Alleen maar naar dit detail kijken.

Vooral niet naar de echt belangrijke kwesties.

Het onderwerp “Gekozen Burgemeester” wordt door politici nu zwaar in de aandacht gebracht.

Een echte Minister, Thom de Graaf, voert een circus op en rijdt met een bus met clowns door Nederland. Gefinancierd door u, belastingbetaler. (Zie Vrijspreker: “Circus Thom”, hier onder).

De VVD- corifee, Hans Wiegel, wordt van stal gehaald om te vertellen dat hij er echt tegen is. De VVD wijdt er een soort congres aan en speelt het spel dat van Aartsen er voor is. Met het probleem dat dit in het “Regeeraccoord” is opgenomen om met behulp van D66 tot een meerderheid te kunnen komen. Daarom is een “Regeeraccoord” toch een beetje hinderlijk blok aan het been!

Let op: Dit Burgemeesterspelletje kan leiden tot een kabinetscrisis!!

Vergelijk dit nu eens met wat er speelt met een tienduizendvoudig groter belang: De EU-Grondwet.

Daar spelen we een referendum over. Partijen voor en tegen krijgen wat subsidie. Maar de regering zelf heeft de waarde van een veelvoud van dat geld ter beschikking om haar eigen zin, vóór stemmen, te propageren. Zoveel vrije TV en Radio zendtijd als ze zelf wil! Plus een “oorlogskas” van 1,5 miljoen euro door u belaald belastinggeld, om in de strijd te gooien als het onverwacht toch nog mis dreigt te lopen.

ALS het goed zou uitkomen, dus als de politici hun zin niet direct krijgen, dan zal de regering helemaal niet over dit belangrijke punt vallen. Dan gaan ze een nieuwe procedure verzinnen. Met de verklaring waarom het fout liep, en waarom het in uw belang is om toch maar ondergeschikt aan Brussel te worden.

Is de show betreffend de gekozen Burgemeester een onderdeel van de overheidsstrategie? Aandacht die dit opeist, kan niet besteed worden aan het lezen van de 350+ bladen van de Grondwet. En in feite moet de overheid het hebben van de stemmers die helemaal niet weten waar ze het over hebben. Maar die toch voor stemmen omdat het wel goed zal zijn wat de politici hen beloven. Weer het belang van “beloftes”.

Al lijkt het heel interessant als de regering eens zou vallen vóór dat het referendum plaats vindt!!

Er blijven veel te veel vragen over een onleesbaar gecompliceerd stuk waarop u nu voor of tegen mag stemmen.

Voor ieder denkend mens is daarop maar één antwoord: EU-TEGEN.

Daar kunt u niets mee verliezen. Maar met een “ja” steekt u vrijwillig uw hoofd in de strop!