De PvdA vindt dat achterstandsleerlingen beter moeten worden verspreid. Per gemeente moeten de scholen er samen voor zorgen dat ‘zwakke leerlingen’ op meer plaatsen terechtkomen. Ouders dienen zich bij die keuze neer te leggen.

Dit is de kern van het Leerlingen Populatie Plan dat de oppositiepartij op 23 februari heeft gepresenteerd.

Veel bijzondere scholen (scholen op levensbeschouwelijke grondslag) in de binnensteden hebben in de loop van de jaren overwegend allochtone leerlingen geaccepteerd. Dit was een kwestie van levensbelang, omdat zij door de allochtone gettovorming leegliepen.

Het probleem van de spreiding van leerlingen is dus in de eerste plaats een probleem van ruimtelijke ordening, waardoor getto’s van allochtonen zijn ontstaan.

Nu is het zo, dat openbare scholen geen leerlingen kunnen weigeren, bijzondere scholen kunnen dat wel. Hierdoor werd het mogelijk voor bijzondere scholen om te sturen op de samenstelling en niveau van het leerlingenbestand.

Op hun beurt klagen de openbare scholen nu, dat zij daardoor meer allochtone leerlingen en leerlingen met leerachterstanden en/of gedragsproblemen krijgen dan de bijzondere scholen bij hen in de buurt. Zij stellen dat bijzondere scholen selecteren op niveau en op inkomen van de ouders.

PvdA-rapport: “Onderzoek bevestigt dit laatste. Dit geldt soms voor scholen die vlak naast elkaar staan. Deze effecten zijn destijds uiteraard niet beoogd met het vastleggen van artikel 23.”

Gedwongen spreiding van leerlingen kost vermogens en zal niet helpen. Bovendien blijken rode coryfeeen hun witte kinderen niet naar zwarte scholen te willen sturen.

Conclusie: het PvdA-rapport is bedoeld om:

1) de problemen, die het bijzonder onderwijs zelf heeft aangepakt en nog aanpakt te ontwijken;

2) de subsidiekraan voor de Openbare scholen straks nog verder open te draaien ten koste van het bijzonder onderwijs, dat die subsidie ontvangt op grond van art. 23 Grondwet.

Referentie:

http://www.pvda.nl/renderer…