EU loopt zeker 20 jaar achter op Amerika!

Het EU zgn. Lissabonplan om in 2010 de sterkste economie op de wereld te zijn, blijkt een luchtballon te zijn door onkundige politici opgelaten om de kiezers lekker te maken.

Eurochambers heeft dat in een vandaag gepubliceerde studie aangetoond.

Eurochambres is een organisatie van Europese Kamers van Koophandel waarbij 18 miljoen kleinere bedrijven zijn aangesloten.

Uit de studie blijkt dat Amerika minstens 20 jaar voorsprong heeft op de EU economie en het zal decennia kosten voor de EU om op dit niveau te komen. En dan alleen nog als men het in de EU aanzienlijk beter gaat doen!

Enkele interessante cijfers:

–De huidige EU-situatie betreffende WERKGELEGENHEID was in Amerika al bereikt in 1978, en het zal zeker tot 2023 duren eer de EU dat bereikt.

–Het huidige INKOMEN per persoon in de Eu bereikte Amerika al in 1985, en het zal zeker tot 2072 duren eer de EU dit kan inhalen.

–Wat betreft “Research en Development” kan de EU Amerika inhalen in 2123 (!) ALS ze tenminste elk jaar een half procent MEER gaan uitgeven dan Amerika.

–Het Amerikaanse PRODUCTIVITEITSPEIL kan pas bereikt worden in 2056.

Let wel, deze cijfers gelden voor de “oude” 15 EU-landen. Als de “nieuwe” 10 er nog bij betrokken raken, worden de getallen nog veel somberder.

Uit een rapport van Wim Kok zijn al voorzichtige geluiden verschenen dat het Lissabonplan niet te halen was. Nu blijkt dat het zelfs waanzin is.

Op 22 maart hebben “onze leiders” weer een topvergadering. Het rapport van Eurochambres is mede bedoeld om de jongens en meisjes wakker te schudden. Het wakker schudden zou misschien kunnen lukken, maar hen uit de droom proberen te halen, zal vergeefse moeite zijn.

Het persbulletin van Eurochambers is wel interessant om te lezen. Jammer is dat er echter weer verkeerde aanbevelingen gedaan worden om de toestand te verbeteren. Zoals van Kamers van Koophandel te verwachten, pleiten ze voor overheidssteun en meer inflatie!

Zie: http://www.eurochambres.be/…

Vreselijk jammer, omdat het namelijk niet zo moeilijk is om de toestand te verbeteren en de economie met sprongen te verbeteren. Het enige dat nodig is, is veel meer vrijheid voor ieder individu. De richting van de betutteling moet 180 graden omdraaien, en snel. Op alle terreinen.

Maar dat is nu net wat de politici niet willen.

Wat kunnen wij doen?

Wij kunnen aan ieder die wil luisteren proberen duidelijk te maken dat we naar een vrije, libertarische maatschappij toe moeten.

En een voor de hand liggende actie is:

te zorgen dat er een overweldigend EU-NEE uit het referendum rolt.

Al realiseren we ons dat dit nog maar een begin, een heel klein stapje is, we vrezen ook dat als dit EU-NEE niet gehaald wordt, dat het dan alleen maar moeilijker wordt om onze welvaart en vrede te redden. Dan rest ons misschien alleen maar om te emigreren.

2 REACTIES

  1. Oude koek
    Ongedateerd artikel
    Niet onderbouwd gegochel met cijfers

    Houdt geen rekening taak en doelstelling Kvk’s en Eurochambres

    Aangedragen oplossing is van het niveau: Teveel mensen rijden te hard dus we verhogen de maximum snelheid!

Comments are closed.