Wij zijn niet de enige die tegen de EU-Grondwet zijn.

Behalve directe politieke partijen is er ook een Comité Grondwet Nee.

Mijn eerste indruk is dat dit comité van socialistische huize is!

Ze zijn “tegen” en wel om andere, tegengestelde, redenen dan wij.

Wat is dan voor ons een verstandige houding?

Stel dat wij hen zouden tegenwerken, omdat we het op allerlei punten niet met hen eens zijn. Dan kan dat alleen maar tot resultaat leiden dat het aantal EU-NEEN stemmen straks kleiner is dan als we op dit gebied hadden samengewerkt.

In plaats van 1+1>2 krijgen we dan 1+1<2
Zie voorgaande stukken op deze site over samenwerken met socialisten. De reacties daarop waren over het algemeen dat je dat wel moest doen onder bepaalde voorwaarden.

Tot nu toe is daar nog niets concreets uit voortgekomen, en toch gaat de tijd dringen. Dien zijn welkom.

Ter illustratie hoe actief dit comité is, hier een stuk uit een interessant persbericht van hen van vandaag:

——————————————————————

Manipulatie met datum grondwetsreferendum

Comité Grondwet Nee :Persbericht 22 februari 2005

Het Comité Grondwet Nee protesteert tegen het vervroegen van de datum voor het referendum over de Europese Grondwet. De onafhankelijke referendumcommissie had in eerste instantie gekozen voor de datum van 29 juni, maar is vanuit de regering onder druk gezet om het referendum op 1 juni te houden.

Met deze vervroeging van de referendumdatum wil de regering voorkomen dat het referendum vlak na de Europese topconferentie van half juni plaatsvindt. Op deze topconferentie zal uitgebreid over de begroting van de Unie worden gesproken. Daarmee zou in de schijnwerpers komen te staan dat Nederland de grootste nettobetaler aan de EU is. De regering, die voorstander van de Grondwet is, vreest dat dit de nee-campagne in de kaart zal spelen.

——————————————————————–

Hun coordinaten zijn:

e-mail: info@grondwetnee.org

website: http://www.grondwetnee.org

P.S. Hoe “onafhankelijk” is de onafhankelijke referendum commissie?

Zie ons stukje van gisteren hierover.