De uitspraak van de rechter in het kort geding tegen Hirsi Ali is dat ze (nog) niet beperkt wordt in haar uitspraken en dat ze haar film Submission 2 wel mag uitbrengen.

“NOS: Volgens rechter R. Paris zijn de termen “pedofiel” en “pervers” verwijzend naar de profeet Mohammed “ongelukkig gekozen”, omdat dit een patroon vereist, terwijl het in het verhaal over Mohammed gaat om een eenmalige gebeurtenis. Hirsi Ali heeft deze termen een enkele maal gebruikt. “Daarmee is ze binnen de grenzen van het toelaatbare gebleven”, concludeert Paris.”

Dat wil zeggen, dat die woorden wel “één of enkele malen” mag zeggen. Dat mag. Maar niet te vaak! Misschien is vier keer nog toelaatbaar, maar bij vijf keer wordt ze gestraft? Hoeveel maal mag het precies? Of heeft Hirsi Ali haar quotum al gehaald?

Wel mag Hirsi Ali niet meer zeggen dat de Islam levensgevaarlijk is. Het is me nog niet duidelijk of ze dat wel mag zeggen van de “fundamentalistische islam”.

Hoe verheugend de eerste zin uit dit nieuwsbericht ook klonk, het totale resultaat plaatst toch echt weer vraagtekens. De vrijheid van meningsuiting krijgt hier toch weer een duwtje de verkeerde kant op.