Als onverhoopt de EU-Grondwet wordt aangenomen raakt Nederland zijn soevereiniteit kwijt en wordt ondergeschikt aan de EU.

De meeste politieke partijen durven dat niet te erkennen, of ze houden het bewust voor de kiezer verborgen.

Op 8 maart publiceerden we een stukje [ https://www.vrijspreker.nl/b… ] waarin we ons afvroegen of Kamervoorzitter Frans Weisglas niet wist dat de NL-soevereiniteit door het aannemen van de EU-Grondwet verloren zou gaan, of dat hij in een uitzending van Barend en van Dorp manipuleerde.

Frans Weisglas deelde ons echter mee dat hij zich [in de kakofonie bij Barend en van Dorp] wat ongelukkig had uitgedrukt, maar dat het inderdaad een feit is dat de NL-Grondwet ondergeschikt wordt aan de EU-Grondwet als deze wordt aangenomen.

We stelden de belangrijke vraag over het verlies van de NL soevereiniteit ook aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en aan de eenling Parlementariërs.

Interessant is wat er dan (niet) gebeurt:

SP: Binnen een uur was er al antwoord van Jan Marijnissen, die ons naar zijn site verwees waar luid en duidelijk stond dat Nederland zijn soevereiniteit inderdaad gaat verliezen.

Compliment voor snelheid en duidelijkheid.

VVD:

Op dezelfde dag kregen we antwoord van politiek medewerker Eric Trinthamer, waarin o.a. gesteld:

“De Nederlandse Grondwet blijft gewoon bestaan en blijft zijn onmisbare functie in de Nederlandse samenleving behouden, een Europees verdrag verandert daar niets aan. VVD wil geen tijd meer verspillen met letterknechterij, maar wil aan de slag om Europa en Nederland veiliger te maken, de economie te versterken en de belangen van onze burgers beter te behartigen.”

We hebben hem er toen op gewezen dat hij geen antwoord op de vraag gaf.

Dat de NL-Grondwet ook blijft bestaan is bijna even irrelevant als dat Leeuwarden wel de hoofdstad van Friesland zal blijven.

Eric draaide o.i. er omheen. Maar ernstiger nog is, dat hij met zijn “letterknechterij”uitspraak toegeeft dat die nieuwe Grondwet ook nog niet eens waterdicht is. En dat de VVD dat kennelijk gewoon accepteert!!

Toch kregen we na een keer aandringen nog schoorvoetend een bekentenis:

“Er is dus Europese wetgeving die uitstijgt boven de Nederlandse wetgeving (Verdrag gaat boven nationale wetgeving) maar onze Grondwet blijft onze Grondwet “.

Eric liegt niet, maar hij zegt ook niet duidelijk dat ook “onze blijvende Grondwet” ondergeschikt wordt!

ALLE ANDERE PARTIJEN (Fractievoorzitters):

Niemand reageerde. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben, zoals:

-ze hebben het bericht niet ontvangen.

-ze studeren er nog op, ze weten het antwoord niet.

-ze hebben geen tijd, geen organisatie die vragen kan beantwoorden,

-ze vinden het zo vanzelfsprekend dat iedereen dat al moet weten,

-ze schamen zich, en durven geen antwoord te geven

-ze houden zich koest omdat ze het volk inderdaad willen belazeren.

– andere ????

We zullen het nog een keer vragen door dit bericht aan hen door te sturen..

Hoe dan ook, het wordt wel steeds belangrijker dat we moeten zorgen voor een duidelijk EU-NEE.