donderdag, 17 maart 2005
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Likud

Iemand vroeg op deze site of er ergens in de wereld een land was dat liberaal werd bestuurd. Het zal velen vreemd in de oren klinken, maar de Likud is toch een onversneden liberale partij en voert een strikte liberale economische politiek.

De eerste niet-socialistische premier Begin van de Herut (nu Likud) begon in de jaren 70 met de afbraak van tientallen jaren socialisme in Israël. De protectionistische grenzen werden geopend voor buitenlandse goederen en een hoop subsidies werden geschrapt. Dat werd de ondergang van o.a. het verschijnsel kibbutz. Deze hoog geromantiseerde vorm van collectivisme heeft het na 1948 alleen kunnen overleven door staatssubsidies en door de staat gegarandeerde afzetprijzen voor hun landbouwproducten, dus ook subsidies.

De socialistische partij Mapai en hun kleine broertje de linxere Mapam hadden hun machtsbasis in de kibbutzbeweging en hielden die dus met subsidies in stand. Begin had naast liberale ideeën over de economie ook belang om die socialistische machtsbasis de nek om te draaien, wat hij dus gedaan heeft.

Intussen zijn de meeste van de vroeger door de subsidies zo welvarende kibbutzim failliet, de enige die het hebben kunnen overleven zijn degenen die gemakkelijk op het kapitalisme hebben kunnen overschakelen door iets te verkopen waar vraag naar was op de vrije markt. Intern is daar ook het socialisme afgeschaft, iedereen krijgt tegenwoordig een salaris naar verdienste en men met voor alles betalen met een interne credit card.

De huidige minster van financiën ex-premier Nathaniahu voert al enige jaren een strikte liberalisering van de economie door en is druk doende de laatste restjes socialisme in de economie op te ruimen.

Staatsbedrijven worden massaal weggedaan, uitkeringen en subsidies worden opgedoekt met als resultaat dat de economie 4% per jaar groeit en de werkeloosheid sterk daalt.

Dat het ze echt menens is blijkt bijvoorbeeld uit de privatisering van de staatsbank Bank Leumi. Dat is gebeurd door iedere staatsburger zijn deel van die bank in aandelen uit te keren en die kan men houden of verkopen op de beurs. Dat is nog eens wat anders dan die crimineel Zalm die alle opbrengsten direct in de staatsbietenbak laat verdwijnen.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Wladi schreef op : 1

  fuck

 2. Kim schreef op : 2
  Kim Winkelaar

  Tja, er is een beetje oude back-up van de reacties teruggezet lijkt het 🙂

  Jammer, maar zal wel weer goedkomen.

 3. Owl schreef op : 3

  Ik hoop niet dat ik dit heb veroorzaakt ? 🙂
  Ik probeerde gisteravond een aantal keren een reactie te plaatsen maar kreeg telkens te horen dat hij te lang was (what else is new…).
  Dus ik probeerde hem een aantal keren in te korten, waarbij het telkens weer te lang bleek. Toen ik hem uiteindelijk in tweeën deelde reageerde de site helemaal niet meer.
  Is het mogelijk deze website te overloaden met slechts enkele pogingen tot het plaatsen van een lange reactie, of was dat gewoon toeval ?

 4. Huub Mooren schreef op : 4

  [1] forumdoder?

 5. Hub schreef op : 5
  Hub Jongen

  [4] Alles werkt nu toch weer?

 6. Owl schreef op : 6

  [5]
  Zijn alle reacties van 2005 verloren gegaan of is dit een tijdelijk euvel ?

 7. Owl schreef op : 7

  [5]
  En wat\wie heeft deze storing veroorzaakt ? Daar ben ik nu toch wel benieuwd naar.

 8. Huub Mooren schreef op : 8

  [5] Nee, de historie is verdwenen.
  En dat is jammer. Want er komen geregeld pareltjes voorbij.

  Is er geen back-up?
  Huub

 9. ACP schreef op : 9

  Ach, wij zij innovatieve mensen en pakken dus de draad weer op waar het heeft begeven. Resumerend: wat het libertarisme betreft … kan het volgens mij NOOIT een "stand alone" stelsel zijn. Wel is het een zeer effectieve factor, dat echter uitsluitend bij het kapitalisme past. En nu is de Israelische staat in een halve eeuw ge-evolueert van een bijbelse kibutz collectief … tot een op zuiver kapitalisme gebaseerd mini(nucleaire)power. Dus ik sta niet versteld dat men daar de goede dingen van het libertarisme heeft overgenomen …

  Wat de Palestijnen betreft, die doen steeds zich zelf de das om … Met name het wachten, nadat de moslimfanaten de oorlog aan de VS zowel als aan de Russen en Chinezen hebben verklaard, is nu slechts op het castreren en kortwieken van de grootste terreursponsor onder de Palestijnen … IRAN. Waarna het Palestijnse gezodemieter als een kaars zal uitgaan, en zij op hun blote knietjes Allah mogen danken indien zij ooit nog maar de helft van hun voormalig woongebied terug zien. Zulks nadat Kadhafi eieren voor zijn geld koos, de Taliban ge-elimineerd, Sadam gevangen genomen en Syrie uit de Lebanon gedrukt zijn … en t.a.v. een Al Qaeda … permanente achtervolging ingesteld …

 10. Mark schreef op : 10
  Mark

  [9] ACP,

  Wat bedoel je met "het libertarisme
  kan volgens mij nooit een stand-alone
  stelsel zijn.Wel is het een zeer effectieve factor die uitsluitend bij
  het kapitalisme past" ?

  Volgens mij impliceert libertarisme
  ook (laissez-faire) kapitalisme of anders gezegd een libertarisme dat
  niet staat voor kapitalisme (vrije
  markt, privaat bezit produktiefactoren,
  vrijhandel, enz…)is geen libertarisme.
  Anderzijds is kapitalisme niet noodzakelijk gekoppeld aan libertarisme : men kan voor economische
  vrijheid zijn maar gereserveerd tegen
  persoonlijke vrijheden (bijv de Aziatische tijgers).Libertariërs staan
  voor beide.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. ACP schreef op : 11

  [10] Om te beginnen noem ik Libertarisme een ideaalogie. Helaas zal men in ideaalogien vroeg of laat onherroepelijk zichzelf tegenspreken.

  En ook omdat elke ideaalogie altijd het zaad van zelfdestructie in zich draagt, zodat wat Libertarisme betreft, men per definitie daar meerdere aspecten uit kan kiezen maar NIET consequent voor allen en alles. Neem nu vrije vestiging bijvoorbeeld, en territoriale grenzen, en dies de noodzaak van defensie. Neem ook het uitgangspunt van het Libertarisme dat alle mensen gelijk en gelijkgerechtigd zijn. Als Israel ook in die zaken ook het Libertarisme zou adopteren zou zij eenvoudig niet eens meer bestaan, en NIET omdat de Palestijnen superieur zijn…of zelfs gelijk, maar eenvoudig omdat het Libertarisme …FLAWED … is.

  En nu bekijk ik het geheel niet eens vanuit een pro of con situatie, maar van een zuiver feitelijke en pragmatisch standpunt. Zoals de noodzaak van het bestaan van een machtsstructuur maar ook welke checks en balances daarvoor nodig zijn. In dat opzicht schiet libertarisme schroomlijk tekort omdat het GEEN sluitende oplossing biedt.

 12. Hub schreef op : 12
  Hub Jongen

  Harry, Waarschijnlijk door de storing vind ik hier niet terug je bericht:
  "In zijn algemeenheid kan hieruit de conclusie getrokken worden, dat er geen enkel vreedzaam politiek systeem kan bestaan, tenzij BINNEN veilige en gegarandeerde grenzen. Dat geldt dus ook voor het libertarisme."

  Mag ik het zo formuleren:
  Het libertarisme is een moreel uitgangspunt: GEEN GEWELD INITIEREN.

  Iedereen die aan het libertarisme twijfelt, moet eigenlijk eerst zeggen of hij het daarmme eens is of oneens.

  Dan komt de tweede fase: Mensen die in een dergelijke maatschappij van geen geweld initieren willen leven, moeten dan ook zorgen dat dit systeem beveilgd/ en gegarandeerd wordt.

  Dat is niet een voudig omdat we er nog zover van zijn dat het moeilijk (zonder studie) voor te stellen is. Zels al is het het enige morele juiste uitgangspunt.

  [11] ACP, Contradicties bestaan niet. Als jouw tegenspreken er komt, is een van de uitgangspunten fout.

  Hier: Is het juist dat de ene juiste samenlevingsvorm die is waarin geen enkel mens (dreiging met) geweld initieert tegen geen enkel ander mens?

  Pas nadat we het hier over eens zijn, kunnen we verder praten over de (niet eenvoudige) oplossingen.

 13. ACP schreef op : 13

  [12] @ HUB. Antwoord mij dan op een enkel punt: Is echt onbelemmerd vestiging van mensen wwar maar ook in realiteit … ooit haalbaar? Vertel dan ook even welk uitgangspunt dat "garandeert". En ik zal je per omgaand BEWIJZEN … dat het onder GEEN beding het geval is ….

 14. martin schreef op : 14

  [1]
  Inderdaad jammer dat de oorspronkelijke discussie weg is.

  Maar voor de liefhebber is hij nog terug te vinden in de google cache:

  216.239.59.104/searc…

 15. martin schreef op : 15

  [1]
  M.b.t. de bewering dat de Joden Israël opgekocht hebben, hier alsnog het artikel waar ik aan refereerde:

  www.mises.org…

 16. Harry Stulemeijer schreef op : 16

  [12]
  Hub, lees svp nog eens deze twee volzinnen:
  "In zijn algemeenheid kan hieruit de conclusie getrokken worden, dat er geen enkel vreedzaam politiek systeem kan bestaan, tenzij BINNEN veilige en gegarandeerde grenzen. Dat geldt dus ook voor het libertarisme."

  "Mag ik het zo formuleren:
  Het libertarisme is een moreel uitgangspunt: GEEN GEWELD INITIEREN."

  Deze twee volzinnen drukken verschillende ideeen uit. De eerste volzin is een randvoorwaarde voor elk politiek stelsel.
  De tweede definieert een axioma van het libertarisme.

  Aan de grens van een minarchistische staat zullen zich m.i. om zo te zeggen grensvlakverschijnselen afspelen die afhankelijk zijn van de politieke stabiliteit, van de "houding" van de buurstaat (ofwel van het "onderling vertrouwen").

  De betrekkingen kunnen in de loop der tijden varieren bijv. tussen een gewapend conflict -> koude oorlog -> neutraliteit -> bondgenootschap -> vriendschappelijke betrekkingen.

 17. Hub schreef op : 17
  Hub Jongen

  [16] Klopt Harry, maar ik denk dat ze elkaar niet tegenspreken.
  Je kunt nog discussieren over "grenzen" in de betekenis van "lands-grenzen" of van een soort "maatstaf" (grens tot hoever je met een gedrag kunt gaan)

  In een libertarische samenleving speelt een buurstaat natuurlijk een rol. Als ideaal zou die ook libertarisch moeten zijn en dan heb je helemaal geen landsgrenzen meer. Wel eigendomsgrenzen.
  Een interessant onderwerp voor een heel artikel!

 18. ACP schreef op : 18

  Laat mij proberen op eenvoudige manier te fomuleren waarom libertarisme als een alleenstaande filosofie een kletsnatte droom is …

  Zuiver libertarisme in zijn geheel VEREIST het bestaan van een … CULT en INVLOEDSSFEER die er eenvoudig NOOIT ergens komt.

  En al zeker NIET al deze zaken … tegelijkertijd: Freedom of Choice, Freedom of Speech,Free Market and trafic of men and goods,Rejection of use of Force, Rejection of Government and taxation, Rejection of Authority, unconditional right to Property, Rejection of Agression…

  Dus WAAROM het halstarrig GEFANTASSEER ?

 19. Harry Stulemeijer schreef op : 19

  [17]
  Daar valt inderdaad nog veel meer over te zeggen, Hub.

  Wat "grenzen" betreft, bedoelde ik in de eerste plaats territoriale grenzen ter vaststelling van een statair verband: die staat heb je in de eerste plaats nu eenmaal nodig, want je loopt in deze wereld altijd wel tegen een min of meer georganiseerde, destabiliserende of dreigende vijand op.
  Het libertarisme heeft al weinig in de melk te brokkelen in Nederland, laat staan in gebieden als bijvoorbeeld Noord-Korea.

  Ik vergelijk het gemakshalve maar met iemands woning: je doet de deur op slot en zorgt voor inbraakbeveiliging. Je sluit bovendien een brand- en inbraakpolis af.

  Het begrip "eigendom" is in dit collectivistische land natuurlijk een totaal onbekend begrip. Misschien is die overheid mede daarom zo roofzuchtig. 😉

 20. Harry Stulemeijer schreef op : 20

  [18]
  ACP,
  Jou citerend: "Laat mij proberen op eenvoudige manier te fomuleren waarom libertarisme als een alleenstaande filosofie een kletsnatte droom is …

  Zuiver libertarisme in zijn geheel VEREIST het bestaan van een … CULT en INVLOEDSSFEER die er eenvoudig NOOIT ergens komt.[…]"

  Zuiver libertarisme bestaat ook niet in de praktijk. Evenmin als zuiver socialisme of een zuivere christendemocratie. Da’s nogal eenvoudig. De kunst is zoals altijd, erachter te komen, welke "idealen" haalbaar zijn. DAAR gaat deze site over, dat weet je toch, of niet ?

  In de praktijk wordt vaak onder libertarisme verstaan: een politiek-filosofische stroming die voorstaat regeringsinvloed op zo weinig mogelijk terrein toe te staan (defensie, justitie en politie).

  Maar welk model sta jij eigenlijk voor ?

 21. ACP schreef op : 21

  [20] Zoals Wladi de Israeliers beschrijft: … NOBODIES FOOLS …. Of zoals het Hong Kong van … VOOR de overdracht in 1997 …

  Maar steeds waar men zichzelf aan de EIGEN veters optrekt …., en één dings is zeker. Men moet NOOIT denken dat Libertarisme je ooit ergens tegen kan beschermen ….

 22. Hub schreef op : 22
  Hub Jongen

  [13] OK, het (onverwachte?) antwoord zal maandag 28 maart verschijnen op de Vrijspreker. (vanaf 12.00 uur)

  [21] Waarom zou "het libertarisme" "jou" moeten beschermen?
  Het is alleen zo dat er in een samenleving op libertarische grondslag een veel veiliger situatie zal zijn. Ik neem aan dat dat wel duidelijk is.

 23. ACP schreef op : 23

  [22] Hub legt DE vinger op het allerzwakste en zere plek van het Libertarisme als hij zegt: ""Waarom zou "het libertarisme" "jou" moeten beschermen?
  Het is alleen zo dat er in een samenleving op libertarische grondslag een veel veiliger situatie zal zijn. Ik neem aan dat dat wel duidelijk is.""

  Welnu ….

  1. Libertarisme is en blijft een natte droom, omdat het GEEN "zelfstarting" process is, maar impliciet afhankelijk van het begrip … "GESTELD dit of dat", enwel omdat Libertarisme wegens zelfgewilde onmacht NOOIT veligheid kan creeren omdat daarvoor een vor van MACHT en VERMOGEN nodig is …

  2. Dat het gevoel "beschermd" te zijn, of te willen worden, een OER-menselijk instinct is … wordt bewezen door het bestaan en de PRETENTIES van alle religieuse en politieke ideologien en ideaalogien … Dus als Libertarisme daar niet toe in staat is, dan is het "for the birds". Dat Hub daarvan schijnbaar is verstoken hoeft het tegendeel nog niet te bewijzen ….

  3. Dat het voor Hub "duidelijk" is, zal niet anders zijn dan met enige zorgen laat naar bed te gaan … en midden in de nacht verheugd wakker te worden en te denken dat de oplossing er eenvoudig is … terwijl dat ‘smorgens helemaal niet het geval blijkt te zijn…. Maar tsjah … zalig zijn ….

 24. martin schreef op : 24

  [23]
  En nu in het Nederlands graag…

 25. Hub schreef op : 25
  Hub Jongen

  [23] [24] Ja, Martin, misschien kunnen we eerst proberen om ACP te begrijpen.
  Dat lijkt me fair alvorens te gaan zeggen dat hij van het libertarisme nog geen moer heeft begrepen.

  Dat dan stap voor stap, en vraag ik alvast aan ACP om uit te leggen wat hij bedoelt me:
  "Libertarisme is en blijft een natte droom, omdat het GEEN "zelfstarting" process is"

 26. Overnight schreef op : 26
  Overnight

  [25] natte dromen zijn toch juist selfstarting??
  Iedereen kan hier natuurlijk allerlei tegenstrijdige of tegendraadse dingen roepen, maar aan die ACP uitdaging hoeven we dan toch geen tijd te besteden.

 27. ACP schreef op : 27

  [26] [26] Het is een fysieke reactie op een …ILLUSIE door je brein (en niet door een echte stimulans) opgewekt … net zo onwillekeurig als plassen en poepen.

  Ik spreek overigens recht-toe-recht-aan en in eenvoudig nederlands, zonder dik of ingewikkeld te willen doen. Laat staan pseudo "genuanceerd" … of "intellectueel".

  Dat ik libertarisme geen "zelfstarting" proces noemt. komt omdat men meer "TEGEN" iets is dan … voor. Zodat om ergens tegen te kunnen zijn er REEDS wat anders moet bestaan …

  Zo is libertarisme meer een "knee-jerk" … een REFLEX ….Bij voorbeeld: Tegen restricties op handel en verkeer, tegen gebruik van geweld, tegen "agressie" terwijl men vaak weinig keus heeft,tegen overheden en authoriteiten, tegen belastingen (ook wanneer die redelijk zijn, tegen onbegrensd bezit …

  Wat ik maar zeggen wil…, om zomaar overal TEGEN te zijn … is net een zuiver NATTE droom … en NIET het logisch gevolg van een INITIATIEF . Met … ergens laat staan, overal "tegen" te zijn, kan men NIETS beginnen of opstarten …

 28. Overnight schreef op : 28
  Overnight

  [27] Laat het libertarisme nou juist VOOR iets zijn: het recht op eigen leven, zelfontplooiing etc, niet ten koste van anderen.
  En dat recht op eigen leven was er dus altijd al.

 29. martin schreef op : 29

  [27]
  [28]
  Inderdaad. En het libertarisme is tegen alles wat het recht op eigen leven in de weg staat. En dat is nog al wat. Daardoor lijkt het misschien alsof libertarisme alleen maar overal tegen is.

 30. Hub schreef op : 30
  Hub Jongen

  [29] Uiteraard. Het tweede is het gevolg van het eerste.
  Het recht op leven is de kern van alles.