Ondanks alle beloftes en peperdure ambitieuze programma’s van de Europese Unie (Gemeenschap) is sinds 1990, de werkgelegenheid in de Eurozone nog steeds niet verbeterd.

http://www.oecd.org/dataoec…

Ook in de EU-regio’s is het huilen met de pet op. In vrijwel alle traditioneel arme regio’s van de Eurozone hebben de miljardensubsidies uit de structuurfondsen (ESF) per saldo de sociaaleconomische achterstanden vergroot in plaats van verkleind. In het voormalig DDR-gebied is de werkloosheid sinds de “Wende” in 1989 ondanks honderden miljarden uit investeringsprogramma’s en -subsidies van de regering en de EU nooit onder de 20% van de beroepsbevolking gekomen.

Zoals we weten probeert de EU door uitbreiding van de eurozone de economische basis van de Unie te vergroten. Zij hoopt door vergroting van de arbeidsparticipatie de arbeidsmigratie (binnen de EU-zone !) te vergroten en de werkgelegenheid te vergroten. Hiertegen verzetten zich zogenaamd de lidstaten door de migratie dwarsbomen. Maar het is duidelijk, dat er geen consistent migratiebeleid van dit geharrewar te verwachten valt. Uiteindelijk zullen de lidstaten het centralistische migratiebeleid van de EU binnen hun nationale grenzen moeten toestaan.

Nu komt EU-commissaris Bolkestein met het grappige plan om de migranten voortaan te laten werken onder de wettelijke bepalingen van het land van herkomst, i.p.v. onder de wetgeving van het land, waarin de arbeid wordt verricht (er is nog geen centrale Europese richtlijn op het gebied van CAO-wetgeving).

Dit schiet natuurlijk regelrecht in het verkeerde keelgat van de Nederlandse vakbeweging. De FNV organiseert dan ook op zaterdag 19 maart a.s. zaterdag een demonstratie in Brussel onder het motto: “Nederland verdient een beter Europa”.

Wij zouden duidelijker zijn en meteen zeggen waar het op staat: “Laat je werk niet afpakken, Nederland uit de EU !”