Vandaag stond op telegraaf.nl [1] een zorgelijk artikel van een onderzoek van verzekeringsmaatschappij AXA. Een paar citaten:

“Nederlander ‘veramerikaniseert’

Het familiegevoel van Nederlanders laat te wensen over. Iemand helpen of vragen om hulp gebeurt vaak niet meer. Zelfs bij ziekte verwacht de Nederlandse burger weinig steun van familieleden. [..]


Nederland staat wereldwijd onderaan als het gaat om de rol die we toedichten aan gepensioneerden in de maatschappij, bijvoorbeeld als kennisbron, ervaringsdeskundige of bij de opvang en verzorging van (klein)kinderen.

Directeur A. van Loon noemt de uitkomsten van het onderzoek alarmerend. “Nederland lijdt aan sociale armoede en veramerikaniseert sneller dan Amerika. De individualisering gaat Nederland parten spelen”, denkt hij. Volgens Van Loon zijn Amerikanen gewend om hun eigen boontjes te doppen, maar kunnen ze altijd terugvallen op familie en steun van de kerk. “Maar Nederland is ontkerkelijkt en we hoeven niet te rekenen op familie”. [..]

Het onderzoek vond plaats in onder meer de Verenigde Staten, Australië, Singapore, Japan, Duitsland, Frankrijk en België.”

Zorgelijk

Het onderzoek vond om precies te zijn plaats in 15 landen: Canada, USA, Singapore, Japan, Hong Kong, Australie, Nieuw Zeeland, UK, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italie, Portugal, Nederland en Belgie. Voor een ‘wereldwijd’ onderzoek is dat misschien wat dunnetjes? En waarom slechts 7 van de 15 vermelden?

Zorgelijk vind ik niet de inhoud maar veelmeer de sfeer van het artikel: Individualisme is Amerikaans, en dat is slecht. Alarmerend zelfs!! Sociale armoede! En Nederland is nog erger dan Amerika!

Naast een – over de breedte! – redelijk welvarend land, hebben we hier in Nederland een sterke overheid en sociaal-zekerheids-stelsel. In een aantal andere genoemde landen zijn de verschillen tussen arm en rijk veel groter, of is de SZ niet zo ver doorgevoerd als in Nederland. Ziekenzorg en ouderzorg zijn hier voor iedereen collectief geregeld! Elke noodzaak of prikkel tot familiegevoel is structureel weggenomen! Voor zover we ‘familiegevoel’ missen, heeft dat meer met collectivisme te maken dan met individualisme.

Zorgzaam

Het instituut NIVEL doet in Nederland onderzoek naar o.a. Mantelzorg [2]

“Mantelzorg kan worden omschreven als ‘langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie’. Vrijwilligers vallen dus niet [lees: zelfs niet eens] onder deze definitie. Een groot deel – geschat wordt 75 procent! – van de zorg in Nederland wordt door mantelzorgers verleend. In de periode 1996 tot 1999 hebben naar schatting 2,6 miljoen mensen hulp geboden aan chronisch zieken, gehandicapten en stervenden. Een peiling op één moment resulteerde in een schatting van ruim 1 miljoen mensen: 9 procent van de mensen van 16 jaar en ouder.”

Ik vind het opzienbarend dat – ondanks al die overheidsuitgaven – ca. 9% van de volwassenen mantelzorg verleend. En daar komen alle vrijwilligers nog eens bij! Hoeveel meer moet dat worden voordat wij een ‘sociaal’ land zijn? (het maximum is vanzelfsprekend 50%!!)

Zelf-Zorg

Naar mijn mening neemt de betrokkenheid van mensen toe, wanneer de overheid eindelijk eens ophoudt ons leven van de wieg tot het graf te regelen. Ik bestrijdt echter dat ‘Nederlanders’ als groep niet sociaal zouden zijn. Sociaal zijn is een wezenskenmerk van alle mensen. Individualisme echter ook, in de zin van individuele vrijheid! Dat sluit elkaar namelijk helemaal niet uit!!

Zorgwekkend

Overigens denk ik dat het probleem niet is, dat Nederland, of Europa, ‘veramerikaniseert’, maar eerder omgekeerd. Het europese-socialisme krijgt deze, van oorsprong vrije staten, steeds meer in z’n wurgende greep. De individuele vrijheid neemt hier niet toe; het neemt ook in de VS steeds verder af!

In een toch al sociaal(istisch)-democratisch land als Nederland, met over twee jaar W. Bos aan het roer, en de EU-superstaat nu al boven ons hoofd, zitten we écht te wachten op dit soort opbeurende artikelen, om ons aan te sporen, eindelijk eens wat socialer te worden!!!

En de Telegraaf, dat was toch een liberale, een ‘rechtse’ krant?? ….

1. bron: Telegraaf 14-02-2005

2. bron: Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg