De President van Europa (van de Commissie) José Barroso heeft op een bijeenkomst van de denktank “Lisbon Council” in Brussel een dringend beroep gedaan op de burgers van Europa om hem te helpen de economie vooruit te drukken.

Hij vraagt zich af waar toch de jonge ondernemers blijven? Het grote publiek? De mensen die risico durven nemen? De consumenten? De Midden en Klein bedrijven (MKB)? De innovators?

Hieruit blijkt overduidelijk hoe slecht de toestand geworden is. En die zal niet veel beter zijn als over een week, op 22 maart, de regeringsleiders bij elkaar komen om besluiten over de economie te nemen. Overigens houden we ons hart weer vast uit vrees wat ze nu weer gaan verzinnen en verordonneren!

Voor zover wij weten, spreekt José geen Nederlands. Anders zou hij op de Vrijspreker al de antwoorden op zijn vragen kunnen lezen.

De jonge ondernemers komen niet omdat hen veel te veel hindernissen en formulieren en controles worden opgedrongen. Het publiek komt niet omdat het geen vertrouwen heeft in het inflatoire en steeds wijzigende beleid van de politici. Risico nemers kijken wel uit, je kunt veel beter een overheids-beschermd baantje nemen; minder werken, meer vrij en gegarandeerd pensioen! De consumenten laten zich niet lijmen om hun spaarcenten uit te geven zolang de dreiging van nog slechtere tijden boven hun hoofd hangt. Voor het MKB geldt hetzelfde als voor de jonge ondernemers. Voor de innovators hetzelfde als voor de risiconemers.

En het is toch redelijk simpel. Toen de een of andere koning Lodewijk aan zijn economisch adviseur om raad vroeg hoe de economie te verbeteren, antwoordde deze met het bekende antwoord:

“Laissez nous faire”, met andere woorden: “Bemoei je er niet mee, dan gaat het goed.”

Dat is precies wat ze in Brussel, en in Den Haag moeten doen. Het advies voor José is dan ook dat hij voor al lieden een goed pensioen moet regelen, ze allemaal weg sturen en de tent sluiten.

Als ze dat zouden doen, dan zou zelfs Europa Amerika kunnen inhalen.

Jammer dat dit een schone droom is. Dit is wel het laatste wat machtshongerige politici willen.

Wij moeten ons verzetten. Wij moeten zelf onze toekomst redden!

En op de korte termijn is het eerste wat we kunnen doen, zorgen dat het komende referendum een overweldigende TEGEN-uitslag krijgt.

DIT LIGT AAN ONS! We moeten nu actie ondernemen.

Als je het hiermee eens bent, maar niet goed weet wat je nu kunt doen, meld je dan nu aan en samen zullen we dan zien of er dingen zijn die gedaan kunnen worden en waar je zelf natuurlijk ook zin in hebt.

Hoe dan ook. ZORG VOOR EU_NEE