Scandinavië en het Noorden van Engeland ervaren een daling van de zeespiegel terwijl deze in het zuiden van Engeland juist stijgt.

Mijn Engelse echtgenote komt uit een kustplaatsje tegenover Egmond, Aldeburgh en daar zijn bijvoorbeeld sinds 1500 al drie High Streets onder water verdwenen door de stijging van de zeespiegel.

Gedurende de laatste ijstijd lagen het noorden van Engeland en Scandinavië onder een ijskap van zo’n 4 tot 5 km dik. Het enorme gewicht van al dat ijs heeft die gebieden 400 meter de onderliggende aardschol ingedrukt. Engeland werd dus door het gewicht van het ijs gewipt: het noorden werd naar beneden gedrukt terwijl het ijsvrije zuiden omhoog kwam.

De ijskap is 12.000 jaar geleden redelijk snel gesmolten waardoor het evenwicht zich ging herstellen. De aardschol begon terug te veren en het noorden van Engeland werd weer omhoog geduwd waardoor het zuiden naar beneden ging. In het noorden van Engeland ervaart men dus een daling van de zeespiegel en in het zuiden een stijging. Overigens daalt de zeespiegel bij Stockholm, om dezelfde reden.

In Nederland klinkt de grond in door eeuwen van inpoldering waardoor de zeespiegel een heel klein beetje lijkt te stijgen, enige centimeters per eeuw.

Kortom: de veranderingen in de zeespiegel die waargenomen worden hebben voornamelijk een geologische oorzaak.

Erg grappig is het bewijs van de milieutaliban dat de zeespiegel schrikbarend zou stijgen als gevolg van het broeikaseffect. Dat is een eiland bij Australië dat door de snelle stijging van de zeespiegel onder water dreigt te verdwijnen en daardoor binnenkort geëvacueerd moet worden.

Vreemd is wel dat de overige eilanden in de buurt geen last ondervinden van het stijgende water.

3 REACTIES

Comments are closed.