Op 12 December 1945 werd voormalig NSB-leider Anton Mussert ter dood

veroordeeld. Nog geen half jaar ná de veroordeling werd Mussert, op 7 mei 1946, op de Waalsdorpervlakte te Den Haag gefusilleerd.

Wat werd Mussert verweten? Naast hulpverlening aan de vijand en een aanslag op de grondwettige regering was het voornaamste verwijt aan hem dat hij “een poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen” zou hebben ondernomen.

Laat die zin eens op u inwerken. Een man werd ter dood veroordeeld, en

binnen een half jaar ook daadwerkelijk geëxecuteerd, omdat hij Nederland onder vreemde heerschappij wilde brengen. Natuurlijk heb ik geen goed woord over voor Anton Mussert en zijn NSB. En gezien de ontberingen die de Nederlanders hebben moeten doorstaan tijdens de tweede wereldoorlog kan ik het me zeer goed voorstellen dat hij ter dood is gebracht.

Maar de wegen der geschiedenis zijn ondoorgrondelijk. Nu, 60 jaar later,

staan de Nederlandse politici in de rij om maar te beweren dat we vooral

“ja” moeten stemmen voor de Europese grondwet. Een grondwet die, aldus artikel 6, boven de Nederlandse wet komt, en waarmee Nederland de facto onder vreemde heerschappij terecht komt.

Wat nu politiek correct lijkt te zijn, instemmen met de grondwet, was niet zo heel lang geleden in Nederland een reden om iemand de doodstraf te geven.

Een interessante constatering.

5 REACTIES

 1. Wie zijn wij om te oordelen over leven en dood?
  Echter, degene die zich in volle bewustzijn inlaat met een vijand die onderdrukking en totale vernietiging van een mensensoort naleeft, verdient het leven niet. ‘Politiek correct’of niet.

 2. En bovendien vind ik je wel erg kort door de bocht gaan. Als je de hedendaagse gang van zaken omtrent een gezamelijk Europa gaat vergelijken met het maar al te graag instemmen van een bezetting door een ander land dat mens-onterende idealen nastreeft, ontbeert het je aan inlevingsvermogen. Worden er door het opgaan in één Europa volkeren uitgedund door afslachting? Nee! En het belangrijkste van alles is nog wel dat wat jij noemt "Nederland de facto onder vreemde heerschappij terecht komt" nog altijd een vrijwillige keuze is! Dus alsjeblieft, hou je op puur wetsgericht gezwets voor je.

 3. Als laatste:
  Mussert = directe link met Auschwitz, Belzec, Chelmno, Dachau, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, etc.

  Nederland met Europese grondwet = directe link met Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Spanje, Luxemburg, etc.

  Zie je het verschil???

 4. [4]
  Het zou me niet verbazen, dat de wijze grijze eminentie JHD bedoelt, dat hij oorlog met zijn vrouw krijgt, omdat hij een weddenschap dreigt te verliezen.

Comments are closed.