Dit is een stukje van een paar jaar geleden, maar nog steeds erg relevant, lijkt mij.

De overheid bezwendelt ons volledig legaal via allerlei belastingen die doorgaans gebaseerd zijn op zuivere zwendel & oplichterij en waar een normale burger direct 10 jaar gevangenisstraf voor zou krijgen.

Zo gaat er van het geld dat u verdient een groot deel direct naar de staat als inkomstenbelasting. Mocht u daarna er nog in slagen om wat opzij te leggen in de vorm van spaargeld of waadepapieren dan wil de staat daar jaarlijks 1,2 % van, naast de sluimerende diefstal via inflatie die volledig door de staat wordt aangewakkerd doordat de staat teveel bankbiljetten drukt, nog zo’n 4% van uw spaarcenten per jaar. Maar u hebt al inkomstenbelasting over dat geld betaald, waarom heeft de staat dan nog steeds het recht om daar weer belasting over te heffen en dat ieder jaar weer ?

Als u uw kind of een ander een paar duizend gulden wilt schenken, dan heeft de staat wederom recht op een deel van dat geld en als u onverhoopt komt te overlijden dan erft de staat ook flink mee.

Geniaal is het idee om belasting te heffen over de taxatiewaarde van uw huis. Deze taxatiewaarde is de prijs die volgens een door de overheid ingehuurde taxateur een niet bestaand iemand wellicht ooit bereid zou kunnen zijn voor uw huis te betalen en daar wordt vervolgens dan belasting over geheven en dat ieder jaar weer zodat u om de 50 jaar de volledige waarde van uw huis aan de staat hebt afgedragen.

En als de loodgieter een klusje bij u heeft gedaan dan moet u de staat 19% van zijn rekening betalen terwijl de staat daar niets voor doet en wat overigens een uitstekende reden is om zoveel mogelijk zwart te laten doen.

Wint u een prijs in de lotto dan willen de ambtenaren daar 25% van zien en wordt er in uw bedrijfskantine gratis koffie geschonken dan ziet de staat dat als inkomen en moet uw baas daar belasting over betalen. Strikt formeel moet u ook belasting betalen over de bloemkool die in uw volkstuintje staat want ook dat is inkomen volgens de staat.

De staat verdient meer aan een auto dan de fabrikant, importeur en dealer bij elkaar: 60% van de catalogusprijs van uw auto bestaat uit diverse belastingen terwijl de staat hier helemaal niets voor hoeft te doen behalve de hand op te houden.

Aardgas komt bijna gratis uit de grond maar kost door diverse uiterst creatieve belastingen bijna 1 gulden per kuub. De prijs bestaat uit allerlei milieuheffingen en accijnzen met daaroverheen de BTW: dus belasting (milieuheffingen en accijnzen) geldt hier als toegevoegde waarde waarover vervolgens weer belasting (BTW) geheven wordt. Wie dat verzonnen heeft verdient een Oscar en 25 jaar gevangenisstraf.

Datzelfde zwendeltje wordt door de staat ook met benzine uitgehaald met als extra oplichterij de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie van de benzineaccijns (en de extra BTW daarop) en dat terwijl de staat de hoofdveroorzaker van inflatie is en die gaat zichzelf daarvoor dan ook nog eens compenseren. Ook hier is een Oscar op zijn plaats voor de bedenker van zulks plus een nekschot op het dorpsplein.

En wat dacht u van de milieuheffingen ? De staat liegt ons keihard voor dat de aarde rampzalig zou opwarmen doordat de mensheid extra CO2 uitstoot en gaat deze opwarming vervolgens te lijf met milieuheffingen. Als we de Nederlandse staat maar genoeg geld geven zal de temperatuur op aarde zakken is het idee hierachter. Dit wordt dan voornamelijk in linkse kring aangehangen en toont overduidelijk aan dat langdurig links denken zware hersenbeschadiging kan veroorzaken.

De staat heeft opeens ook allerlei electromagnetische golven in bezit. Zo werden de UMTS-frekwenties voor miljarden geveild en wil de staat nu ook geld zien voor radiogolven. Moeten we straks ook gaan betalen om kleuren te zien ? Dit zijn immers ook electromagnetische golven. Dan zouden de elementaire kleuren rood geel en blauw goedkoper moeten zijn dan samengestelde kleuren zoals groen (blauw + geel) ed, deze kosten de staat immers meer en dat moet worden doorberekend. Zwart zou dan (bijna) gratis moeten zijn en wit het duurst omdat dit de combinatie is van alle kleuren.

En hoe zit het met geluid ? Dit zijn immers ook trillingen. Hoe lang kan de staat nog toestaan dat wij gratis tegen elkaar praten ? Dat kost toch miljarden aan overheidstrillingen.

Het mooie voor de staat van die UMTS-verkoop is dat al die miljarden inclusief de rente tot op de laatste cent op de consument gaan worden verhaald zodat de telefoontikken duurder zullen worden en daardoor ook de BTW op die tikken zodat de staat nog eens enige honderden miljoenen extra aan omzetbelasting gaat innen. De bedenker hiervan mag wat mij betreft verplicht een rondje gaan zwemmen in een badpak van gietijzer.

En is het niet vreemd dat we voor paspoorten en rijbewijzen moeten betalen ? De betrokken ambtenaren worden toch al betaald uit de overige belastingen zodat dit weer extra inkomsten voor de overheden zijn.

Een mooi staaltje progressief denken kwam enige jaren geleden van een GL-kamerlid die meende dat de staat via de hypotheekaftrek de huiseigenaren jaarlijks voor zo’n honderd miljard zou subsidieren. Fraaie linkse logica: al het geld dat de staat bij de burgers achterlaat is feitelijk subsidie van de staat en een derving voor de schatkist zodat de staat eigenlijk maandelijks uw gezin zomaar even subsidieert met uw netto loon. Toch mooi van de staat dat u dat geld gewoon krijgt zonder daar iets voor te hebben gedaan, ik hoop dat u dit gulle gebaar kunt waarderen.

In dezelfde denktrant meende een Groene minister in Duitsland onlangs dat de Duitse staat de luchtvaart daar zou subsidieren door geen BTW op vliegtuigtickets te heffen zodat ook hier de gedachte achter is dat alle belasting die niet geheven wordt feitelijk subsidie is en dit bewijst wederom dat links denken onherstelbare schade aan het denkvermogen kan toebrengen.

Drank en sigaretten zijn slecht voor de gezondheid redeneert de staat maar accijns en belastingen daarop maken deze genotmiddelen aanzienlijk minder ongezond zodat we hier eigenlijk een ouderwetse handel in aflaten hebben: u geeft de staat geld en mag u daarvoor bezondigen aan alcohol en nicotine.

Als de belasting maar hoog genoeg is worden roken en drinken waarschijnlijk zelfs gezond.

Ook toetjes zijn ongezond, je wordt er immers alleen maar dik van zodat de staat het eten van toetjes wil ontmoedigen. De beste manier is uiteraard om daar extra belasting over te heffen, tenslotte moet de staat daar ook nog wat aan verdienen, en dat was dan ook het geniale idee van een ambtenaar van het ministerie van volksgezondheid: uit bezorgdheid voor ons stelde deze voor om toetjes uit het lage BTW-tarief dat doorgaans op voedingsmiddelen wordt geheven te halen en deze in het hoge BTW-tarief te plaatsen, niet voor het geld natuurlijk maar uit bezorgdheid voor ons. De staat als Waakzame Moeder zeg maar.

De staat vindt het vreselijk als mensen elkaar beledigen, tenzij men voor dat voorrecht wil betalen natuurlijk, en wil daarvoor zware boetes gaan opleggen: als u iemand een idioot vindt loopt u straks de kans de staat 2500 gulden te moeten betalen dus mocht u de buurman een eikel vinden dan moet u hem dit nu vertellen want het is nog steeds gratis.

Een lucratief staatsproduct is het afkopen van onrecht, we zien dat aan de divesre schikkingen die de staat met frauderende bedrijven heeft getroffen maar wat dacht u van die figuur die in beschonken toestand een kind had doodgereden en die er met een geldboete af kwam ? Daar moet de staat dus ook al aan verdienen.

En dan was er nog het idee dat de hypotheekrente die wij aan de bank betalen feitelijk dienstverlening van de bank aan ons is zodat daar eigelijk ook nog eens 19% BTW over berekened zou moeten worden en de fatale schade die open haarden aan het milieu zouden toebrengen omdat de staat daar te weinig aan verdient en die dus dringend met een extra heffing op haardhout moet worden bestreden.

Als laatste hebben we het bouwen in groene gebieden waar een extra heffing op moet komen want daardoor blijven die gebieden groen en nog het dringende tekort aan bouwzand dat minister Pronk (iemand die al heel erg lang links denkt) met meer belasting wil tegengaan omdat door die belasting het zand dan kennelijk nooit op zal raken.

Kortom: de staat is doorlopend op een pathologische manier geld bij elkaar aan het graaien en is wellicht de enige manier om dat verder te ontmoedigen een belasting te gaan heffen over het bedenken van belastingen.

1 REACTIE

  1. Lang geleden, maar ik reageer toch even. Scherp stukje, maar ben het her helemaal mee eens! De gelegaliseerde diefstal in dit land is buitenproportioneel. Nu is elke diefstal dat natuurlijk, maar onze overheid is er wel heel erg goed in. Heeft iemand ooit wel eens uitgerekend wat een modaal gezin per maand nu eigenlijk aan totale belastingdruk betaalt?

Comments are closed.