Democratie betekent toch, dat de MEERDERHEID van het VOLK de regels bepaalt?

Dat is geen officiële definitie natuurlijk, maar daar komt het toch ongeveer op neer.

Met dat in het achterhoofd, is het opmerkelijk dat we sinds 1 januari een ligitimatie-plicht kennen in Nederland, terwijl de MEERDERHEID van de mensen, daar helemaal niet achter blijkt te staan!

De praktijk

Als we kijken hoe Nederland ‘stemt’ wanneer zij de straat op gaan, blijkt dat slechts 43% van de mensen boven de 14 jaar, een identieteitsbewijs op zak heeft [1]

Ik ga er zelfs vanuit dat een aantal van deze mensen er persoonlijk óók helemaal niet vóór is, maar enkel gehoorzaam en gezagsgetrouw genoeg is, om zich aan deze wet te houden!

Beste meneer Donner. De democratische meederheid ziet uw ligitimatiewet helemaal niet zitten! Het wordt tijd dat u deze wet snel weer afschaft. Te meer omdat elke, zichzelf respecterende terrorist natuurlijk allang WEL een – al of niet vals – paspoort bij zich heeft. Díe pakt u echt niet met deze ‘Ausweis-wet’ en de bevolking is het, in de praktijk, in meerderheid gewoonweg niet met u eens!

Foutje?

Voor het onderzoek zijn 2331 mensen geinterviewd. Op basis daarvan wordt – via statistische methoden – geconcludeerd dat slechts 43% van de Nederlanders ouder dat 14 jaar een identiteitsbewijs bij zich draagt.

43% van ALLE NEDERLANDERS.

MAAR MIJ IS NIETS GEVRAAGD!!

En toch zou de uitkomst wel eens redelijk dicht bij de waarheid kunnen liggen IN DIT GEVAL.

De grote fout zit ‘m in het feit, dat Donner MEENT de meerderheid van de Nederlanders te vertegenwoordigen. Bij de vorige kamerverkiezingen was de opkomst 79,9% van de kiesgerechtigden. In totaal mochten iets meer dan 12 miljoen mensen hun stem uitbrengen.

De regeringspartijen CDA, VVD en D66 kregen als partij samen 40,4% van de stemmen van alle stemgerechtigden. Alle andere partijen samen kregen 39,5%. De overige 20,1% (2.428.723 mensen!) hebben bewust niet gestemd. Blijkbaar wordt uit het feit, dat ze niet tegen de regeringspartijen gestemd hebben, automatisch afgeleid dat ze vóór zijn !???

In een Jip-enJanneke redenering: wie niet tegen is, is dús voor!

Democratie ;-(

Hoe je het ook wendt of keert, Donner vertegenwoordigd slechts 40% van alle stemgerechtigde Nederlanders! En voor zover ik weet stond ‘legitimatie-plicht’ niet in de verkiezingsprogramma’s of in het regeerakkoord, dus daar heeft helemaal niemand zich over uitgesproken.

Blijkbaar denkt Donner dat hij carte-blanche heeft, om met steun van de meerderheid VAN DE 2e KAMER – dus niet van het VOLK – allerlei onwenselijke en onnuttige beslissingen te nemen. Blijkbaar dragen alleen de ca. 40% regeringsstemmers hun paspoort trouw bij zich. De rest moet gewoon maar gehoorzaam zijn!

Zo blijkt: Democratie is niet de terreur van de meerderheid, maar zelfs de terreur van de minderheid!

En als de vertegenwoordigers van die minderheid, zichzelf niet ’ten val brengen’, dan kunnen ze feitelijk doen en laten wat ze willen!

zie ook: ‘Ausweis bitte! Identificatie!’ van 19 januari

1. bron: Telegraaf 27-02-2005