberalen” zouden eisen dat dit hele onderwerp uit het manifest geschrapt moet worden.