De gewetensnood van Henk Kamp, de Nederlandse Minister van Oorlog, wordt zo groot dat hij nu bekentenissen gaat doen.

Hij, en zijn regering hebben Nederlandse troepen naar Irak gestuurd met het verhaal dat ze daar massavernietigingswapens, die in handen zouden zijn van een idiote dictator, moesten gaan vernietigen.

Al vlug bleek dat het bewijs van de aanwezigheid van die MVW maar zeer zwak was. Toch werd er doorgegaan met het sturen van troepen.

Toen de twijfels steeds groter werden, was Henk tenminste een van de sterke voorstanders om het verblijf van Nederlandse soldaten in Irak niet te verlengen.

Nu het bijna zeker is dat de meeste troepen terug zullen komen, (tenminste uit Irak), begint Henk langzaam te bekennen dat hij toch niet helemaal zeker is/was. Dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten niet genoeg informatie verstrekt hebben en ook nog eens niet voldoende soldaten gestuurd hebben!

Maar laten we wel wezen, de verantwoordelijke beslisser is Henk Kamp cq. De Nederlandse regering!

Wij kunnen accepteren dat ieder mens fouten maakt, ook Henk. En het siert hem als hij begint met zijn eigen fouten toe te geven.

Wat wij niet begrijpen, is dat er dan nu net op dit moment troepen naar Afghanistan gestuurd worden om daar echt oorlog te gaan voeren. Dat is nog wat anders dan alleen maar “vrede handhaven”.