De Islamitische Liga eist vandaag in een kort geding een verbod op een nog uit te brengen film van Hirsi Ali Ayaan..

Vandaag dient in de Rotterdamse Rechtbank dat kort geding.

Behalve dat verbod, wordt ook geëist dat Hirsi Ali haar uitlatingen moet temperen.

Hirsi Ali wordt bijgestaan door advocaat G Kemper uit Rotterdam. Wat deze tot nu toe over die eis heeft gezegd, klinkt in mijn ogen niet al te overtuigend. (Maar ik heb echter ook maar deeltjes uit de pers!).

Hij zegt dat de eis nogal verward is, en dat de eiser op een paar gedachten hinkt.

Ik ben geen advocaat, maar ik zou zeggen:”Wat is dat voor onzin. Hebben we Vrijheid van Meningsuiting of niet? Ik eis verwerping van elke poging om die vrijheid te beperken.”

Interessant is de “newspeak” van de voorzitter van de Islamitische Liga die zegt:”Wij zijn vóór Vrijheid van Meningsuiting, daar willen we geen beperkingen in. Maar de uitlatingen van Hirsi Ali gaan te ver.”.

De rechter kan natuurlijk een dergelijk eis alleen maar afwijzen.

Verwonderlijk is echter dat het pure recht van Vrijheid van Meningsuiting in Nederland al zover is uitgehold, dat een advocaat als Robert Moszcowicz het op zich neemt om een dergelijke eis voor de rechter te brengen.

Daarom blijft de uitspraak toch spannend.

108 REACTIES

 1. [61]

  cin,

  kan je mij uiteleggen wat je hiermee bedoelt.
  waarin wordt betoogd dat het om fysiologische processen (ten gevolge van extreme stress) gaat.
  haha…
  Ik begrijp het weer niet……..

 2. Is La Miet?

  jetze jij bent echt een domme versie van de mensheid…..
  waar was jij toen god, hersens uitdeelde….
  Wat jij hebt echt geen milimeter hersens in je kom

 3. [62] Fatima,

  Sander vermeldt Bijna-Dood-ervaringen (BDE).
  Dat zijn een soort ervaringen die mensen ondervinden als ze stervende lijken te zijn.Een typisch geval is bijv dat iemand een zware hartaanval krijgt waarbij de dokters voor zijn leven vechten.Terwijl dit bezig is, in de operatiezaal, ervaart die mens dat
  "hij" (de ziel) zijn lichaam verlaat,
  naar omhoog stijgt, door een tunnel naar een licht wordt getrokken en daar bijv gestorven familieleden weerziet of Mohammed, Jezus of Boedha ontmoet (Christenen zien Jezus, Moslims Boedha).

  Dit wordt ervaren als een moment van geweldig geluk.
  Vervolgens (wanneer de reanimatie lukt)
  wordt de "ziel" echter teruggezogen naar het (nog steeds op de operatietafel liggende) lichaam.

  Er zijn tienduizenden goed gedocumenteerde getuigenissen over BDE
  maar over de oorzaak wordt nog volop gedebatteerd.

  In de twee door mij meegegeven links
  wordt verdedigd dat het om chemische
  processen in de hersenen gaat : in stress-situatie zoals bijv een hartaanval gaat lichaam allerlei stoffen produceren die inwerken op
  de hersenen en voor dit soort "visioenen" kunnen zorgen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [64] Correctie : Christenen zien Jezus
  , Moslims Mohammed, Boedhisten Boedha
  en objectivisten Ayn Rand 🙂

  Heel typisch.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [61] Bedankt voor de links Cincinnatus! Zie ook:

  "De neurofysiologie heeft gezocht waar je bewustzijn en je herinneringen in je hersenen gelokaliseerd zouden kunnen zijn. Penfield – neurochirurg en Nobelprijswinnaar – heeft proeven gedaan tijdens neurochirurgische ingrepen bij epilepsiepatiënten. Tijdens hersenoperaties heeft hij een bepaald deel van de hersenen geprikkeld waarbij die patiënten soms een gevoel van uittreding kregen en soms ook flitsen uit het verleden. Maar dit bleken niet de klassieke BDE-verhalen: geen levenspanorama vanuit het bewustzijn van anderen, geen absoluut gevoel van onvoorwaardelijke liefde, geen absolute kennis, geen veranderend levensinzicht. Penfield kwam tot de conclusie dat de bewustzijnsherinneringen niet in de hersenen te lokaliseren zijn. Verschillende andere onderzoekers zijn tot dezelfde conclusies gekomen (Pribram, Eccles). Er is een interactie tussen een immaterieel veld, een niet-materiële zijnsorde in het universum en het fysieke deel van de mens."
  http://www.xs4all.nl/%7Esbo

  En dan hebben we weer iets om de volgende 50 jaar over na te denken!!! (Tenminste als Allah het toestaat)

  😛

 6. [27]
  Met alle respect Beek,

  Jezus zei: wie zonder zonden is werpe de eerste steen, Mohammed liet naar hartelust stenigen.

  Bukhari, deel 8, Boek 82, nummer 806:
  Verteld door Abu Huraira:

  Een man kwam naar de apostel van Allah (vzmh) toen hij in de moskee was en riep hem: ‘Oh Apostel van Allah! Ik heb verboden seks gehad.’” De profeet (vzmh) draaide zijn gezicht naar de andere kant, maar die man herhaalde zijn bewering vier keer en daarna droeg hij getuigenis tegen zichzelf gedurende vier maal. De Profeet (vzmh) schreeuwde tegen hem: “Ben je gek? ” De man zei: “Nee.” De Profeet (vzmh) zei: ben je getrouwd? De man zei: Ja. Toen zei de Profeet (vzmh): “Breng hem hier weg en stenig hem dood.” Jabir bin ‘Abdullah zei: ik was onder hen die deelnamen aan zijn steniging en we stenigden hem in de Musalla. Toen de stenen hem begonnen te hinderen vluchtte hij, maar we namen hem naar Al Harra en stenigden hem dood.

  Bukhari, Deel 8, Boek 82, nummer 816:
  Verteld door Ibn ‘Abbas:

  ‘Umar zei, “ik ben bang dat na een lange tijd na nu, mensen zullen zeggen: “we vinden de verzen over de steniging (Rajam) niet in het Heilige Boek (KOran),” en vervolgens kunnen ze afgedwaald raken door een verplichting na te laten die Allah heeft onthuld. Zeker! Ik bevestig dat de straf Rajam moet worden opgelegd aan eenieder die ongeoorloofde geslachtsgemeenschap heeft als hij al getrouwd is en de misdaad is bewezen door getuigen of zwangerschap of een bekentenis.” Sufyan voegde hieraan toe, “ik heb deze vertelling op deze manier herinnerd.” ‘Umar voegde toe, “Voorzeker heeft de Apostel van Allah (vzmh) Rajam tenuitvoer gelegd en dat deden wij na hem.”

  De uitverkoop tussen gelovigen onder elkaar is blijkbaar begonnen.

  Jethij.

 7. [71]
  Deel 1,

  Het is 5 juni 754. In de buurt van Dokkum vindt een kleine veldslag plaats tussen heidense Friezen en een zendeling uit den vreemde met een zwaar bewapende privé legertje.

  De aanvoerder van het Friese volksgerecht is Poppo Witlok. De witte lok in het haar van Poppo is een teken dat hij onder het heil van de god Frô staat.

  Na een hard en heldhaftig gevecht van man tegen man verslaan de van haat en woede vervulde Friezen de christelijke cohort.

  De tandenloze Bonifatius wordt jammerend en weeklagend uit zijn tent gesleurd en terecht gesteld. In zijn tent had hij zich verstopt onder een stapel boeken. In een hoek van de tent staan drie in fluweel gekleede "misdienaartjes" te bibberen.

  Het Friese gelegenheidslegertje heeft het centrale heidense heiligdom bij Frâsakker behouden van de vernielzucht van de rancuneuze bejaarde. Deze gebeurtenis zal gevierd worden op het grote midzomerfeest!

  De naam van deze "Britse paap" was Bonifatius. Zijn ouders gaven hem de naam Wynfreth. Wynfreth is te vertalen als "vreugde-vrede"; een niet erg toepasselijke naam voor de stichter van zoveel onheil.
  De mooie Germaanse naam Wynfreth was nog te heidens voor onze missionaris, en hij verving hem door de naam Bonifatius die paus Gregorius II aan hem schonk.

  Paus Gregorius II had zijn gretige blik op de heidense Germanen laten vallen. Deze opperinquisiteur wilde zijn klauw over de Alpen werpen, als volgende stap naar een wereldchristendom bestierd vanuit Rome.
  Op 15 mei 719 benoemde Gregorius II Bonifatius tot één van zijn geestelijke stormtroepers. Nu wist Bonifoutius zich militair en financieel gesteund door Rome. Met de bijbel in de linkerhand en het zwaard in de rechter had hij een vrijbrief om te moorden. Moorden in de naam van zijn god en zijn zoon en de heilige geest. De Friezen zouden en moesten geestelijk geknecht worden. Het wereldvreemde geloof van de mannen in jurken moest erin gehakt worden.

  Bonifoutius had in Friesland bitter weinig succes met bekeren. In 716 tijdens zijn eerste bezoek leefde de ijzervreter koning Redbad nog. Na een half jaar vertrok hij gedesillusioneerd terug naar Brittanië. Toen in 719 Redbad overleed, zag de prediker zijn kans schoon en onder de wapenrok van de Franken, die midden en west Nederland bezet hadden, verkocht hij zijn praatjes. Hij kapte heilige eiken om en vernielde heidense tempels, en dwong heidenen het wereldvreemde geloof aan te nemen. Ruzie met een andere missionaris (Willibrord), deed Bonifoutius in 721 naar Rome vertrekken.
  Zijn slechte resultaten bij het bekeren van de Friezen, hebben Bonifoutius altijd parten gespeeld. Hij moet zich een "jehova" gevoeld hebben die altijd voor een dichte deur staat. Toen hij tegen zijn tachtigste levensjaar zijn einde voelde naderen heeft hij zijn plekje in de geschiedenisboekjes veilig stellen. Hij zou martelaar worden, en dan door Rome heilig verklaard.
  Aldus geschiedde. De narcist kwam in 753 met 52 bewapende volgelingen in Utrecht aan. In het voorjaar van 754 trok hij naar het Noorden. Er werd vreselijk huisgehouden. Tempels en beelden werden vernield, heilige eiken gekapt en mensen onder dwang gedoopt. Mensen die zich niet wilden bekeren werden gedood, en hun bezittingen geroofd.
  En toen was de maat voor de heidenen vol! De Friezen kwamen in opstand, en voldeden aan de laatste wens van Bonifoutius; ze maakten van hem een martelaar!

 8. Deel 2

  De regel uit het dogmaschrift de bijbel: "…keer de andere wang toe", ging ook in dit geval niet op. Er werd zoals gebruikelijk wraak genomen. De dood van Bonifoutius bracht een enorm christenleger op de been. De mannen van god slachtten massaal en willekeurig mannen vrouwen en kinderen af. Kinderen werd levend gespiesd door ze in de lucht te werpen en met een speer op te vangen. Schamperend riepen de soldaten dat "deze kleine rat nu aan Wodan geofferd was". Zij die nog leefden werden naar Rome gesleept en verkocht aan de Moren. Het water van de Boorne kleurde bloedrood en de lucht was vergiftigd van de zwarte rook van brandschatten.

  De Heidense Friezen hadden in de 5e 6e 7e en 8e eeuw het terpengebied een bloeiende volksgemeenschap. Na de tubulente volksverhuizingsperiode waren dit de economische hoogtijdagen. Frieslands "gouden eeuwen". De handel naar Scandinavië en Engeland vanuit het Saksische achterland was bijna geheel in handen van de Friese koopmannen.
  De runentekens op dagelijkse gebruiksvoorwerpen bewijzen dat een grote groep heidenen kon lezen en schrijven. Zangers en dichters trokken van hoeve tot hoeve om de mythen en koningssagen te bezingen.
  Er werd een begin gemaakt met het aanleggen van dijken. Er hadden nog nooit zoveel bewoners op het vruchtbare terpengebied gewoond. Kortom een volk dat met de seizoenen en de wereld om zich in harmonie leefde. Ze hadden een eeuwenoude geloofsvoorstelling en wereldbeschouwing, die volledig afgestemd was op hun omgeving.

  Dit volk dat in harmonie met zichzelf leefde, mocht echter niet zo blijven leven. Nee, het kruis moest er een wig in drijven. Er moest verwoest worden. Zonen tegen vaders opgezet, vrouwen tegen mannen, broers tegen elkaar. Ontworteld. De gedachtenis aan de voorouders bezoedeld.
  Gewoonten en zeden werden verboden. Vruchtbaarheidsgewoonten werden zondig verklaard, zodat iedereen altijd weer naar de kerk zou komen om zijn zonden te biechten. Eiken werden gehakt, raven, wolven, zwanen en heilige hengsten afgeslacht. Heilige bronnen vergiftigd en ontwijdt. De volksoverleveringen en het runenschrift werden taboe. Het was de "wolfstijd".

  De donkere middeleeuwen begonnen in de achtste eeuw met de komst van de mannen in jurken. Brandstapels zouden volgen, en nog erger.

  Waarheidsvinding, uitverkoop of de zoveelste herhaling van de geschiedenis, Beek ?

  Vermoed helaas het laatste……

  Jetze

 9. [73]
  In deze fraaie hervertelling vervullen de Friezen de rol van de ‘nobele wilden’ en de evangeliepredikers de rol van barbaren.
  Hoewel ik de misdaden niet wil verdedigen, lijkt me de benadering wel een tikkeltje eenzijdig.
  Ik heb begrepen dat in de pauselijke richtlijnen het vernielen van tempels niet werd aanbevolen, teneinde de functie van die tempels aan te passen aan de nieuwe godsdienst.
  Het omhakken van heilige eiken en afgodsbeelden was wel een aanbeveling.
  Om zo aan te tonen dat de aanbeden goden, door gebrek aan reactie, feitelijk vruchten van de menselijke geest waren.
  Verder heb ik altijd geleerd dat de dood van Bonufatius was was veroorzaakt door een stel rovers, die, belust op buit, kwamen opdagen in plaats van de groep bekeerde Friezen die Bonifatius er zou dopen.
  Hierbij werden 54 christenen gedood, terwijl de buit een tegenvaller was.
  Inderdaad was er daarna een vreselijke wraak van een andere groep christenen.

  Je kunt ook nog met de Kruistochten aankomen: daarover valt veel gruwelijks te vermelden.
  Ik troost mij enigszins met de gedachte dat het protestantisme een minder bloederige geschiedenis kent, hoewel Rooms-Katholieken de martelaren van Gorcum nog steeds niet vergeten zijn.
  Het Nieuwe Testament, het uitgangspunt tenslotte, vermeldt geen bloederige evangelisatie.

 10. [74]
  Beek,

  Voordat ik met paus Urbanus, Peter van Amiens, Salah al Din Yusuf bin Ayub of Richard I Leeuwenhart verder in ga op jouw reactie verzoek ik jou vriendelijk om mijn vraag nu eens niet te ontwijken maar gewoon eens met een antwoord te komen.

  Jetze

 11. [75]
  Waarom een retorische vraag stellen en dan een antwoord verwachten?

 12. Hee Faat, Saniye en Mehmet!
  Leuk dat jullie hier op het forum zijn!

  De dialoog heel belangrijk! Zeker met moslima’s. Een andere manier dan de Ayaan aanpak vind ik heel goed. Gedurft en belangrijk om te komen discussieren. (Join the club, join de vrijspreker!) Kom gezellig babbelen.

  Vroeger ging ik wel eens uit in Alcazar. Toen dacht ik altijd: Hee waar is je zus? Maar die zaten dus toen al te studeren en te internetten! Heel goed!

  Groetjes, Salem,

  Achillespees [26] [4] [68]

 13. [78]
  Waarheidsvinding, dat had ik al gezegd.
  Uitverkoop, in de zin van gelovigen die tegen elkaar opbieden? Daar lijkt het op inderdaad. Maar het kan ook onderdeel van waarheidsvinding zijn. Hoewel het al gauw op een loopgravenoorlog gaat lijken.
  De zoveelste herhaling van de geschiedenis? Misschien. Niet noodzakelijk. Maar elk nieuwe geslacht mensen moet het leven weer opnieuw ontdekken en herhaalt daarbij vaak de fouten van eerdere geslachten.

 14. [72] Jetze,

  Ben jij een neo-paganist ? http://www.traditie.be/

  Hetgeen in jouw verhaal ontbreekt, is
  dat er voor Bonifatius ook al Christelijke missionarissen in Friesland en Germanië aktief waren, het is te zeggen Keltische missionarissen uit Ierland en Schotland.De Scotto-Ierse kerk stond
  behoorlijk zelfstandig tov Rome en hield er allerlei gebruiken op na die botsen met de Romeinse gebruiken en pauselijke voorschriften…

  Het uitzenden van Bonifatius (zoals voordien Augustnus van Canterburry) was niet alleen bedoeld om de heidenen te bekeren maar evenzeer een zet in het centralistisch streven van de pausen van Rome, bedoeld om te verhinderen dat de heidenen bekeerd
  zouden worden door de Keltische kerk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [72]
  Redbad schijnt in het geheel niet afkerig van het christelijk geloof geweest te zijn, na gesprekken met een missionaris genaamd Wolfram.
  Het verhaal gaat dat op het punt stond zich te laten dopen.
  Maar op de vraag waar de dappere Friese voorvaderen nu eigenlijk waren, antwoordde Wolfram dat die zich in de hel bevonden (klopt m.i. theologisch niet). En toen schijnt Redbad zich radicaal te hebben afgewend van dit geloof: liever in de hel met zijn voorvaderen, dan met christelijke bedelaars in de hemel.
  Verder waren het Friese christenen die tot de wraak overgingen, wellicht toegevend aan oude neigingen.

 16. [77]
  Hallo,
  kennis is macht……
  Ik leer hier heel veel, en daarom ben ik ook hier en blijf ik ook hier…..
  bedankt voor je commentaar……..
  achillespus

  groetjes,
  fatima

 17. [80]
  Cincinnatus,

  Welnee joh, ben gewoon een realist.
  Dat er eerder missionarissen uit Engeland naar Friesland waren gekomen heeft misschien te maken met het feit dat de Friezen tijdens de overstromingen van (nu) noord Nederland (ca. 150 noj tot 400 noj) hun toevlucht zochten in Kent.
  Heb daar (buiten Kent) verder geen bronnen van dus houd ik me in deze aanbevolen.

  Jetze

 18. [81]
  De heidense koning Redbad is de grootste volksheld van de Friezen. Hij is de verdediger van de Friese vrijheid tegen de binnenvallende Frankische legers en tegen de Kerk van Rome. Redbad was vrome heiden. Dus toen de Franken intern verdeeld waren over de vraag wie de Franken zou regeren, viel hij de Franken aan, veroverde Utrecht en vernietigde de kerk. Het Christendom werd toen krachtdadig verwijderd uit het Friese rijk.

  In 689 nC voerde Pepijn II de Frankische verovering aan in de Friese landen en hij neemt Dorestad in. Tussen 690 en 692 noj valt Utrecht eveneens in de handen van Pepijn. Daardoor controleert hij de belangrijkste handelsroutes vanaf het Frankische achterland naar de Noordzee via de rivier de Rijn. Pepijn sterft in 714 nC. Redbad maakt hiervan gebruik en verslaat in 716 noj de Frankische legers, onder aanvoering staan van Charles Martel, nabij Keulen. Hierdoor herovert hij opnieuw het Friese Rijk. Koning Redbad overlijdt in 719 nC en laat een Groot en Heidens Friesland na.

  Hmmm, hij was dus al dood ten tijde van Bonefatius.

  ping…….

 19. [85]
  Het christelijk geloof was de Friezen niet geheel vreemd, daar ging het mij om. Redbad had een gedoopte zoon, Friso, die nog een rol heeft gespeeld bij het verslaan van de Moren bij de Pyreneeen, onder zijn oom (?) Karel Martel.
  Het verzet van Redbad tegen het christelijk geloof was later misschien vooral politiek van aard: het was de godsdienst van zijn vijand, de Franken.

 20. [86]
  Ik weet niets van Friso, laat staan van Karel Martel.
  Wil je zo vriendelijk zijn dit toe te lichten?

  Thanx !

 21. [87]
  Een geschiedenis uit de RK-annalen.
  Redbad schijnt een Frankische prinses gehuwd te hebben. Uit die relatie werd Friso geboren, of Fris.
  In het geheim zou zij deze zoon christelijk hebben opgevoed. Ouder geworden biecht de zoon aan zijn vader zijn christelijke geloofsopvatting op. Vader ontsteekt in woede en zoon moet vluchten.
  Hij vlucht naar zijn Frankische oom, Karel Martel.
  In 732 vecht hij, gestuurd door zijn oom, tegen de Moorse troepen van ene Abderame. Abderame wordt verslagen, maar Friso sterft door een verdwaalde pijl. Hij wordt eervol begraven. Daarna vergeten.
  Rond 900 wordt zijn graf gevonden, en er ontstaat een bron en een meer op die plaats: Le Lac de Saint Fris.
  Het Franse plaatsje Bassuoes (bij Toulouse) vereert Saint Fris nog steeds als patroonheilige van de soldaten.
  Deze wijsheid komt van de website van de Sint Fransiscuskerk in Bolsward.

 22. [82]
  Hallo Fatima,
  ja sorry beetje stomme, lompe opmerking van me, maar heel goed dat je ook blijft, een mediterraanse Turkse ben je? Ja die integreren heel goed. Je krijgt in ieder geval meer wijsheid van Ome Cin los dan ik 😀
  Er bestaan dus ook meerdere machtsmiddelen 🙂
  Groetjes,
  Je Achillespus

 23. [89]

  Hoi achillespus,
  Nou zo stom en lop vond ik het niet eerlijk gezegd.
  Met alle respect hoor, maar waarom geeft u mijn wel een compliment dat ik blijf, en een nederlander niet.
  Waarom moest ik, saniye en mehmet opvallen bij u?

  Wat is het verschil tussen mij en Lotje b.v.
  Je krijgt in ieder geval meer wijsheid van Ome Cin los dan ik.

  Dat ik wat heb geleerd van meneer Cincinatus is een feit, maar of ik hem als mijn oom moet zien. Daarvoor ik echt een nachtje over nadenken. Maar jah over meneer Cin mij als zijn nichtje wil ,is de volgende vraag natuurlijk.

  Groetjes,

  Je fatima

Comments are closed.