Met dit artikel wil ik zo veel mogelijk goede en sterke argumenten verzamelen tegen die zogenaamde “Europese Grondwet” of wat het ook officieel mag zijn. Aangezien het een verdrag is dat “grondwet” wordt genoemd, zal ik het gemakshalve “grondwet” noemen. Anders klink ik net zo onduidelijk als die officiele referendum-vraag.

Eerst wil ik een iets zeggen over de context. De meeste mensen met wie ik om ga zijn niet ‘Anarcho-Liberaal’ zoals ik mijzelf noem, of Klassiek Liberaal, Libertarisch, Anarcho Kapitalist, Minarchist of wat voor variant dan ook. Ze stemmen op verschillende politieke partijen, vaak vanwege goede bedoelingen die veel mensen op dit forum ook hebben, maar zij hebben de illusie dat die partijen die bedoelingen echt kunnen, willen en gaan realiseren. Ik heb dan ook niet de intentie om aan hen te vragen om van hun ‘geloof’ af te vallen omwille van het referendum over de EU grondwet. Evenmin wil ik ze ongevraagd bestoken met internet sites over onderwerpen die buiten de huidige ‘comfortabele (emotionele) zone’ van die mensen vallen.

Dus in mijn lijst van argumenten komt geen gemopper voor op socialisme, communisme, religie en andere zaken met een gevoelige emotionele lading. De EU grondwet deugt niet en daar wil ik de aandacht op richten, andere discussie is voor een ander moment. Evenmin wil ik (op een paar uitzonderingen na) de EU grondwet vergelijken met de grondwet van de USA, ook al is de ‘Bill of Rights’ duizend keer beter dan het vod waarover het referendum wordt gehouden. Te veel mensen zijn anti-Amerika door de propaganda in de media, en ik heb geen zin dat dit gaat afleiden van de argumenten die ik onder de aandacht wil brengen.

Ik vind het moeilijk om heldere informatie te vinden omtrent de grondwet. Dus ik kan een aantal argumenten niet (goed) controleren of nagaan. Wie van de lezers hier kan dit beter nagaan dan ik en/of heeft meer kennis van de grondwet?

Verder, ik heb hulp nodig om de lijst af te maken! Vul deze lijst aan met andere goede tegen-argumenten voor de top 10 zodat iedereen die het wil deze kan rondvertellen en emailen. Het mogen van mij veel meer dan 10 argumenten worden. Hoe langer de lijst van goede argumenten, des te meer munitie heb je voor gesprekken met diverse mensen…

Hieronder geef ik vast een aanzet. Ik wil niet beweren dat deze argumenten nou heel ‘sterk’ zijn, maar deze kan ik zo uit mijn hoofd noemen (een paar heb ik gebaseerd op het artikel dat Kim Winkelaar eerder postte).

10 REDENEN OM TEGEN HET GRONDWET-VERDRAG TE STEMMEN

1: Allereerst is er geen echte grondwet, maar een ‘verdrag’ dat suggereert dat er nog over een grondwet moet worden onderhandeld. Dit lijkt niets meer dan een goedkoop staaltje bedrog. Juridisch klopt het vast wel want de EU is (nog) geen staat dus kan er geen grondwet zijn. In de praktijk gaat het in elk geval om een document dat de Europese burgers veel geld kost, veel nieuwe regels oplegt en veel vrijheid en zelfstandigheid ontneemt.

2: De meeste mensen hebben deze grondwet nog nooit gelezen, en kunnen dus moeilijk oordelen of ze nu vóór of tegen dit document moeten zijn. Objectieve voorlichting en goede samenvattingen van wetsartikelen ontbreken.

3: De voorstanders (politici) kunnen geen goede argumenten ten gunste van de grondwet noemen; zij bluffen, dreigen en intimideren omtrent allerlei vermeend onheil dat ons treffen zal indien de grondwet er niet komt. Het lijkt wel of hun privebelang in het geding is.

4: Een grondwet hoort burgers te beschermen tegen te veel macht van en machtsmisbruik door de overheid. De EU grondwet doet dit niet deze vergroot juist de mogelijkheden voor politici om autoritair op te treden tegen burgers in naam van het “algemeen belang”.

5: De grondwet verbiedt landen om op eigen initatief de banden met de Europese Unie te versoepelen, ook als het gaat om een situatie waarin een meerderheid van landen een ander land dwingt wetten in te voeren die het land en inwoners erg benadelen. Nu heeft elk land nog veto-recht om zich te beschermen. [Een voorbeeld: straks is het mogelijk dat Nederland de belastingen moet verhogen om subsidie te betalen aan het failliete Franse pensioensysteem, waar mensen soms al vanaf hun 35e jaar met vroegpensioen kunnen gaan.]

6: De voorgestelde grondwet geeft veel macht aan grote landen als Frankrijk en Duitsland, dit ten koste van kleine landen. Frankrijk en Duitsland hebben al vaak genoeg laten merken dat zij maling hebben aan de rest als hun eigen belang er mee gediend is. Denk aan de Euro en het stabiliteitspact.

7: Om de huidige stand van zaken in Europa te handhaven is een grondwet niet nodig. Vrij reizen, werken, studeren, verhuizen en spullen bestellen met/in/naar andere landen, het blijft allemaal mogelijk.

8, 9, 10: Vul de lijst maar aan!

Door Jansen

3 REACTIES

 1. Een zeer goed artikel. Helaas zie ik hier punt 8,9 en 10 nog niet ingevuld; denk bijvoorbeeld aan stierenvechten: dat is toegestaan! Ik ben daar zeer op tegen, en zou ook zeker tegen de grondwet stemmen!

 2. het 2de argument: waarom zou je tegen stemmen als je er niets van weet?
  Dan kan je beter niet stemmen of je er in verdiepen.

  het 3de argument: Ik zou weleens willen weten waarop u dit baseerd.

  het 4de argument: Wij kiezen zelf onze politici dus waarom zou er sprake zijn van machtsmisbruik. En als daar sprake van zou zijn kiezen we na 4 jaar een ander.

  Het 7de argument: Dit is gebaseerd op een kreet! Juist deze grondwet verbind ons met elkaar en zorgt voor een Europa dat samen kan leven.

  Mijn advies: Herschrijf uw stuk, nadat u nagedacht heeft.

Comments are closed.