In hoeverre is dit een libertarische kwestie? Alleen in zoverre dat het zeker geen zaak voor de overheid is!

Af en toe komt de kwestie weer op of de bepaling van de seks van een nieuwe baby moet worden toegestaan. Zo is er net in Engeland weer een rapport verschenen over wenselijkheid en toelaatbaarheid. De onderzoekers konden het daarin zelf niet eens worden.

De kennis en kunde om het geslacht naar keuze te bepalen nemen toe. Samen met het sleutelen aan cellen om erfelijke ziektes te voorkomen.

Ontegenzeggelijk zijn daar positieve ontwikkelingen bij.

Anderzijds zitten we hier toch dicht bij de grens van de ethiek. Tot hoever kun je met deze dingen gaan? Zeker is dat er gedurende de ontwikkelingsfasen rare ongelukken kunnen gebeuren. En toch zal het niet mogelijk zijn om die verdere ontwikkeling en onderzoek te stoppen. Ook al spreken de tegenstanders over “Frankenstein” en schending van de waardigheid van het leven.

De ouders kunnen om welke reden dan ook een bepaalde voorkeur hebben. En waarom zou dat niet mogen? Natuurlijk moet er terdege rekening worden gehouden met het belang van het potentiële kind. Ouders die zo bewust een kind willen hebben, zullen het daar zeker mee eens zijn.

Problemen komen vooral als de overheid er zich mee gaat bemoeien. Dat begint al met de financiering van de research van de door de staat gefinancierde Universiteiten en laboratoria en ziekenhuizen. Zij krijgen daardoor de beschikking en controle over de resultaten.

En daardoor hebben ze de middelen om zich op een bepaald moment te bemoeien met een echtpaar dat een (bepaald) kind wil hebben.

De staat moet uit dat hele proces verdwijnen.

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen ligt bij de geleerden en onderzoekers en hun financiers. De verantwoordelijkheid voor de toepassing bij de medici en de ouders hebben de eindverantwoording.

12 REACTIES

 1. Ik pleit niet voor een staat in bovengenoemd proces. Ik vraag me alleen af wie de belangen van het potentiele kind behartigt, aangezien deze dat zelf (nog) niet kan doen.

  Sterker nog, dat kind bestaat zelfs nog niet eens. Dat is toch een vrij lastig probleem omdat belangenbehartiging vaak ook nauw samenhangt met de doelstellingen van een individu. Daar we deze doelstellingen van het ongeboren of zelfs niet-bestaande (nog niet bevrucht) kind niet weten is er een praktisch probleem van de uitvoering. Ook is er het probleem wie deze belangen dient te behartigen.

  Een eerste ingeving is natuurlijk dat de ouders dit kunnen doen, maar de empirie wijst uit dat ouders deze verantwoordelijkheid vaak verkwanselen (vaak beginnen ze na geboorte gelijk met het indoctrineren van immorele folklores bijvoorbeeld). Zolang het kind niet op zichzelf kan overleven en over zichzelf kan beschikken (fysiek en mentaal) blijft het probleem van ‘wie’ bestaan. Echter dan is het kind reeds geboren en zijn we de fase van geslachtsbepaling reeds lang voorbij.

  Volgens mij is het ook niet zo dat je van een XY chromosoom zo maar een YY kan maken, oftewel dat je voor en net na de bevruchting de sexe kan sturen in de zin dat je een geslachtsverandering kan bewerkstellen voordat het geslacht gedetermineerd is door de natuur. De vraag rijst dan of geslachtsbepaling door de ouders vooraf sowieso tegen de belangen van iemand in gaat, immers de natuur neemt ook niet alle belangen in ogenschouw bij de bevruchting van een eicel, de overige zaadcellen van de man sterven immers af. Hier is een soort van survival of the fittest sperm cell aan de gang. Ik denk niet dat we van de mens/wetenschap kunnen verwachten iets wat de natuur niet doet/kan (of in de zin van survival of the fittest juist wel en op die manier), wel te kunnen.

  Ik denk dat de ethiek van deze kwestie zich dan meer afspeelt op het niveau van selectie (die wel en die niet, ookal zou de ‘natuur’ misschien een afgewezen (al dan niet bevruchte) eicel wel hebben laten uitgroeien op basis van overlevingskans etc.) dan op het niveau van het proces (geslachtsbepaling) als geheel.

  Afgezien van deze afdwaling vraag ik me af of je de keuze voor het geslacht van je kind wel zou moeten willen. De natuurlijke evolutie en selectie schijnt nogal een handje er van te hebben het aantal mannen en vrouwen in belans te houden. Als de mens definitief deze managementfunctie op zich gaat nemen vraag ik me af of dit goed kan gaan.

  "Nee meneer, mevrouw, dit jaar is er geen plaatsje meer in het quotum om een jongentje te krijgen, echter als u een meisje wilt dan dat nog wel. Via de natuurlijke weg? Welnee, dat doen we meteen wel eventjes"

 2. Ik ben op deze site terrecht gekomen omdat ik een kindje wil, maar dan wel alleen een jongetje.
  Toch moet ik eenerzijds toegeven dat ik er een beetje aan twijfel of je dat inderdaad zelf mag kunnen bepalen. Anderzijds zou ik toch echt alleen maar een jongetje willen, hoe hard en lullig dat ook klinkt. Misschien komt het omdat ik zelf ben opgevoed door 2 moeders. Mijn ouders zijn lesbisch en ruim 30 jaar samen. Doormiddel van kunstmatige inseminatie hebben zij een dochter gekregen die nu 23 is, en ja, je raad het al, dat ben ik. Ik heb er totaal geen moeite mee dat mijn ouders lesbisch zijn, maar ik kom dus wel uit een heel vrouwelijk gezin. Ik ben zelf hetero, mocht die vraag zijn komen opduiken, maar ik wil zelf een gezin, wat afgezien van mij, uit mannen bestaat. Ik ben ook totaal niet bang voor het feit dat als ik een meisje krijg het misschien ook wel lesbisch zou worden, dat denken alleen mensen, die naar mijn zeggen, niet veel afweten van het feit waarom iemand homosexueel is, want zo zit dat niet inelkaar, ik ben het ook niet. Mijn zoon zou anders net zo veel kans hebben om ook homo te kunnen worden, dus als dat mijn angst zou zijn zou ik al helemaal niet aan kinderen beginnen.
  Mocht mijn kind toch homosexueel zijn, dan hoop ik dat hij daar zelf goed mee om kan gaan en zichzelf blijft respecteren want ik zou er echt niet minder van gaan houden.

  Het is gewoon een voorkeur die volgens sommigen niet gevoeld mag worden omdat een nieuw leven op de wereld zetten een wonder is, en daarom niet onderhevig mag zijn aan een bepaalde voorkeur van een ouder.
  Ze hebben het inderdaad ook over de belangen van het nog onbevruchte kind.
  Of iemand het er nou eens of oneens mee is ok, maar ga niet zeggen dat het schadelijk kan zijn voor het nog onbevruchte kind, want het kind zal er zelf fysiek niks van voelen als de y er tussenuit gepikt wordt van de vele x’jes.
  Wat wel schadelijk is, is als een moeder zwanger wordt van een baby wat niet het gewenste geslacht heeft, en dan maar een abortus laat plegen, net zolang totdat het wel in verwachting is van het "goede" geslacht.
  Welke keuze is dan etisch verantwoord ?
  Ik vind dat die keuze vrij moet zijn.

  Ik ben het niet eens met het vooroordeel wat Arend verteld! Citaat van Arend ; Een eerste ingeving is natuurlijk dat de ouders dit kunnen doen, maar de empirie wijst uit dat ouders deze verantwoordelijkheid vaak verkwanselen (vaak beginnen ze na geboorte gelijk met het indoctrineren van immorele folklores bijvoorbeeld).
  einde citaat.
  Mijn advies is dan ook aan Arend, wees voorzichtiger met je eerste ingevingen, want dat zijn alleen maar vooroordelen.
  Ik ben niet iemand die iemand anders zou indoctrineren, ik ben zelf immers vrij opgevoed en zal die opvoeding dan ook aan mijn kind doorgeven, of is dat ook indoctrinerende immorele folklore?

  Ik heb een bepaalde voorkeur en zo zijn er inderdaad meer mensen.
  Ik vind dat het moet kunnen voor de mensen die dat willen.
  Want anders zijn zoveel verschillende voorkeuren voorbedachte raden voor indoctrinerende immorele folklore.

 3. [2] Daisy,

  "Ik ben op deze site terrecht gekomen omdat ik een kindje wil"

  Euh…nou…Aan de linkerkant, onder het kopje Vrijsprekers vind je een lijstje met onze zaaddonors.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. Het beste is het, deze zaak aan de markt over te laten.Het belemmeren van enige marktkracht in deze materie zal alleen maar enorme kosten, problemen en complicaties opleveren.

 5. hahaha , nou als dit jou commentaar is dan heb je zeker niet verder gelezen dan de eerste halve regel, dus bij deze, doe dat maar eens!!!
  Wees de volgende keer wat meer geinformeerd voordat je weer eens commentaar gaat leveren.
  De volledige zin is namelijk ; Ik ben op deze site terrecht gekomen omdat ik een kindje wil, maar dan wel alleen een jongetje.

  En over de zaaddonor hoef jij je ook geen zorgen te maken want die heb ik al 6 jaar, mijn verloofde namelijk.
  Vriendelijke groeten, Daisy.

 6. [2] Moeilijk hoor Daisy, verrot moeilijk.

  Mijn eerste reactie zou zijn: niet over nadenken, joh. ’n Kindje is nooit weg.

  Maar ja, je bent zelf al een product van geworstel met seksualiteit, dus dat geworstel is je meegegeven.
  Heel jammer allemaal. Je zou ermee moeten breken, met dat geworstel bedoel ik.
  Denk aan het kind. Hoe zou je het zelf vinden als ouderliefde conditioneel was?
  Afhankelijk was van geslacht, kleur ogen, afstaande oorlelletjes, dwarreltenen of frambozenneuzen?

  Huub

 7. [5] Daisy,

  Ik wil je niet ingerust maken hoor…maar…het schijnt dat humorloze vrouwen statistisch een veel grotere kans hebben,om het baren van dochters.

  Groetz,

  Cincinnatus

 8. [2] hallo ik moet cincinnatus helaas gelijk geven vrouwen die statistisch geen humor hebben krijgen meer kans op een meisje dan op een jongen. Jongens zijn natuurlijk wel leuker om te krijgen want meisjes huilen gemiddeld veel meer tot hun 18 dan jongens.

  met vriendelijke groeten Jan v. G

 9. [2] hallo ik moet cincinnatus helaas gelijk geven vrouwen die statistisch geen humor hebben krijgen meer kans op een meisje dan op een jongen. Jongens zijn natuurlijk wel leuker om te krijgen want meisjes huilen gemiddeld veel meer tot hun 18 dan jongens.

  met vriendelijke groeten Jan v. G

 10. [7] Yo gast ik en een gast naast mij vinden jou humor egt kei geweldig!!!

 11. Samen met het sleutelen aan cellen met zogenaamde schizofrene mensen waar het geslacht wordt verkracht in lichaam en geest

  ethiek. Tot hoever kun je met deze dingen gaan?
  dingen ? mensen zul je bedoelen daar waar mensen uit verband worden getrokken en worden afgebroken om ze vervolgens net op benen(leven) te laten staan proefkonijnen van de wereld dat medicijn heet
  waar doden per dood terdood verklaart worden
  door leven die dood zaait en over dood schrijft
  en van uit dood tot leven waren gekomen

  medicijn leven naar de wereld, dood dat het zaait
  en als dood dat het schrijft
  afz de doden eronder
  zo als ik gekeken heb in de sphgiatrhie der boven der onder
  waar ik waarnam waar zicht me bezig houd op top proefkonijnen mensen uit het leven gegrepen worden proefkonijnen zijn voor der boven
  waar zich mee bezig houd oftewel dood der mens voor leven knoppunt ggz en vanuit complicatie.s dat het gewerkt heb
  wat de mensen ziek maakt en een klein oogje der boven
  waarbij je dwang moet toe staan toe staan om dood te gaan
  euternasie wet daar werken ze onder dus ernaar toe ploep weg mens

Comments are closed.