5 april aanstaande organiseert de Libertarische Partij haar maandelijkse bijeenkomst, die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk is, en waar deze keer:

Frank Karsten spreekt over “Technologie en vrijheid”

Technologie speelt eens steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Technologie heeft niet alleen gezorgd voor comfort en welvaart maar ook voor mobiele en sexuele vrijheid. Technologie beinvloedt de politiek en de samenleving en zal dat in de toekomst blijven doen. In hoeverre zal technologie onze vrijheid vergroten of juist verkleinen?

Over de spreker :

Frank Karsten is voorzitter van de Stichting MeerVrijheid en in die hoedanigheid schreef hij tientallen artikelen. De stichting timmert hard aan de weg om het libertarische geluid te verspreiden in Nederland. Voor Vrijheid Radio presenteert hij met Henry Sturman een wekelijks radioprogramma.

Hierbij kondigen we tevens alvast voor dinsdag 3 mei

Dirk Grootendorst aan die een lezing houdt met de titel:

Liberalisering van de Nederlandse ziekenhuiszorg,

en

Sander Boon voor dinsdag 7 juni die spreekt over

“De schakel tussen Conservatisme en Libertarisme”.

Liberalisering van de Nederlandse ziekenhuiszorg

In 2006 vindt een revolutionaire verandering plaats in medisch-verzekerd Nederland; een soort omslagstelsel als de Engelse NHS wordt ingevoerd, met markttrekjes.

De eerste liberalisering van de gezondheidszorg is per 1 februari 2005 ingevoerd -overigens met een enorme hoeveelheid regels en slechts voor 10% van het omzet van 2e lijnszorg (ziekenhuizen). Echter in een markt die volledig gebudgetteerd was ziet men nu al de eerste verbeteringen voor de patiënt/klant.

In het eerste deel van de lezing geeft Dirk aan de hand van enkele voorbeelden de huidige situatie van de gebudgetteerde Nederlandse gezondheidzorg weer en wordt er ingegaan op de vraag waarom het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport hiervan af wil.

Vervolgens wordt het invoeringsplan van marktwerking tot 2012 in de Nederlandse gezondheidzorg toegelicht wat betreft de effecten van liberalisering van de zorg in Nederland, alsmede het beperken van de macht van bestaande bureaucratieën, en kan er gediscussieerd worden over de tekortkomingen van dit plan.

In het 2e deel gaat Dirk in op de krachten die in de gezondheidszorg proberen tegen te houden marktwerking: vrije keuze van patiënten, verzekeringmaatschappijen, specialisten en ziekenhuizen. Dirk geeft een visie waarom deze krachten er zijn en hoe je ze kunt wegnemen.

Tot slot wordt de mogelijkheid en wenselijkheid besproken om soortgelijke liberalisering door te voeren in andere sectoren.

Levensloop: Dirk Grootendorst is afgestudeerd in de Technische Natuurkunde aan de Universiteit van Groningen. Na zijn studie heeft hij een consultancy bedrijf opgericht in de Filippijnen. Na twee jaar heeft hij dit verkocht en is hij gaan werken voor de Boston Consulting Group in Nederland.

Sinds 3 jaar werkt hij als zelfstandig adviseur in verschillende branches. De laatste 2 jaar is hij actief betrokken geweest bij de invoering van marktwerking in de Nederlandse gezondheidzorg.

Via Internet kwam Dirk er een aantal jaren geleden achter dat er zoiets bestaat als Libertarisme. Het was voor hem een openbaring te ontdekken dat er meer mensen “zijn” politieke filosofie aanhielden. Dirk is getrouwd en heeft 1 kind met tweede op komst.

Voor meer informatie over de Bijeenkomsten kunt u met ons contact opnemen op onderstaande nummers.

Toine Manders Voorzitter Libertarische Partij T 070-4262600

Manders@LibertarischePartij.nl