Gelijkheid tussen man en vrouw vinden de Europese leiders heel belangrijk en dus hebben ze hierover ook een artikeltje in hun grondwet opgenomen.

In artikel II-83 lezen we “De gelijkheid van vrouwen en mannen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid,

beroep en beloning.Het beginsel van gelijkheid belet niet dat maatregelen worden gehandhaafd of genomen waarbij specifieke voordelen worden ingesteld ten gunste van het ondervertegenwoordigde geslacht.”

Nu vinden libertariërs het natuurlijk meer dan prima dat er “gelijkheid voor de wet” is, dat de staat “mannen en vrouwen” gelijk en zonder aanziens des geslachts behandelt.Echter dit artikel gaat heel wat verder dan dat, bevestigt de nu reeds bestaande inmenging van de overheid in de aanwervingspolitiek van bedrijven en zet de deur open wagenwijd open voor verdere inmenging en controle door de overheid in bedrijfsleven,vereniging, gezin,kerk enz….

En dat zien we niet zo zitten : een ondernemer mag zelf bepalen wie hij aanneemt,

de biscchop mag zelf bepalen wie hij pastoor wijdt,en man en vrouw moeten er

zelf uitkomen hoe ze de afwas en andere huishoudelijke taken regelen.

Inplaats van een gelijkschakelende overheid staan (minarchistische) libertariërs gelijkheid voor de wet, vrije markt en vrijheid van associatie voor.

De overheid dient daarbij de gelijkheid van eenieder voor de wet te respecteren. Tegelijk mag de overheid het geweten niet bevelen, geen religieuze noch morele overtuigingen opleggen, en moet zij de vrijheid van meningsuiting en meer in het algemeen de fundamentele keuzevrijheid in private verhoudingen garanderen. Gelijkheid voor de wet op het domein van de overheid, vrijheid op het domein van de burgerlijke samenleving, en het respecteren van het onderscheid tussen beide.

Mark (aka Cincinnatus)