Naast de belangrijke politieke hoog-niveau koempoelan in Brussel heeft Nederland ook nog zijn eigen politieke circus over het kiezen van de burgemeester.

Uit gesprekken op straat en in de bar krijg ik de indruk dat niemand dit ook maar een greintje interesseert. (Al is dit natuurlijk geen wetenschappelijk opinie-onderzoek!)

Waarom dan al dat gedoe terwijl er zoveel andere, veel belangrijker problemen spelen? Het is puur politiek.

D66 was nodig om de CDA-VVD-coalitie tot stand te brengen. Voor de laatste verkiezingen had D66 beloofd dat ze niet aan de regering zouden deelnemen. Maar toen het pluche te veel lokte, zagen ze een kans om er politieke munt uit te slaan. CDA en VVD moesten toen wel beloven dat het D66 stokpaardje: “Bestuurlijke vernieuwing” een zichtbaar resultaat moest gaan opleveren. Dit politiek handjeklap leverde het nu (nog?) bestaande kabinet.

Het stokpaardje is geconcentreed op het kiezen van de burgemeester. Na al veel geharrewar, is de besluitvorming vandaag in de Eerste Kamer aangeland. Daar moet nu beslist worden of daarvoor de Grondwet veranderd mag worden.

En daarbij speelt de PvdA weer een essentiele rol omdat er een 2/3 meerderheid voor nodig is.

Alle partijen en politici proberen zoveel mogelijk munt te slaan uit dit gedoe. Ik heb nog niet gehoord of de D66 minister de Graaf bij afwijzing zijn portefeuille ter beschikking, en of zoiets tot een regeringscrisis leidt.

Wel ben ik verbaasd over het lawaai dat hierover gemaakt wordt in vergelijking met de manier waarop we de euro door de strot geduwd kregen. En de manier waarop de politici de EU-Grondwet trachten door te duwen.*)

En ik vrees dat dit ook zal gelden voor de boodschap waarmee Jan Peter Balkenende straks thuiskomt uit Brussel.

——————————————

*) Al beginnen er wat signalen te komen dat voldoende mensen steeds meer twijfel over die Grondwet gaan krijgen.

En dan is verstandig: “Bij twijfel stoppen!”: Stem EU-NEE !