“Door deze sabotage van de omwisseling verlaagt DNB zich tot het niveau van een zakkenroller.”

Na een langdradige correspondentie heb ik nu van De Nederlandsche Bank bericht ontvangen dat EEN KEER en daarna niet meer, door mij aangeboden guldens ingewisseld zullen worden tegen euros.

Hiertoe dien ik een verklaring te ondertekenen dat ik gedurende de resterende periode van inwisselbaarheid ( tot 2032) NOOIT meer met guldenbiljetten bij De Nederlandsche Bank zal komen.

Door het opstellen van dergelijke verklaringen ad hoc begeeft DNB zich mijns inziens op een hellend vlak en holt de zogenaamde inwisselbaarheid van de gulden sterk uit.

De oorzaak ligt vermoedelijk in het feit dat na de introductie van de euro de meeste ambtenaren bij DNB niets meer te doen hebben en zich uitsluitend bezighouden met het bemoeilijken van de omwisseling van guldens in euros.

Door deze sabotage van de omwisseling verlaagt DNB zich tot het niveau van een zakkenroller.

Voor de met dit zakkenrollen verdiende geld zal DNB vast wel weer een goed doel vinden. Het debacle met het door DNB aangekochte ”KUNSTSTUK” van 80 miljoen gulden ( een niet afgemaakt schilderij van Mondriaan) ligt nog vers en schrijnend in het geheugen.

Ik hoop dat de Minister van Financiën DNB snel opdracht zal geven 98 procent kan de bij DNB werkende ambtenaren te laten afvloeien of ontslaan.