De Islamitische Liga eist vandaag in een kort geding een verbod op een nog uit te brengen film van Hirsi Ali Ayaan..

Vandaag dient in de Rotterdamse Rechtbank dat kort geding.

Behalve dat verbod, wordt ook geëist dat Hirsi Ali haar uitlatingen moet temperen.

Hirsi Ali wordt bijgestaan door advocaat G Kemper uit Rotterdam. Wat deze tot nu toe over die eis heeft gezegd, klinkt in mijn ogen niet al te overtuigend. (Maar ik heb echter ook maar deeltjes uit de pers!).

Hij zegt dat de eis nogal verward is, en dat de eiser op een paar gedachten hinkt.

Ik ben geen advocaat, maar ik zou zeggen:”Wat is dat voor onzin. Hebben we Vrijheid van Meningsuiting of niet? Ik eis verwerping van elke poging om die vrijheid te beperken.”

Interessant is de “newspeak” van de voorzitter van de Islamitische Liga die zegt:”Wij zijn vóór Vrijheid van Meningsuiting, daar willen we geen beperkingen in. Maar de uitlatingen van Hirsi Ali gaan te ver.”.

De rechter kan natuurlijk een dergelijk eis alleen maar afwijzen.

Verwonderlijk is echter dat het pure recht van Vrijheid van Meningsuiting in Nederland al zover is uitgehold, dat een advocaat als Robert Moszcowicz het op zich neemt om een dergelijke eis voor de rechter te brengen.

Daarom blijft de uitspraak toch spannend.

108 REACTIES

 1. En je bent waarschijnlijk aanhanger van het scheppingsverhaal (keuzemogelijkheid) Genesis 2:21, want Volgens Genesis 1:27 schiep god "de mens naar zijn beeld: man en vrouw schiep hij hen". In het laatste geval, -als de mens dus zowel goed als kwaad is,- is HIJ dat eveneens.

 2. [30]
  Hij/zij, doet er niet toe. In de hemelse gewesten schijnt het onderscheid der geslachten te zijn opgeheven.
  Deze engel werd ter aarde geworpen, wegens zijn (?) opstandigheid tegen dat wat de Schepper had verordend.
  Deze ‘engel’ schijnt voortdurend dat wat God schiep als ‘goed’, te willen bederven.
  Een mensenmoordenaar (als schepselen Gods) van den beginne.
  De vader van de leugen.
  Ik was er niet bij, maar lees dat in ‘de boeken’.
  Maar, lok je me uit, of ben je echt ge-interesseerd?
  Indien je echt bent ge-interesseerd, is er meer dan voldoende lektuur beschikbaar. Hoef ik hier verder niet allemaal uit te leggen.
  Mijn reactie was vooral deze moslima bedoeld.

 3. [31]
  Theologisch klopt dat niet.
  Zowel man als vrouw, vertegenwoordigen het beeld van God. Hun persoonlijkheden, wensen, denken, willen, creativiteit enz, zijn een weerspiegeling van Degene die het bedacht.
  Hun val schijnt te zijn begonnen met het gehoorzamen aan de grote tegenstrever van God.

 4. [32] Nee Beek. Het is voor mij een groot en mooi sprookjesboek. Zoals er heel veel mooie sprookjesboeken zijn. Ook heel erg spannend, en dat meen ik oprecht. Ik heb enkele ervan redelijk vaak gelezen. Ben zelfs nog van de generatie die de "Katechismus" nog onderwezen kreeg! Ik denk niet dat ik een 100 procent atheist ben, want die gelooft in de aanwezigheid van niets. Ik zie echter te veel om in niets te kunnen geloven. Ik wil ‘geloof’ wel wetenschappelijk onderbouwt zien. Een boek kan ik zelf ook wel schrijven.

 5. [34]
  Dat is precies wat de heer Damn Brown doet.
  De feiten van de bijbel (de boeken) zijn over een periode van duizenden jaren steeds weer opnieuw bevestigd.
  Altijd tot grote verrassing en verbazing van de betrokkenen.

 6. [33] Oh ja, het allermooiste sprookjesboek vind ik nog de "Zohar" met de "Tree of Whisper" en de 10 Rijken. Eigenlijk kun je daar werkelijk alle kanten mee op. Beschrijft eigenlijk "Het leven". Maar is tegelijkertijd s-u-p-e-r- waazig. Op dit moment volg ik met grote aandacht vorderingen in de quantum fisica en mogelijk wetenschappelijk bewijs hierdoor omtrent het bestaan van ‘iets meer’ dan het bekende stoffelijke.

 7. [36] …Omdat ik niet kan ‘geloven’ dat dode materie spontaan tot leven kan komen!

 8. [41]
  Waarom leven als de dood toch komt?
  Waarom kinderen, als een toekomende dood hun einde is?
  Zeer begrijpelijke houding.
  Tenzij men gelooft in een hiernamaals.
  Dan is er hoop, zelfs voor het meest miserabele leven. Fantastisch, niet?
  Schijntroost, vinden velen.
  Realiteit, vinden vele anderen.
  Vergelijk het met de moeizame ontberingen wanneer men een bergtop beklimt: er moet een glorie aan het eind zijn. Dat geeft een doel aan al de ontberingen.
  Als men weet dat men bovenop de berg onthoofd zal worden, en wereldwijd verguisd, worden alle inspanningen plotseling volkomen nutteloos.

 9. ‘er moet een glorie aan het eind zijn’. Dat is de vraag Beek, dat is de vraag…

 10. [40] Sander,

  Je sprak dat je nog van de generatie was die de catechismus onderwezen kreeg en ik vroeg me af welke catechismus…De "Heidelberger" was (is) die van de gereformeerden ( http://home.hetnet.nl/~bijb… )

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [44] Nee joh! Katholiek! Maar dat is allemaal zo enorm lang geleden. Ik weet nog slechts de eerste regel: "Er was niets, helemaal niets…"

 12. [38] Een radio heeft een batterij nodig, een TV een stopkontakt. Stroom zordgt ervoor dat die apparaten gaan ‘leven’. Wellicht is er dus ook zo iets nodig om ‘het leven’ te laten leven. Ik ben er nog niet uit hoor…

 13. [43]
  Dat is inderdaad de vraag.
  Dit niet geloven, is voor mij uiterst deprimerend.
  Maar vele verslagen gelezen hebbend, geloof ik dat het er kan zijn.
  Zodra er maar 1 mogelijkheid open staat m.b.t. een extra dimensie, zie ik de gegevens der boeken al als mogelijk.
  Escapisme, hoor ik de psychologen al zeggen.
  Realiteit, hoor ik ervaringsdeskundigen zeggen.

 14. [45] Sander,

  Dat is een merkwaardige openingszin voor een RK-catechismus ?? Was het misschien die (door het Vaticaan verworpen) nieuwe catechismus van Alfrink en het pastoraal concilie ??

  Ik heb ergens de oude "Mechelse catechismus" liggen en als ik me goed herrinner, begint die met "Wie is God ? "

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [26] Saniye Ilhan,

  Jouw geloof gaat inderdaad niemand wat aan.En voor zover jij het niet met geweld (ook niet via de omweg der staat) aan anderen tracht op te leggen (met vreedzame middelen anderen trachten over te halen,mag wel) is er
  wat dat betreft niet meteen een probleem.

  Citaat :

  Geloof

  Het spreekt voor zich dat vrijheid iedere betrokkenheid van de overheid bij geloofsuitingen uitsluit. Ook privépersonen mogen elkaar geen geloof opdringen. Met "geloof" wordt religie bedoeld, maar ook niet-godsdienstige levensbeschouwingen en opvattingen, bijvoorbeeld over politiek, gezondheidszorg en opvoeding. Iedereen, bijvoorbeeld, mag socialist zijn, en zelfs in socialistische kring leven, zolang alle deelnemers aan die kring dat vrijwillig doen. Denk bijvoorbeeld aan een commune. Het is niet de rol van de overheid om bepaalde geloven te erkennen, bijvoorbeeld in de vorm van kerkgenootschappen, en al helemaal niet om geloven te ondersteunen.

  Wanneer wordt een geloof opgedrongen? Hieronder zijn voorbeelden van wat wel en niet mag:

  1. Anne belt aan bij Bart, of spreekt hem op straat aan. Zij wil hem overtuigen naar haar geloof over te stappen. Mag. Als Bart niet wil, kan hij de deur dichtdoen of weglopen.
  2. Anne doet een propagandafolder in de brievenbus van Bart. Mag, tenzij Bart een sticker heeft dat hij geen ongeadresseerde post wil.
  3. Anne geeft Bart, die honger heeft, voedsel in ruil voor bekering tot haar geloof. Mag, aangenomen dat dat voedsel ook echt van Anne is en zij dus het recht heeft het weg te geven. Fatsoenlijk is dit niet; het vrijheidsprincipe dringt niet fatsoen af.
  4. Anne boycot Bart tenzij hij zich bekeert tot haar geloof. Mag. Anne bepaalt zelf met wie zij omgaat, ookal voelt Bart zich daardoor gediscrimineerd. (Dit geldt voor individuen, maar niet voor de overheid! De overheid mag niet discrimineren!)
  5. Anne bedreigt Bart. Mag niet, ookal voert ze de bedreiging niet werkelijk uit. Bart kan niet weten dat zij het niet echt zal doen. Hij verliest door de bedreiging zijn vrijheid.
  6. Anne wil via wetgeving van Bart afdwingen dat hij zich houdt aan haar geloofspunten. Mag niet.

  http://www.vrijheidslijst.n

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [15] Jetze,

  We zullen Mehmed ff een duwtje in de rug geven want anders blijft ie spartelen al een vis op het droge hetgeen ik uit humanitaire overwegingen niet meer kan aanzien dus :

  op Al-Islam ( http://www.al-islam.org/org… ) vind je een collectie artikels van
  hedendaagse Moslim-schriftgeleerden…

  Khomeiby, Al-Sistani , Al-Sadr senior…

  Toegegeven het zijn allemaal Shiïeten (twaalvers) ….maar daar staat tegenover dat het volledige teksten betreft (geen citaten) en geen teksten door tegenstanders….

  Een Islamitische site waar de geschriften van Islamitische kopstukken kunnen worden nagelezen….

  da’s toch dope, man !

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [48] "Er was niets, helemaal niets, de aarde bestond toen nog niet, maar daar was God". Zo was de openingszin compleet Cincinnatus. En inderdaad die naam van kardinaal (was het toch?) Alfrink klinkt me plots wel heel helder in de oren! Het kan best kloppen wat jij zegt. Na een paar maanden werd de hele katechismus geschrapt en is nimmer meer teruggekeerd in het lespakket.

 18. [50] wat deze mensen niet inzien is dat ze steeds maar 2 verkiezingen van repatriering verwijderd zijn. Hun beschermers, de politici beginnen de onvrede ook te voelen en dat merk je aan veranderend taalgebruik richting de buitenlanders, al of niet in het bezit van een Nederlands reisdocument. Betrokkenen hebben gemazzeld dat Fortuijn is afgeschoten anders was het nog maar 1 verkiezing geweest. Voorlopig blijft het nog bij decibellen maar als politici denken de macht te gaan verliezen vanwege overlast met vreemdelingen dan is het heel snel gebeurd met de koopman.

 19. [50]
  Cincinnatus,

  Dank voor de link, ga me er zeker in verdiepen.

  Jetze

 20. [38]
  1)Dat moet toch ooit gebeurd zijn.
  Want het leven is er niet altijd geweest.
  2)Als er in een lab een springlevende, vrolijk delende bacterie wordt gesynthetiseerd, dan is leven toch een eigenschap van dode materie? Of toch niet?

  Huub

 21. [54] ‘1)Dat moet toch ooit gebeurd zijn. Want het leven is er niet altijd geweest.’ Ik zal proberen te antwoorden zonder zweverig te worden.

  Wie zegt dat het leven er niet altijd is geweest? Newton? Ik weet het niet. Alles heeft een begin en een eind, een kop en een staart. Ja, zover wij (vooralsnog) kunnen waarnemen wel. Maar de allergrootste vraag blijft natuurlijk hoe uit de totale afwezigheid van iets (Pre-oerknal) IETS kan ontstaan. DIT feit alleen tart al alle natuurwetten. Gamakshalve wordt hier door wetenschappers maar al te vaak lacherig overheen gestapt. Naar mijn idee TE lacherig.

  2)Als er in een lab een springlevende, vrolijk delende bacterie wordt gesynthetiseerd, dan is leven toch een eigenschap van dode materie? Of toch niet?
  Dat hangt er natuurlijk maar weer vanaf hoe je ‘leven’ defenieert.

 22. Bij vele klassieke wetenschappers geldt nog steeds het axioma: brain first,mind second.In het Nederlands min of meer ‘hersenen eerst dan het bewustzijn’. M.a.w. : voor hen is het bewustzijn (mind) het gevolg,of het product van de hersenen (brain).

  Moderne wetenschappers echter als Nobelprijswinnaar Sir John Eccles (neurofysioloog), Dr.Wilder Penfield (Amerikaans neurochirurg), Dr. William James (USA), Dr. Tom Slick (USA), David Bohm (fysicus,universiteit London) en anderen kwamen tot een tegengestelde conclusie. Volgens hen worden de hersens gebruikt als instrument en blijft het bewustzijn functioneren ook als de hersenen niet functioneren of dood zijn.

  Het onderzoek van Dr. Raymond Moody bevestigt dit volkomen. Tientallen personen die een bijna dood ervaring hebben gehad en klinisch dood waren geweest konden perfect vertellen wat er bijvoorbeeld in de operatiekamer (of in de kamers ernaast) gebeurd was. Meer nog: ze konden soms woordelijk herhalen wat dokters, medisch personeel, familie enz gedurende die periode hadden gezegd. En dit terwijl zij klinisch dood waren en hun hersenen geen enkele activiteit vertoonde. Deze ervaringen worden overigens door tientallen artsen overal ter wereld bevestigd.

  Ga d’r maar aan staan:

  http://www.merkawah.nl/lite

 23. [55]
  Sander,
  "Alles heeft een begin en een eind, een kop en een staart. Ja, zover wij (vooralsnog) kunnen waarnemen wel."

  Daar zeg je wat: ZOVER.
  De wetenschap gaat ervan uit. Maar de geldigheid van de thermodynamische wetten wordt als zijnde "universeel" (d.w.z. BINNEN ons universum) vaststaand aangenomen. Wat zich DAARBUITEN afspeelt valt buiten ons "kennis"-gebied.
  Groet,
  Harry

 24. Harry,

  "Maar de geldigheid van de thermodynamische wetten wordt als zijnde "universeel" (d.w.z. BINNEN ons universum) vaststaand aangenomen."

  En nu gaat deze ‘beperking’ mogelijk een probleem opleveren. Ik doel op de de ‘ontdekking’ van de aanwezigheid van "Donkere materie", in ons universum waar je omgetwijfeld over gehoord zult hebben. Andere wetenschappers blijven stug volhouden dat het ‘verzonnen’ wordt om maar vast te kunnen blijven houden aan de thermodynamische wetten. Maar goed, steeds meer anderen gaan overstag omdat de bewijsvoering elke dag weer massiever blijkt. Dan heb je het dus wel over het bestaan van ‘anti-zwaartekracht’! Moet je je eens voorstellen. En indien 85 procent van het universum hieruit blijkt te bestaan, komt het dan ook voor hier bij ons op aarde? ‘Area 51’ toch meer dan een spannend verhaal? Ik vraag me dan ook af hoeveel wetenschappelijke bevindingen overeind zullen blijven en/of moeten worden aangepast indien de anti-zwaartekracht een feit blijkt.

  Maarre Harrie, anti-zwaartekracht geeft wel een verklaring voor die alle natuurwetten trotserende ‘geesten’ die s’nachts in oude Engelse kastelen huizen! 😀 😀 😀

  (Ik weet het ook allemaal niet hoor, maar ik vind het boeiend interessant!)

 25. [17]
  elke discussie met die lui kan maar 1 uitkomst hebben en dat is dat de niet-moslim uiteindelijk een kleedje moet aanschaffen.
  Jij bent echt zielig…

  Die geld zou jou niet eens uit kunnen geven. Door je gierigheid

 26. [15]

  jetze: Grappig en triest tegenlijk. Mehmet bevestigd mijn vooroordelen m.b.t. de aanhangers van de proleet (vzenzmh)vreten, zuipen en neuken zij met hem)).
  Elke discussie met aanhangers van die proleet zijn daarom bij voorbaat zinloos.

  ik: Zie je nou ik had gelijk, jij kan ook echt alleen maar schelden joh….Owww echt erg hoor, zo hoort een nederlander zich niet te gedragen. Bij die ander topic scheld je mij uit hier scheld iedereen en alles over islam uit.. OW OW foey yetze…
  Yetze nou ik ja is ff uitschelden ok?

  NOu waar zal ik is beginnen, uhm uhm uhm…Nee ik doe het niet, ik ga mijn nievau niet verlagen tot de joune….
  Tebslotte mensen moeten het verschil tussen ons wel kunnen zien.

  Jij bnet Yetze die altijd scheld

  ik ben fatima geweldige turk, die altijd op haar woordgebruik let…..
  Dag yetze groetjes

Comments are closed.