Gerrit Zalm liet merken dat hij (Nederland?) bepaalde bedenkingen had voor de benoeming van Paul Wolfowitz als hoofd van de Wereldbank.

Wolfowitz, die door George Bush is voorgedragen voor die functie, speelde een grote rol bij het Amerikaanse beleid om de aanval op Irak te openen. Vandaar Europese bedenkingen.

Die voordracht moet nog formeel door andere landen en de EU worden goedgekeurd.

Maar nauwelijks had Gerrit Zalm daar iets over gezegd, of Gerhard Schroeder verkondigde dat hij best met Wolfowitz tevreden was.

Waarschijnlijk einde verhaal.

De rest is gewoon weer de show opvoeren.

Wolfowitz valt onder de “haviken”. Het zal niet zonder bedoeling zijn dat Bush hem voordraagt. Net zoals hij nog maar kort geleden als ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties John Bolton benoemde, die ook een havik is!

In hoeverre is de EU een belangrijke speler op het wereldtoneel in vergelijking met Amerika? En in hoeverre heeft Nederland nog wat in te brengen bij de EU?

Het is belangrijk dat de Nederlandse burger niet nog meer ondergeschikt wordt door de nieuwe EU-Grondwet.

Daarom, laat ons zorgen voor een duidelijk EU-NEE.

1 REACTIE

Comments are closed.