Volgens de meest recente berichten heeft de Federale rechter besloten om NIET de voeding van Terry te herstellen.

We hebben hier al eerder over geschreven en zullen daarom hier niet over de motieven en handelswijzen van haar echtgenoot of haar ouders ingaan. Misschien dat dit nog zinvol is als het proces nog een staartje krijgt. Want na al dat getouwtrek is het, zeker voor Terry, pas afgelopen als ze dood en gecremeerd is.

Wat we wel willen belichten, is de manier waarop de overheid haar wil met dwang gaat opleggen als ze ziet dat ze daar de kans toe krijgt.

De Amerikaanse regering heeft de meerderheid in beide Kamers. President Bush en zijn Republikeinse aanhang zien het grote belang van de religieuze (vooral christelijke) achterban.

Tegen de wil van de echtgenoot van hersendode vrouw wordt de scheiding tussen de wetgevende en de rechterlijke macht opzij geschoven voor dit specifieke geval. In feite met lak aan de bestaande democratische structuur. En dat om hun eigen religieuze ideeën door te voeren.

De scheiding van Kerk en Staat wordt hier geweld aangedaan!

De stemming in de Senaat was “unaniem”! Er waren maar drie senatoren aanwezig! Een enkele tegenstem (van de oppositie) zou op zijn minst die gelegenheidswet hebben kunnen vertragen, misschien stoppen.

Heel frappant is dat in dit geval niemand van de oppositie durfde op te staan en tegen de onjuistheid van deze procedure te stemmen.

Deze keer heeft de federale rechter zich echter nog zelfstandig opgesteld, en is achter de vorige uitspraak gaan staan.

We weten niet wat er nog kan volgen.

Wel hebben we weer beter geleerd tot wat een democratisch gekozen overheid in staat is.

2 REACTIES

Comments are closed.