Het euro stabiliteitspact is kapot. Het is ook een onderdeel van de EU-Grondwet.

Dus de EU-Grondwet is al geschonden nog voordat zij is aangenomen.

Dit schrijft Flip de Kam in de NRC van 24 maart. En hij heeft gelijk. Zie ook de stukjes op de Vrijspreker:

Euro verder verzwakt:

https://www.vrijspreker.nl/b… en

Zalm betreurt dan men hem door heeft: https://www.vrijspreker.nl/b…

De Ministers van Financiën en de Stamhoofden van de EU proberen nog steeds om den volke kond te doen dat de drie procent regel nog steeds geldt. Ze brengen dat zelfs als een overwinning.

Maar ze zeggen er niet bij dat je die regel in allerlei omstandigheden en met allerlei smoesjes mag overschrijden.

Flip de Kam noemt dit dan ook een van de grootste nederlagen uit de loopbaan van Gerrit Zalm. Het is tevens een nederlaag voor ons allemaal. Ons geld wordt minder waard!

De Kam pleit dan ook dat de Nederlanders de unieke kans om NEE te stemmen bij het referendum niet voorbij moeten laten gaan. Dus werk aan: EU-NEE

1 REACTIE

 1. Commentaar van de Regering betreffende "doelstellingen van het economisch en monetair beleid" bij de vaststelling van het "Grondwettelijk verdrag":
  "[…] Teneinde een objectieve en strenge toepassing van het Verdrag en het pact te waarborgen, heeft de regering bepleit de rol van de Commissie in de "buitensporig tekortprocedure" te versterken, door de Commissie in artikel III-184 het recht van voorstel te geven bij de vaststelling van een "buitensporig tekort" op de begroting van een lidstaat […].
  De regering had graag gezien dat het recht van voorstel van de Commissie was uitgebreid tot de gehele procedure van artikel III-184 i. Dat bleek echter niet haalbaar. Niettemin is de regering erin geslaagd, ondanks druk van lidstaten die de in de Conventietekst voorgestelde versterking van de rol van de Commissie in zijn geheel wilden terugdraaien, het "recht van voorstel" te behouden voor de "vaststelling van het bestaan van een buitensporig tekort". De positie van de Commissie in de "buitensporig tekortprocedure" is dus versterkt, zij het dat de regering verder had willen gaan.[…]

  Concluderend is de regering van mening dat voor het Hoofdstuk economisch en monetair beleid sprake is van een aanvaardbaar resultaat in het Grondwettelijk Verdrag, dat in voldoende mate beantwoordt aan de Nederlandse onderhandelingsinzet."

  Commentaar:
  De Europese Commissie heeft geen beleidsbepalende bevoegdheid op dit gebied.
  De bevoegdheid krachtens art. I-14 om te zorgen voor coordinerend beleid komt alleen toe aan de "Raad" (van Ministers / van de Europese Unie), die nou juist het stabiliteitspact heeft opgeblazen.
  Wat de OORSPRONKELIJKE onderhandelingsinzet was, namelijk, dat het stabiliteitspact onder alle omstandigheden zou worden GEHANDHAAFD (dat heeft Zalm waar hij maar kon en tot vervelens toe alsmaar herhaald), rept het regeringscommentaar niet.

  "Mooi weer spelen", dat spelletje kennen ze in Den Haag maar al te goed.

Comments are closed.