EUROLETTER 96 met nieuws over aanstaande conventies is uit.

INHOUD:

1. LIBERTARIAN INTERNATIONAL SPRING CONVENTION IN SOFIA, BULGARIA, from 2 – 3 APRIL 2005.

2. AYN RAND 2005 // CAPITALISM DAY , THE NETHERLANDS 3 – 5 JUNE 2005

3. LIFHAS LIBERTARIAN HELP FOR ASIA.

Als u toekomstige EUROLETTERS rechtstreek in uw mail wilt ontvangen, kunt u dat opgeven op:

http://www.libertarian.to.

Daar vindt u ook de totale Euroletter via de MAIN of op

http://www.libertarian.to/N…

Let wel, als u aan de conventie in SOFIA wilt deelnemen, is het nuttig om nu te boeken.