De Islamitische Liga eist vandaag in een kort geding een verbod op een nog uit te brengen film van Hirsi Ali Ayaan..

Vandaag dient in de Rotterdamse Rechtbank dat kort geding.

Behalve dat verbod, wordt ook geëist dat Hirsi Ali haar uitlatingen moet temperen.

Hirsi Ali wordt bijgestaan door advocaat G Kemper uit Rotterdam. Wat deze tot nu toe over die eis heeft gezegd, klinkt in mijn ogen niet al te overtuigend. (Maar ik heb echter ook maar deeltjes uit de pers!).

Hij zegt dat de eis nogal verward is, en dat de eiser op een paar gedachten hinkt.

Ik ben geen advocaat, maar ik zou zeggen:”Wat is dat voor onzin. Hebben we Vrijheid van Meningsuiting of niet? Ik eis verwerping van elke poging om die vrijheid te beperken.”

Interessant is de “newspeak” van de voorzitter van de Islamitische Liga die zegt:”Wij zijn vóór Vrijheid van Meningsuiting, daar willen we geen beperkingen in. Maar de uitlatingen van Hirsi Ali gaan te ver.”.

De rechter kan natuurlijk een dergelijk eis alleen maar afwijzen.

Verwonderlijk is echter dat het pure recht van Vrijheid van Meningsuiting in Nederland al zover is uitgehold, dat een advocaat als Robert Moszcowicz het op zich neemt om een dergelijke eis voor de rechter te brengen.

Daarom blijft de uitspraak toch spannend.

108 REACTIES

 1. [55] “Wie zegt dat het leven er niet altijd is geweest? Newton? “
  Ja ook. Newton wist het heel zeker, want die dacht dat de God van de Bijbel het leven geschapen had, dus dan is het leven er niet altijd geweest.
  Iedereen is het daar over eens of je nou religieus bent of niet.
  Het leven is dus ontstaan uit dode materie (of er nu een god leven in heeft geblazen of niet)

  Het leven is er niet altijd geweest (naturalistisch):
  -‘daags’ na de big bang was het heet. De elementen waaruit levende organismes bestaan, bestonden zelfs niet.
  -4.5 miljard jaar geleden was de aarde heet. Veel te heet voor levende organismes.
  -de oudste gevonden fossielen, op dit moment, zijn 3.5 miljard jaar oud.
  Stromatolieten, gesteentevormende cyanobacteriën. http://www.geokring.nl/foss
  Dit soort cyanobacteriën zijn al veel te complex om kandidaat voor het eerste leven te zijn. Misschien worden er nog wel oudere, simpeler levende systemen gevonden (dieptegesteente?)

  2) Een vrolijk delende bacterie noem ik leven. Iedereen toch?
  En ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er eentje gemaakt wordt uit de elementen van het periodiek systeem. Het is een (groot) technisch probleem en anders niks.

  Huub

 2. [91]
  Precies Huub,

  Zoiets als reincarnatie, maar dan op molecunair niveau.
  Blijft voor sommigen erg moeilijk te begrijpen 8) .

  Jetze

 3. [92]
  Dus de RK-kerk mag bepaalde geschiedenissen niet bewaren en koesteren, omdat ze niet objectief in deze zou zijn? Wat een onzin.
  Niet-Katholieken hebben misschien zo hun eigen niet-objectieve redenen om die geschiedenissen maar gauw te vergeten.

 4. [93]
  ‘Stof zijt ge, en tot stof zult gij wederkeren’, leren ‘sommigen’ al duizenden jaren.

 5. Zie Beek al helemaal zitten op een goddelijke wolk, waarin geen enkele ruimte is voor emoties (in de hemel kent men geen verdriet, nietwaar), doch dat er over zo’n 23 duizend jaar een nieuwe (geologisch te voorspellen) ijstijd plaats zal vinden, so what.

  Burp………..

 6. [96]
  Karikatuur maken.
  Net als het idyllische verhaal van de in harmonie met zichzelf en de natuur levende Friezen, die in hun vreedzaam bestaan wreed verstoord werden door de komst van barbaarse evangeliepredikers.

  Sinds de paradijsverhaaltjes van Margareth Mead werden doorgeprikt, gelooft niemand meer in zulke paradijselijk levende stammen.
  Men kende er vele angsten (voor boze geesten b.v.), dwingelandij en terreur, ziektes, onderlinge twist, wrede straffen, jaloezie enz.
  De komst van het christelijk geloof was vaak eerder een bevrijding dan een knechting.

 7. [97]
  Maar de mens blijft vatbaar voor de oeroude (sinds Adam en Eva) lokroep van de sirene, dat het ware paradijs aanbreekt zonder de Schepper.
  Waarbij de mens steeds opnieuw, tot zijn teleurstelling, moet constateren dat hij, gehoor gevend aan de lokroep, door andere, veel benauwender banden, wordt gebonden en geknecht.

 8. [93] Oh, maar voor mij is het stoffelijke wonderlijk en het onstoffelijke onbegrijpelijk.
  Ben materialist zonder reductionist te zijn.

  Ben je daar nog 🙂

  Huub

 9. [99]
  Zekers,

  Is hetgeen wat verantwoordelijk is voor de energie huishouding in onze cellen niet gelijk aan het DNA van een simpel virus ?
  Wat moet een schepper met zo’n virus?

 10. [97]
  Beek,

  Dat er heel veel mensen zijn welke in harmonie met elkaar kunnen c.q. willen leven als christenen staat buiten kijf en dat kan en zal ik dan ook niet ontkennen.
  Doch dit geldt voor alle geloofs(samenlevings?)gemeenschappen, zoals bijv. Islamieten nietwaar?
  Mijn punt is dat niemand wat betreft opperwezens de waarheid in pacht kan hebben of heeft, zoals ik met mijn verhaaltje over die heidense Friezen.
  Veel van de geschiedenis van die Friezen is domweg aangenomen(daarom mijn vraag over Friso en Martel).
  Geldt dit ook niet voor het nieuwe testament, de geboorte en het lijden van Jezus?

  Jetze

 11. [101]
  Ik neem aan dat de geschiedenissen van OT en NT gewoon waar zijn, daarom noemt men dit ook geloof.
  Een geloof in feiten, dat geloof ik, anders was het niet erg zinvol het te geloven.

 12. [103]
  Jetze,
  Ben lichtelijk verbaasd, want evenzogoed zou je me krankzinnig kunnen noemen, of minstens gestoord, als iemand die ‘fabels’ voor feiten houdt.
  Maar in libertaria worden dwazen ook gewoon gerespecteerd?
  Want als het hier om feiten gaat, zouden ze voor iedereen geldig kunnen zijn. Maar zo eenvoudig ligt het blijkbaar niet.

 13. [104]
  Beek,
  Was het maar zo eenvoudig, dan slurpten wij morgen samen lekker een bakkie thee in Jeruzalem, ondanks onze (schijnbaar?) niet te overwinnen tegenstellingen.

 14. [100] Oh nee, virussen zijn veel en veel simpeler dan menschen.
  Bevatten wel DNA (of RNA), maar dat is supersimpele code vergeleken met de code van hogere dieren.
  Onze cellulaire energiecentrales zijn omgebouwde bacterien (origineel waar) Virussen hebben geen energiecentrale, die pikken ze in van hun gastheer.

  En wat een schepper moet met virussen?
  Geen idee; for all we know is er geen ontwerp in de natuur.
  Virussen zijn er en ze leven hun ‘leven’.
  Hebben ze nut? Gewoonlijk veroorzaken ze niks dan narigheid.
  Maar er zijn genen bij de mens die volledig viraal zijn en tegelijkertijd van levensbelang. Virale genen spelen een rol bij de acceptatie van de vrucht aan het begin van de zwangerschap bijvoorbeeld. En verderop bij de embryogenese spelen ze diverse sleutelrollen.
  Mooi vak joh, biochemie.

  Huub

 15. [106]
  Huub,

  Oeps, haalde wat micro organismen door elkaar. Bedoelde natuurlijk mitochondrien, inderdaad een bacterie en geen virus.

  Biochemie lijkt mij geweldig, maar heb ooit gekozen voor techniek (engineer in de automotive).

  Jetze

 16. [107] En da’s voor mij terra incognita 🙂
  Life sciences mensen weten gewoonlijk geen duvel van techniek. Ik kan een fiets nog net onderscheiden van een auto, maar dan hebben we het ook wel gehad.

  Maar ff on-topic. Ik heb Hirsi altijd te veel ‘one issue’ gevonden. Een soort gevecht tegen windmolens. Tjonge, wie maakt zich nou druk om de islam in Nederland. Is toch allang salon-islam geworden?
  En dacht van ons Goudlokje eigenlijk hetzelfde. Windmolens enzo.
  Maar vandaag begon ons Geert zowaar een heus programma te ontvouwen.
  Is Wilders niet de eerste die het woord ‘belastingverlaging’ in de bek neemt?
  Huub

Comments are closed.