Het proces betreffende de bouwfraude is nog niet afgelopen of er komt een nieuw fraudeschandaal op tafel.

En dat nog wel bij de POLITIE, waarvan we toch dachten dat dat de meest wetgetrouwe integere instantie in Nederland was.

Dan doet het pijn om te vernemen dat er sprake is van een miljoen overtredingen per jaar. Er wordt gesjoemeld met het registreren van de gewerkte uren. Men houdt er schaduwboekhoudingen op na.

Verder blijkt uit een onderzoek onder leiding van dr. L. Huberts, hoogleraar bestuur en organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in opdracht van de stuurgroep Handhaven op Niveau, dat veel meer overheidsinstanties vaak hun eigen regels overtreden.

Ook blijkt uit dat onderzoek dat overheidscontrole-instanties strenger optreden tegen burgers die een bepaalde regel overtreden, dan tegen hun (collega) ambtenaren.

In dit kader zou de politiefraude wel eens soepeler behandeld kunnen dan de bouwfraude.

Daarbij gaat het er niet om of het ene meer of minder erg is dan het andere.

Op de politie hoort geen enkel smetje te zitten!