Dhr Alexander Pechtold is beëdigd als de nieuwe minister van bestuurlijke

vernieuwing en koninkrijksrelaties.

Tot z’n aantreden als minister was dhr Pechtold burgemeester van Wageningen en

voorzitter van D’66.In die hoedaningheid was hij tegen de recent opgelegde

“algemene identificatieplicht” .De plicht om te allen tijde een identiteitsbewijs op zak te hebben creëert “een absurde schijnveiligheid”.Het heeft alleen een beperking van de vrijheid tot gevolg, zo meende burgemeester Pechtold.Ook in preventief fouilleren zag de burgemeester niets en hij riep “z’n collega’s op om zich duidelijk van dit soort Haagse maatregelen te distantiëren”

Helaas vonden zijn partijgenoten in de tweede kamer het niet nodig de raad van hun voorzitter op te volgen en stemden zij voor de “Ausweispflicht” .

Nu gaat dhr Pechtold zelf richting Den Haag om zitting te nemen in het kabinet dat de algemene identificatieplicht, de preventieve fouillering maar ook het afluisteren van advocaten,het verplicht bijhouden van providers van alle dataverkeer,en het afschaffen van beroep tegen een groot aantal boetes heeft doorgedrukt.Persoonlijk meen ik dat het immoreel is zitting te nemen in de regering Balkenende II die (met uitzondering van Seyss-Inquart) meer dan enige landsoverheid sedert

de hertog van Alva en zijn bloedraad heeft gestreefd naar het invoeren van een politiestaat in Nederland.Echter daar hij toch is toegtreden tot dit infame kabinet zou men hopen dat dhr Pechtold (a la Alexander Jakovlev in het CPSU-politbureau

destijds) z’n goede inzichten mee zou nemen en zou trachten weerwerk te te bieden aan de tyrannieke razenij van lieden als Donner en Remkes.

Helaas ziet het ernaar uit dat dit ijdele hoop zal zijn daar dhr Plechtold zich schijnt te hebben laten ontvallen dat z’n kritiek op de Ausweispflicht voortvloeide uit z’n funktie als burgemeester en dat hij het debat wou aanzwengelen , met andere woorden nu dhr Pechtold minister is, denkt ie genuanceerder over deze dingen en moet men niks verwachten als het gaat om terugdraaien

van de “Ausweispflicht” en tutti quanti : nieuwe pet nieuwe principes.

Mark (aka Cincinnatus)

3 REACTIES

 1. "Helaas ziet het ernaar uit dat dit ijdele hoop zal zijn daar dhr Plechtold zich schijnt te hebben laten ontvallen dat z’n kritiek op de Ausweispflicht voortvloeide uit z’n funktie als burgemeester en dat hij het debat wou aanzwengelen , met andere woorden nu dhr Pechtold minister is, denkt ie genuanceerder over deze dingen en moet men niks verwachten als het gaat om terugdraaien
  van de "Ausweispflicht" en tutti quanti : nieuwe pet nieuwe principes."

  Zijn burgemeestersbenoemingen niet per definitie politieke benoemingen ?
  En zijn politici niet per definitie geboren leugenaars ?

  Vraag: Hoe weet men wanneer een politicus liegt ?
  Antwoord: Wanneer hij zijn mond open doet. 😉

  (Met dank aan Albert)

  Laten we hem ondanks de schijn die hij al tegen heeft, toch nog maar een laatste kans geven en even afwachten, of de aap werkelijk uit de mouw komt.

 2. De legitimatieplicht, preventieve fouillering, afluistering van advocaten halen niets uit tegen de (georganisaeerde) misdaad en terreur.

  De overheid moet eerst een goed ontwikkeld opsporingsorgaan en een adequate arrestatiebeleid hebben t.a.v. criminelen en terroristen. Als dat is gebeurd dan is het een stuk veiliger in Nederland en kunnen deze absurde vrijheidsberovende attributen in de kast blijven, waar ze thuis horen.

  Bovendien met een goed ontwikkeld grensbewakingsysteem (sorry Schengen) zal de geimporteerde misdaad flink dalen.

  Maar ja, dat betekent het slopen van een aantal heilige eurofiele en collectivistische huisjes en daar zijn onze politici van welke partij dan ook niet zo geinteresseerd in.

 3. [2]
  Vraag: Wat is de overeenkomst tussen de Euro en de grenzen van de EU ?
  Antwoord: Ze zijn allebei zo lek als een vergiet.

Comments are closed.