Dan komt nu je kans. Geert Wilders roept geïnteresseerden op om zich te melden.

Geert Wilders is thans bezig met de selectie van een kerngroep.

Wie de serieuze ambitie heeft om daartoe te behoren, kan vóór 15 april a.s. solliciteren.

Kandidaten worden verzocht om een CV, inclusief referenties, en een motivering op te sturen.

Wilders zoekt ‘gedreven teamspelers met relevante levenservaring en geloof in de noodzaak van hervormingen in Den Haag’.

Kandidaten moeten uiteraard de ‘Onafhankelijkheidsverklaring’ onderschrijven waarin Wilders onlangs zijn beginselprogramma verwoordde.

Politieke ervaring is geen must, onbesproken gedrag wel.

Kandidaten moeten zich voorbereiden op een antecedentenonderzoek.

U kunt uw sollicitatie met CV emailen naar: g.wilders@tweedekamer.nl o.v.v. sollicitatie kandidaat-kamerleden.

Regelmatige bezoekers van de Vrijspreker weten ondertussen wel hoe we over politiek en politici in het algemeen denken.

Maar we kunnen wel toegeven dat wat we van Geert Wilders tot nu toe gezien hebben, (inclusief zijn “Onafhankelijkheidsverklaring”) het morele libertarisme beter benadert dan de programma’s van al die andere partijen.

Een goed inzicht in de libertarische positie tov Wilders vindt u in “Wat wil Wilder?”, zie:

https://www.vrijspreker.nl/b…

15 REACTIES

 1. ik ga mij opgeven, ik droom ervan om als kamerlid in de grote zaal te zeggen dat Balkenende een idioot is en Zalm een crimineel.

 2. [1] Ik ook, maar niet te lang schelden, want er moeten wel zaken gedaan worden: we zullen binnen de kortste keren de hele regering en de Eerste Kamer naar huis sturen.

 3. Er zijn maar twee wijzigingen nodig:
  – Een libertarische Grondwet (die verbied om verdagen te sluiten zoals de EU-grondwet en bestaande verdragen allemaal herroept)
  – Een onafhankelijk Consitutioneel Hof

  Als we die hebben, is de rest van alle wetten gelijk ongrondwettig.

  Alleen die 2x 2/3 meerderheid in de 1e kamer schijnt wel lastig te zijn 😉

 4. [3] de eerste kamer moet worden afgeschaft, het zijn feitelijk benoemde ambtenaren, niets met democratie te maken.

 5. Op zich is er niks mis met een indirect gekozen Eerste Kamer, alleen functioneert hij zo mogelijk nog minder dan de Tweede.

 6. [4] Wladimir,

  En wat brengt democratie anders dan
  een tweede kamer die bestaat uit ambtenaren ?
  Als je de CV’s van die wel gekozen
  kamerleden leest, blijkt de meerderheid
  vanuit staatdienst die zogenaamde
  tweede kamer te zijn ingerold.

  Zowel de indirekt gekozen (benoemde)
  eerste kamer als de direkt gekozen
  tweede kamer zijn geen knip voor hun
  neus waard als het gaat om erkenning
  van het individuele zelfbeschikkingsrecht, het verdedigen van persoonlijke vrijheden
  en het beschermen van economische rechten.

  Ik snap die fixatie op "democratie"
  niet want wat is (de door de Frans-Zwitserse psychopaat en uitvreter JJ Rousseau uitgedachte )moderne democratie anders dan Jan rap en zijn maat die de meestbiedende demagoog "afvaardigen" om
  namens hen andermans zakken leeg te schudden ?

  http://www.serendipity.li/j

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. Het was mij ook al eens opgevallen dat er vrijwel alleen maar ambtenaren en semi publieke sector lieden in de Tweede Kamer zitten. Het is daar net het Chinese Volkscongres.
  Ik trek de conclusie dat de Tweede Kamer er vooral zit om de belangen van de publieke sector te behartigen. Hervormingen zullen weinig meer zijn dan woorden zonder betekenis. De overheid moet hervormd worden maar met dit parlement is dat een illusie.

  Die klucht rondom de gekozen burgemeester kun je uitleggen als een maatregel dat het parlement tegen elk beleid is dat de mogelijkheid biedt dat buitenstaanders hoge publieke functies bekleden. Tegenstanders van gekozen burgemeester hoor ik altijd denigrerende opmerkingen maken over ‘populisme’. Als ik daar tegen in breng dat NL het enige land in de westerse wereld is met benoemde burgemeesters en dat in geen enkel ander land de gekozen burgemeester een probleem is, dan hoor ik geen tegenargmumenten meer, hooguit wat cynisch geleuter over de corrupte Belgische politiek. Nederland is Kommunisties en niet zo’n klein beetje, de politiek even corrupt als in Belgie en elders. Maar dat is wel weer een voordeel voor vrijheid nastrevers. Er is tenslotte veel onvrede over functioneren van politiek en ambtenarij en de torenhoge belastingen die men daarvoor moet betalen.

 8. [7] Ja, bijna al die jongens en meisjes zijn direct na school in een overheids(gerelateerde) functie terecht gekomen en toen (door gebrek aan gewicht??) boven komen drijven!

 9. Zouden ze nog een aankomend werkloze vorkheftruckchauffeur nodig hebben ???

 10. Hee jongens zou ik het hiemee redden?

  Geachte mijnheer Wilders

  Naar aanleiding van een oproep om te soliciteren naar kamerlid voor de Groep Wilders
  doe ik een serieuze poging om hierop te antwoorden !
  Aangezien mijn C.V. nu niet verraad dat ik enige affiniteit heb met debatvoeringen
  of onderlegt met enige politieke achtergrond of manifistatie !
  Heb ik toch een reden te reageren meer nog omdat het verlies van mijn baan bij Heineken Nederland
  te wijten is aan de Euro,falend beleid,hoge belastingen en een deinende economie en zich genoodzaakt
  te reorganiseren waarin nog geen uitzicht is gekomen !
  Ik heb uw onafhankelijksverklaring gelezen en begrepen en kan er in zeer grote mate mee in gaan !
  Aangezien ik achter u sta in uw ideeen en plannen om het beleid te hervormen in een meer
  rechtvaardige situatie van Nederland !
  Ben ik zeer entiausiast om dat beleid te steunen en ben bereid hiervoor werk te verrichten die buiten
  mijn C.V. vallen

  vriendelijke groet Peter

 11. Het profiel waar, volgens mij, Wilders Parlemenitaire Kandidaten (WPKs) aan moeten voldoen, om GEEN parlementaire … KADAVER te zijn :

  1. Diep van doordrongen dat de politieke scene hier al vanaf 1848 het ZELFDE is gebleven … NIET het volk is hier soevereign, maar de Monarch. En van die laatste moeten zien af te komen …

  2. Er bestaat hier, in realiteit, slechts één politieke partij … Met name de “koninklijke” die echter onder verschillende uithangborden operenen… Van ultra linx … tot linx en pseudo “rechts". Geen verrassing dat de Koks, Melkerts, Dijkstallen boven alles onder-koninkjes hadden willen zijn … , en de Annemarietjes, Tinekes, Neeltjes en vela anderen nep-prinsesjes…

  3. De singulaire taak van een WPKer is om substantieel bij te dragen aan een effectieve inhoudelijke politieke oppositie, als ware het hier een echte democratie … En waar de loyale oppositie zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat excessen of ergere zaken weer plaats vinden. Men zal zich persoonlijk volksvertegenwoordigers moeten voelen. En NIET een lid van de gevestigde orde of een loopjongen van de partij, en daarom een knecht van de monarch.
  4. Alles op alles te zetten dat t.a.v. van verdere Nederlandse deelname in een Pleuropa … publiekelijk ter sprake komt en NIET door “Politieke Partijen” arbitrair beslist …

  5. Streven naar invoering van het Multikulwiel dat de Deenen reeds hebben uitgevonden …

  Ben reuze benieuwd wie er af komen, maar ik ben heel blij wanneer de Wladimir Van Kiels daarvoor te porren zijn …

  Leave a Reply

 12. ACP,

  1)Vanwaar die fixatie op de monarchie ?
  Ik mot die lui ook niet en het in ballingschap sturen van trix en co lijkt mij leuk maar tegelijk als na te streven doel behoorlijk
  bijkomstig.Er zijn belangrijker zaken : Gaan de belastingen naar omlaag ? Wordt het aantal wetten en reglementen teruggebracht ? Minder ambtenaren ? Welke overheidsdiensten worden er opgedoekt ? Treedt Nederland uit de EU ,
  uit de UNO ? Wordt het bankgeheim ingevoerd ? Het recht op zelfdoding
  erkent ? De BTW afgeschaft ? De huizenmarkt geliberaliseerd ,positieve discriminatie afgeschaft Enz… enz…

  2)Akkoord zij het dat je de rol van de
  monarchie weer overdrijft.Het is je
  misschien ontgaan maar we leven in 2005
  en niet in 1845.

  3)Democratie wil zeggen dat 50 % + 1 de
  dienst uitmaken.Prima als die 50 % + 1
  staan voor low taxes, limited government, rule of law en free enterprise.Helaas is dat niet het geval
  maar heerst er veeleer een mentaliteit
  waarbij allerlei groepen de overheid
  voor eigen voordeel (wat betaald moet worden door anderen) willen gebruiken.
  Democratie wordt zo al snel de dictatuur van 50 % + 1 waarbij twee
  wolven en een geitje stemmen over wat
  er op het menu komt.
  Er is al een partij (D666) die van democratie haar afgod heeft gemaakt.Ik
  zou wilders adviseren om te gaan voor
  Vrijheid (hetgeen wel es kan botsen met
  "democratie").

  4)Akkoord

  5)Zelf vind ik ook de deense migratiepolitiek veel te soft maar het is alleszins een stap in de goede richting dus akkoord.

  Ben benieuwd hoe de kandidatuur van wladimir in het wilders kamp ontvangen
  zal worden en wens hem alleszins alle
  succes (idem voor Peter).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [1]
  Kan niet wachten op Wladi en/of ACP als kamerleden, lekker schelden !
  Hoe noemde Bolkenstein dat ook al weer? Iets met plee dacht ik.
  Heb wat dat betreft meer vertrouwen in de kandidatuur van Peter Zincken.

 14. [13] hoezo schelden ? Die Balkenende is toch een volslagen idioot, heb je hem vandaag in de kamer gezien ?

  En Zalm is toch een maffioze crimineel die ons de PLEURO heeft aangedaan.

  Hoe moet je ze anders noemen ?

Comments are closed.