Prof Huib van Meel, milieutechnologie !, schreef een boek: ‘Nader bezien, waan en wetenschap in onze samenleving’ waarin hij een aantal zaken van de milieumafia onder de loep neemt.

‘Met milieu gaat het altijd slecht. Dat moet wel want anders gaat de milieubeweging te gronde’.

Van Heel gaat in zijn boek in op de fosfaten in wasmiddelen, windmolens en het broeikaseffect.

De fosfatenkwestie was? een soapstory, waarin de Nederlanders gewoon bedrogen zijn en nu nog steeds ( als enige in Europa) teveel betalen voor fosfaatloze wasmiddelen. En dit alles vanwege politieke dogmatiek.

Hij neemt die oude kwestie als voorbeeld omdat er op precies dezelfde wijze gedogmatiseerd wordt en er beangstigende parallellen zijn met mbt het broeikas effect en windenergie.

De gegevens en feiten doen er niet meer toe: er moet gescored worden.

ISBN 90 5959 029 5

Ontleend aan Technisch weekblad nr 12 van 25 maart

In dat zelfde blad stond ook de uitkomst van een studie naar stuwdammen, u weet wel die dingen die groene stroom maken. Nou ja, groen? Gebleken is dat een Braziliaanse stuwdam drie en een half keer zoveel bijdroeg aan het broeikaseffect als een Braziliaanse oliegestookte centrale. Dit vanwege het onder water zetten van een bos en dat weer leidt tot rotten en methaangas ( 21 keer zoveel broeikaseffect als CO2) En omdat de vegetatie steeds opnieuw onder water komt, is het een blijvend effect.

Weer een reden om terug te keren naar het stenen tijdperk en alle macht bij de politici neer te leggen: zij kunnen ons dan redden.

1 REACTIE

Comments are closed.