“Ik wil een schutting om mijn tuin van 190 cm hoog, maar mijn buren willlen niet meer dan 140 cm”, Hoe wordt dit in een libertarische gemeenschap geregeld ?

Deze (m.i. interessante) vraag werd gesteld door Janneke ( http://www.weerwoord.nl ) elders in een thread op deze site.Ze voegde eraan toe dat ze de vraag al meermaals aan libertariërs had gesteld maar niets anders dan een wazige, idealistische antwoorden over “Over hoe in een libertarische gemeenschap mensen alles in onderlinge vriendscap oplossen ” had gekregen.Graag willen we pogen Janneke wel een duidelijk antwoord te geven.

In principe is het antwoord niet zo moeilijk : In libertaristan mag Janneke zelf bepalen hoe hoog de muur is die zij neerzet op voorwaarde dat haar buurman er geen schade door leidt.Zo lang er door haar buurman niet geklaagd wordt, heeft de overheid zich niet te moeien hoe hoog Jannekes muur is.Indien haar buurman meent schade te leiden door Jannekes 7 meter hoge muur kan hij juridische stappen ondernemen.

Bij de beoordeling of Janneke’s muur al dan niet schade veroorzaakt, zal in Libertaristan in eerste instantie (overgangsperiode) uitgegaan worden van de (historisch gegroeide) normen die men heeft ge-erfd van het sociaal-democratische regime : immers de buurman heeft z’n eigendom gekocht (of beslist niet te verkopen) uitgaande van bepaalde veronderstellingen (bijv over uitzicht enz….) inzake vaststaande wettelijke normen. In een overgangstoestand worden die wettelijke normen vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor eigenaren gewoon overgenomen maar het staat particulieren wel vrij om overeen te komen hiervan af te wijken waarna hun contract de norm wordt dus als je bijv met een buurman tot een akkoord komt dat je hem 5000 goud gedekte euro’s betaalt in ruil voor een schutting van 4 meter en dat in een contract laat vastleggen, wordt dat contract de nieuwe norm bij de beoordeling van toekomstige geschillen.In dat contrakt kunnen ze ook overeenkomen dat bij geschillen een privaat bemiddelingsbureau of private rechtbank eventuele geschillen behandelen.

Dus

1)Janneke mag haar muur zo hoog bouwen als ze zelf wil.De staat heeft zich hier niet te moeien.

2)Indien de buurman meent schade te lijden, zal (bij ontbreken van een privaat contrakt) worden gekeken wat de wettelijke situatie was op het moment van aankoop.

3)Janneke en buurman hebben volle vrijheid om een privaat contrakt op te stellen waarbij ze zelf normen overeenkomen.

Groetz,

Mark aka Cincinnatus.