Het is noodzakelijk dat u nu echt gaat beginnen de EU-Grondwet te begrijpen. Om u te helpen, hier een eerste oefening.

Les 1.

Artikel III-192 lid 2, sub c :

Het Economisch en Financieel Comit heeft tot taak onverminderd artikel III-344, bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad, bedoeld in artikel III-159, artikel III-179, leden 2, 3, 4 en 6, de artikelen III-180, III-183, III-184, artikel III-185, lid 6, artikel III-186, lid 2, artikel III-187, leden 3 en 4, de artikelen III-191 en III-196, artikel III-198, leden 2 en 3, artikel III-201, artikel III-202, leden 2 en 3, en de artikelen III-322 en III-326, en andere adviserende en voorbereidingstaken die de Raad aan het Comit heeft opgedragen, uit te voeren;

( bron http://www.grondweteuropa.nl/)

Nadat u dit goed hebt begrepen, (en het aan uw buurman kunt doorvertellen) zullen we u les 2 toesturen.

Met dank aan Marc

7 REACTIES

 1. De grondwet kan net zo goed in Swahili geschreven worden. Waar gaat het allemaal om? Alles draait uiteindelijk om de eenvoud.

 2. Nja…waar slaat dat nouw weer op?? Waarom istie gelijk een homo alstie iets vindt…BAH! Losers!!

 3. erhm wat is dit? Mag iemand de vertaling hieronder neerzetten???? ik snap niet hoe dat nou door de regering goed word gekeurd

 4. Nota Bene: Dit is niet de tekst van het Verdrag van Lissabon, maar inderdaad van het verworpen Grondwettelijk Verdrag. De tekst van het VvL is nog erger.
  Het artike II-192 lid 2 sub c is in het VvL hernummerd tot Artikel 134 van het Werkingsverdrag (oud art 114 VEG). Lid 2 luidt:

  Citaat:
  2. Het Economisch en Financieel Comité heeft tot taak:
  — hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij op eigen initiatief adviezen aan deze instellingen uit te brengen;
  — de economische en financiële toestand van de lidstaten en van de Unie te volgen en terzake regelmatig aan de Raad en aan de Commissie verslag uit te brengen, inzonderheid wat betreft de financiële betrekkingen met derde landen en internationale instellingen;
  — onverminderd artikel 240, bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad, bedoeld in de artikelen 66 en 75, artikel 121, leden 2, 3, 4 en 6, de artikelen 122, 124, 125 en 126, artikel 127, lid 6, artikel 128, lid 2, artikel 128, leden 3 en 4, de artikelen 219 en 138, artikel 143, leden 2 en 3, artikel 140, leden 2 en 3, en andere adviserende en voorbereidendetaken die de Raad aan het Comité heeft opgedragen, uit te voeren;

  Einde citaat.

  ’t Is maar dat je ’t weet, Hub, zodat ik later niet van iemand te horen krijg, dat ik het opzettelijk verzwegen heb. 🙂

Comments are closed.