Geert Wilders is naar buiten opgetreden en heeft iets meer over zijn plannen

bekend gemaakt.

Zie hiervoor onder andere het artikel van Hank hieronder: ” Is er dan toch

nog hoop?”

https://www.vrijspreker.nl/b… en de interessante

er op volgende discussie.

Een commentaar van “Trilobiet” geeft heel goed de verhouding tussen Wilders

en het Libertarisme weer.

Omdat Wilders, net als wij, een actie voert TEGEN DE GOEDKEURING van de

EU-Grondwet, en we ons afvragen of hier een eventuele samenwerking van het

libertarisme en de “Groep Wilders” tot grotere resultaten kan leiden, is het

goed ons te realiseren waar we mee bezig zijn.

Eerst hier de reactie van Trilobiet, waar we het wel mee eens zijn:

——————————————–

Wilders is prima wat betreft economische vrijheden, bijna klassiek liberaal.

Helaas heeft hij totaal geen kaas gegeten van persoonlijke vrijheden:

– Hij is voor een immigratiestop.

– Hij wil gedwongen integratiecurssen voor migranten.

– Migranten die geen inburgeringsdiploma halen, wil hij het land uit gooien.

– Hij wil een ‘preventieve’ opsluiting van 150 a 200 ‘potentiele’

terroristen en hun handlangers. Wie ‘potentieel’ is wordt natuurlijk door

de overheid zelf bepaald. Waarom hij niet ‘preventief’ alle jongens tussen

10 en 30 jaar opsluit is niet duidelijk, daar zitten toch de meeste

criminelen tussen?

– Hij wil de huwelijksvrijheid beperken (trouwen met niet-‘westerse’ partner

verboden)

– Hij wil Imams dwingen hun preken in het Nederlands te houden, op straffe

van preekverbod. Van het begrip ’tolk’ heeft hij nooit gehoord.

– Hij wil drugs verbieden tenzij heel Europa ze legaliseert.

– Hij is voor een identificatieplicht.

– Hij wil hier in Nederland iets soortgelijks als de PATRIOT ACT invoeren.

Hij is dus gewoon een rechtse conservatief, die net als Bush zich bedient

van bedriegelijke en leugenachtige vrijheidsretoriek.

Quote: “Na de aanslagen van 11 september 2001 kent men de Patriot-wet, die

de overheid verregaande bevoegdheden biedt om terrorisme te bestrijden. Zo’n

wet hadden we hier al lang moeten hebben.

Amerikanen staan zonder mopperen in de rij bij controles. Trekken hun

schoenen uit, laten zich fouilleren. In Nederland protesteren dan 24

organisaties tegen schending van privacy.”

Ja mensen, wij moeten gewoon niet zo mopperen! De overheid weet alles beter

dan wij!

———

Tot zover Triboliet.

————————————————–

En dan komt de vraag of het verstandig is als libertariers gaan samenwerken

met “rechts conservatisme”?

Net zoals we ons op deze site een tijd geleden afvroegen of het verstandig

is om samen te werken met socialisten die ook tegen de EU-Grondwet zijn?

Het is goed om op korte termijn een goed antwoord hierop te vinden want het

EU-referendum staat voor de deur. We zijn al laat om nog alles te kunnen

organiseren wat we wel zouden willen.

In ieder geval is essentieel dat we niets moeten doen om een korte termijn

voordeel te behalen als dat voor de langere termijn schadelijk is. In geen

geval onze integriteit te grabbel gooien!

——————————————————–

P.S. Dit stuk hebben we ook doorgestuurd naar Geert Wilders met het verzoek

om commentaar.