Enkele weken geleden was minister Karla Peijs volop in het nieuws. De zoveelste aanpassing aan de Algemene Periodieke Keuring voor personenauto’s, het hoofdpijndossier van vele ministers van Verkeer en Waterstaat die haar voorgingen, was noodzakelijk.

In de praktijk blijkt, dat de automobilist vaak wordt besodemieterd bij de APK. Auto’s worden afgekeurd op punten waarop volgens de wet de auto’s niet afgekeurd hoeven te worden; de automobilist wordt gedwongen dure reparaties uit te laten voeren en wordt op die manier een smak geld uit de zak geklopt.

De minister wil dit probleem uiteraard oplossen. Helaas ontbreekt het haar en haar ambtenarenleger aan de nodige kennis en zoals zo vaak komt er een ‘pakket maatregelen’ (lees: administratieve rompslomp) die de symptomen bestrijden, maar niet de oorzaak.

Een extra formuliertje moet uitkomst gaan bieden. Dat heeft het minsterie samen met de branche organisaties zoals de ANWB en de Bovag bedacht. En daar ligt precies het probleem. De garagebedrijven hebben in het verleden samen met de overheid de APK verzonnen, niet alleen om slechte auto’s van de weg te houden, maar ook om de noodruftige automobielbranche extra werk te verschaffen. Zo kon de situatie ontstaan, dat monteurs van een garagebedrijf ‘onafhankelijke’ keuringen moeten verrichten, nota bene bij hun eigen klanten. Dat vraagt natuurlijk om problemen en die hebben we waarschijnlijk allemaal wel eens aan den lijve ondervonden. Zo werden auto’s goedgekeurd die eigenlijk afgekeurd moesten worden en vice versa.

Het grappige hieraan is, dat op Europees niveau normen zijn vastgesteld die waarborgen dat keuringen (inspecties) onafhankelijk, deskundig en objectief worden uitgevoerd; de zogenaamde EN 45004, onlangs omgedoopt in EN 17020. Via toezicht van de Raad voor Accreditatie op inspectie-instellingen wordt de naleving van die norm gewaarborgd. Een systeem dat al jarenlang effectief blijkt in de bouwnijverheid, de industrie en de landbouw. De alwetende overheid behoort dit te weten, zo lijkt mij. Er is echter een nadeel van een dergelijke systeem bij de autokeuringen: het is dan niet meer mogelijk om als garagebedrijf de auto’s van je eigen klanten te keuren (je moet immers een onafhankelijke keuring verrichten) en daarom zullen de autokeuringen in Nederland nooit volgens die 17020 worden uitgevoerd. Het blijft gewoon klungelwerk. De vrijage tussen overheid en brancheverenigingen houdt dit waardeloze systeem in stand en laat de automobilist met de brokken.

1 REACTIE

  1. De oplossing is natuurlijk om de APK af teschaffen en de burger weer zelf verantwoordelijk te maken voor de staat van zijn voertuig

Comments are closed.