Het lijkt er verdacht veel op dat de overheid het volk bewust dom wil houden over de werkelijke consequenties van de EU-Grondwet. Ook lijkt het er op alsof een aantal politieke partijen dat zelfde doel nastreeft.

In BN/deSTEM schrijft Jeroen Hoorn dat volgens een onderzoek van de regering 84 % van de Nederlandse bevolking geen flauw idee heeft wat er in de EU-Grondwet staat.

Als eerste punt kun je dan constateren dat het toch wel erg immoreel is om dan die mensen te laten stemmen over iets waarvan ze niets weten, laat staan begrijpen. Dit wordt nog erger door dan die onkundigen allerlei snoepjes voor te houden zoals: samenwerking en solidariteit zijn goed voor ons allen. Samen kunnen we het terrorisme beter bestrijden en meer van dergelijke ongedefinieerde begrippen.

En al helemaal niet er bij vertellen dat al die dingen best kunnen zonder de eigen soevereiniteit te verliezen en Nederland ondergeschikt aan “Brussel” te maken.

Omdat niemand het kan opbrengen om die hele EU-Grondwet van bijna 300 pagina’s (met noodzakelijke toelichtingen erbij boven de 1200 pagina’s) te lezen, maakt de regering een samenvatting!! En die zal beschikbaar worden 14 dagen voordat je moet beslissen!! We kunnen alleen maar zeggen dat het immoreel is om die niets-weters vlak voor de stemming een samenvatting te geven.

Hetzelfde geldt voor een “Memorie van Toelichting”. Die is op dit moment nog niet eens beschikbaar! Op een vraag waar dat ding is, kregen we een vriendelijk antwoord:

“Dank u voor uw vraag. De Memorie van Toelichting op de Europese grondwet is nog niet officieel gepubliceerd. Deze ligt momenteel bij het Kabinet van de Koningin.

Volgende week is deze Memorie van Toelichting te raadplegen op http://www.overheid.nl of http://www.tweedekamer.nl.

Met vriendelijke groet, Marleen van Fessem Informatiepuntmedewerker, Projectgroep Referendum Europese Grondwet (PREF)”

Ik vraag me af wat de Koningin met die MvT aan het doen is, en waarom het zo lang moet duren eer zij ons die ook laat lezen! Tijd opvreten?

De overheid stelt 1 miljoen euro ter beschikking om meer bekendheid aan die grondwet te geven. Vier ton voor de voorstanders, 4 ton voor de tegenstanders en 2 ton voor de neutralen. Aanvragen kunnen tot half maart worden ingediend en de Referendum Commissie beslist daarover binnen een maand. Dan is het dus half april. En dan kunnen de organisaties die voor of tegen willen promoten pas beginnen te werken en hun documentatie te laten maken. Zes weken voor de stemming. Ook dit is veel te kort.

Hierbij noemen we dan nog niet eens dat de overheid (die voor is) zelf onbeperkte mogelijkheden heeft op radio, TV en pers om haar mening (voor stemmen) te promoten. PLUS nog een 1,5 miljoen euro in een potje dat ze gaan gebruiken zodra ze de indruk krijgen dat het wel eens een EU-NEE kan worden.

Een ander belachelijk antwoord kregen we van de officiële site van de EU-wetgeving:

“We thank you for your email alerting us to the imperfections of our search engine. We are fully aware of the problem, but for the moment,

unfortunately, there is not a lot we can do. Our search engine is not

capable of coping with the enormous demand as it runs on an old server:

most of the time this server is heavily overloaded and that makes it very

slow to respond with the result of running out of time. . . . Another temporary solution would be to try the http://www.google.com/advan… search engine . . . . .

We are currently in the process of purchasing a new more powerful and

efficient search engine for EUROPA, but we do not expect to have it

operational before next year. In the meantime, we can only ask you to bear with us.

Regards, Europa Coordination Team

Ga maar naar Google en kom volgend jaar terug!

Zo houd je het volk dom, en als je zo ver kunt krijgen dat ze “ja” stemmen, dan houdt je ze nog arm ook! Beide eigenschappen om de macht van de politici groot, groter, te houden en te maken.

Er is echter een oplossing: Stem: EU-NEE.